Fakta om Laminatgulv

publisert 31.10.2017, sist endret 10.06.2022

Laminatgulv brukes i boliger, kontorer, butikker og lignende. Laminat velges i hovedsak på grunn av høy slitestyrke og ripefasthet. Det finnes et stort utvalg av design.

Hvorfor velge laminatgulv

Det er mange gode grunner til å velge laminatgulv. 

 • slitesterkt
 • lav byggehøyde
 • lett å legge
 • miljøvennlig
 • påvirkes lite av omgivelsene (fuktforandringer, sollys)
 • stor mulighet for valg av utseende
 • mange bruksklasser
 • prisgunstig 

Det pågår siden flere år en rivende utvikling innen fremstilling laminatgulv, der egenskaper og utseende er blitt kraftig forbedret.

Laminatgulv har mange bruksområder, og finnes i flere bruksklasser der egenskaper som slitestyrke er tilpasset den påkjenningen som gulvet blir utsatt for. 


 


Hva er laminatgulv

Laminatgulv er et sammensatt gulv som ivaretar utseende og har høy slitestyrke. Det brukes både i private hjem og næringslokaler. Mesteparten av et laminatgulv består av organiske materialer, som vil krympe og svelle i takt med endringer av relativ fuktighet og temperatur, i likhet med andre trebaserte produkter.

Laminatgulv er imitasjon av parkett, fliser eller stein.

Overflaten er slitesterk og meget motstandsdyktig overfor riper. Gulvet er lett å rengjøre og krever ingen overflatebehandling. Velg laminatgulv med slitasjeklassifisering som er beregnet for den bruk gulvet vil bli utsatt for. 

Laminatgulv benyttes i rom uten sluk.

 

Slik er laminatgulv bygget opp

Laminatgulv er i hovedsak bygget opp av flere sjikt som kan bestså av:

 • Transparent slitesjikt
 • Dekorsjikt av impregnert dekorpapir som angir designet på gulvet
 • Kjerne av HDF  
 • Stabiliseringsjikt
 • Underlag

Laminatgulv lages med eller uten struktur i overflaten, og kommer i forskjellige glansgrader. Laminat produseres på ulike måter, for eksempel tradisjonell høytrykkslaminat eller direkte laminering. Begge teknikker tilfredstiller alle klassifiseringskravene.

Bilde: Tverrsnitt av laminatbord.

 • Laminatgulv kommer som planker med limfrie klikksystemer.
 • Gulvet legges flytende
 • Laminatbord er tilgjengelig i ulike tykkelser, lengder og bredder.
 • Laminatgulv leveres med ulike farger og mønstre. I prinsippet kan man få hvilket design som helst.
 • Klikk-systemet kan fra fabrikken være behandlet for å hindre at fukt trenger inn i skjøtene og skader laminaten.

På utsatte steder, for eksempel i entreer, butikker og lignende der det er fare for fuktighet fra sko som kan trenge inn og skade gulvet, kan skjøtene forsterkes ved bruk av egnede midler. Se leverandørens anvisninger. Enkelte leverandører har også tilgjengelig ekstra fuktsikrede laminatprodukter.

Lydegenskaper hos laminatgulv

Laminat er et hardt gulv. Ved krav til god trinnlydsdemping og romakustikk krever harde gulvmaterialer tiltak i form av dempende bakside- eller underlagsmateriale. 

Trinn- og trommelyd reduseres ved at laminatgulvet legges på et egnet underlag. Det er viktig å følge gulvprodusentens anbefaling ved valg av underlag.

Det finnes mange typer underlagsmaterialer, som har ulike egenskaper med hensyn til lyddemping og langtidsholdbarhet. Se gjeldende normer.

Riktig utforming og valg av dempende underlag vil ha avgjørende betydning for de akustiske egenskapene og gulvets funksjonalitet over tid. Gulvkonstruksjonens akustikkegenskaper må ses i sammenheng med husets konstruksjon som helhet. 

CE-merking

Laminatgulv må være CE-merket. Den harmoniserte standarden NS/EN 14041, er grunnlaget for CE-merking gjeldene for produksjon og bruk i Europa. Det er produsenten eller forhandleren som importerer laminatgulv som er ansvarlig for CE-merking.

Egenskapene det stilles krav til fremgår av NS/EN 14041:

 • Branntekniske egenskaper
 • Innhold av pentaklorfenol (PCP)
 • Avdamping av formaldehyd
 • Fuktegenskaper 
 • Sklihemming
 • Antistatiske egenskaper
 • Varmeledningsevne

Som tillegg til standarden kan det stilles nasjonale krav i byggeforskriftene.

CE-merking er ikke en kvalitetsmerking, men en harmonisert standard som fungerer som laminatgulvets pass innen EU.

