Kontroll av gulvflater: Derfor bør du bruke risseverktøy

publisert 22.05.2019, sist endret 11.03.2024

En risseprøve er en kontrollmetode for vurdering av kvaliteten på avrettede, sparklede og pussede gulvoverflater.

Bakgrunn

De fleste gulvleggere har sikkert opplevd at det gulvbelegget de har lagt ikke hefter til underlaget som forventet.

Det kan være flere årsaker til dette. Ofte er forklaringen at overflaten er forurenset med støv, olje, slam, maling e.l.
Forurensinger av denne typen skal fjernes før montering av gulvbelegget. I disse tilfeller sees typisk et brudd i overgangen mellom lim og undergulv, dvs. limet «binder» ikke til overflaten som forventet.

I andre tilfeller sees et brudd som ligger i avrettingsmassens overflate, like under limet. Man ser en såkalt separasjon i de øverste lag av avrettingsmassen.

Bakgrunnen for separasjoner og andre problemer med overflaten vil ofte kunne forklares med for mye vann i blandingen, problemer med temperatur og trekk, samt vanninntrenging på de nylagte, men ennå ikke herdede overflatene.

Problemene med overflateseparasjon sees oftest på pumpede produkter.

Praksis viser at vann/sementtallet kan variere med start og stopp i pumpingen, og at separasjon derfor forekommer oftere i disse områdene. Pumpeplaner og annen kvalitetssikringsmateriale fra utlegningen av avrettingsmassen vil være til stor hjelp i kontroll av gulvoverflaten.

Gulvkonstruksjoner er ikke sterkere enn det svakeste ledd, og det er derfor viktig å identifisere og fjerne eventuelle områder med svake overflater, før legging av det ferdige gulvbelegget.

En grundig visuell inspeksjon av overflaten kombinert med risseprøver er en god metode for å identifisere eventuelle svake områder.

Risseprøve, utstyr og metode

RISSEVERKTØY
Et profesjonelt rissverktøy består av en rissespiss med tilhørende rissesjablong. ()

Du bør bruke en profesjonell rissespiss med tilhørende rissesjablong som vist på bildet.

Rissespissen er en fjærbelastet rissenål, som kan innstilles i tre belastinger for hhv. bolig, kontorer (her regnes også skoler, sykehus o.l.), samt industri som lagerhaller, verksteder o.l.

Selve risseprøven utføres som følger:
1. Rissespissen innstilles til den ønskede belastingsklassen
2. Rissene utføres parallelt med cirka seks millimeter avstand, i en vinkel på 40-60 grader, og gjentas slik at det fremkommer et rombeformet nett på gulvet. Mønsteret må ikke være kvadratisk (dvs. hjørnevinkler 90 grader)

Vurdering av resultater fra risseprøven

IKKE GODKJENT
Er overflaten IKKE i orden, vil kantene fremstå krakelerte og urene som vist i bildet. ()

En kvalitetsmessige god overflate vil etterlate en ren strek og kantene i mønsteret vil fremstå skarpe og rene uten avskallinger. Se bilde for eksempler på en dårlige overflate.

Utbedring

En svak overflate skal enten fjernes elle forsterkes. En fjerning kan gjøres ved sliping eller fresing til fast underlag. Sementbaserte overflater kan forsterkes med egnede produkter. Du bør i disse tilfeller alltid søke veiledning hos produsenten og foreta vedheftprøver for å bestemme om de forskjellige produkter fungerer sammen og effekten av prøvene.

Nøkler og kniv er ingen god løsning

STEG FOR STEG
Å utføre en rissetest er enkelt.
1. Riss opp tre streker med korrekt trykk på fjæren
2. Riss opp tre streker over første riss med mønster av en "sirupsnipp".
3. Børst rent med en kost.
4. Er rissene ujevne er underlaget ikke hardt nok.
5. Er rissene jevne og rette er underlaget godkjent. ()

Det er mange som bruker en kniv eller nøkkel som risseverktøy. Det er ikke en god løsning. Det er fordi belastningen mot underlaget ved bruk av kniv og nøkler vil være ulik fra person til person. Du får ikke et korrekt resultat ved bruk av kniv og nøker.

Bruker du profejonelt risseverktøy vil belastingen alltid være lik uansett hvem som utfører prøven. Samme belasting ved bruk av risseverktøy er den mest effektive indikator av ripefasthet i overflaten. 

Opplegg for kontrollplan

Det er som utgangspunkt den som utfører en oppgave som har ansvaret for kvaliteten, og dermed kontrollen av produktet og prosessen, jf. prinsippene omkring egenkontroll.

Er det en gulventreprenør som legger avrettingsmassen, er det hans ansvar å utføre den kontrollen som skal til får dokumentere at overflaten er fri for slam, separasjoner og andre svake områder.

Som gulvlegger bør du utføre en, eller eventuelt flere stikkprøvekontroller for å verifisere gulventreprenørens egenkontroll. Disse kontrollene skal innarbeides i gulvleggerens mottakskontroll av de frigitte arealer, på like linje som med planhets- og fuktkontroll.

Vurderer du at overflaten er ensartet, utføres en risseprøve per rom, ved rom på opptil 100 kvm. Ved større rom, utføres en risseprøve per hver 100 kvadratmeter. I tillegg utføres en prøve ved pumpe start og stopp.

Er det variasjoner i overflaten, skal antallet prøver utvides. Bakgrunnen for variasjonene bør avklares. Søk eventuell råd og veiledning hos leverandøren.

Et godt råd er å alltid dokumentere med bilder før og etter rissetesten. Få gjerne med byggeleder når rissetesten utføres. Ved avvik er det viktig å få dette med i byggereferatet.

 

innhold