 

Eksempel på CE merking

 

XX.XX A/S
2009
NS/EN 14041
Laminatgulv til anvendelse i bygninger
7,0 mm 
    

   

NS-EN-klassifisering av laminatgulv

Laminatgulv som er EN-klassifisert etter NS/EN 13329, skal oppfylle spesifikke krav til en rekke egenskaper.

Klassifiseringen skjer blant annet etter:

 • Slagfasthet (motstandsevne mot inntrykksmerker).
 • Slitestyrke 
 • Lysekthet
 • Motstand mot flekker og brennmerker fra sigaretter
 • Inntrykksmerker fra møbelben og kontorstoler

NS-EN 13329 inngår blant annet krav til hvordan gulvet tåler belastning fra kontorhjul. Dette innebefatter ikke bare slitasjen på selve overflaten, men også at klikk-skjøtene ikke tar skade ved bruk av en kontorstol. 

Klassifiseringen skjer etter bruksklassene boliger og næring, som begge er oppdelt i tre klasser; moderat, normal og høy, (klasse 21-23 og 31-34). Jo høyrere tall, dess mer tåler gulvet å utsettes for.

Innenfor de ulike bruksklassene kan egenskapene til laminatgulvene variere fra produsent til produsent. 

I tillegg til egenskapene som inngår i klassifiseringen etter bruksklasse, vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper, avhengig av aktuell anvendelse.

For å velge riktig kvalitet på aktuell gulvtype, er det viktig å sette seg inn i hvilke egenskaper som aktuell bruk vil kreve. 

Sklihemmende egenskaperNS/EN 14041
Varmeledningsevne (Egnethet i forbindelse med gulvvarme)NS/EN 12667
BrannklassifiseringNS/EN 13501-1
Dfl-S1
Trinnlydsforbedring/TrinnlydsdempingISO 717-2
Antistatiske egenskaper 

NS/EN 1815

  Bruksklasse NS 13329/ISO-10874
Legging av laminatgulv

Før legging skal leggeanvisningen fra leverandøren leses, da det skiller veldig fra produsent til produsent.

Før legging skal gulvleggeren forsikre seg om at det finnes dokumentasjon på forhold som er kritiske for et godt resultat, slik som akklimatisering, RF, planhet og konstruksjon av undergulv.

Ved legging av laminatgulv kreves minimalt med kraft.

 • Laminatgulv legges som flytende gulv.

 • Laminatgulv legges normalt i forbandt med omlegg på minimum 30 cm mellom endeskjøter. Se ellers leverandørens anvisning.

 • Undergulvet skal være plant med maks avvik på 3 mm til 2 m rettholt. Se NS 3420-1 tabell 35
 • Laminatgulv legges normalt på et underlagsmateriale, slik at gulvet kan bevege seg fritt. Underlaget kan ha egenskaper som bidrar til å forbedre gangkomforten, varmeisolering og lydforhold.

 • Hvis laminatbordet er levert med støyreduserende underlag som gir tilstrekkelig demping, kreves ingen ytterligere mellomlag, bortesett fra eventuell fuktsperre. Følg leverandørens anvisning for bruk av eventuelle tilleggsunderlag.


EPLF, European Producers of Laminate Flooring, som er en samarbeidsorgansiasjon for laminatgulvprodusenter, har utarbeidet en norm for krav til underlagsmaterialer. Denne finnes på nettsidene til organisasjonen: EPLF.com

 • Gulvflaten må ikke på noen måter festes til undergulvet, og det må være tilstrekklig klaringer mot vegger og faste installasjoner slik at gulvet kan krympe og svelle i takt med forandringer i luftfuktighet og temperatur. Se levererandørens anvisninger. 

 • Tunge innstallasjoner, som for eksempel kjøkkeninnredning, tunge reoler, punktlaster, skranker, etc., kan hindre gulvets bevegelsesmuligheter. Se leverandørens anvisninger. 

 • Ved gulv med uregelmessig geometri, gjennom døråpninger og der det er søyler gjennom gulvflaten må ikke gulvets bevegelsesfrihet hindres. Større gulvflater bør også deles opp med bevegelsesfuger. Dersom gulvflaten deles opp, bør det såfremt mulig gjøres i rektangulære felter, slik at de forventede bevegelser i begge retninger er like. I døråpninger uten terskler brukes normalt bevegelsesfuger med T-list, se leverandørens anvisninger.

 Nyttig info før legging av laminatgulv: 

UndergulvUnderlag
Betong- eller mineralbaserte undergulv og gulv av klinker eller fliser

Det må benyttes damp-/fuktsperre. F.eks. 0,2 mm PE-folie, spesialmembran eller et spesialprodukt med lyddempende og fuktsperrende egenskaper.

Velg et underlagsprodukt som har ønskede egenskaper ihht. trinn- og trommelyd. (Akustikk).

Fuger i flisgulv må sjekkes med hensyn til krav til planhet i undergulv.

Trebaserte undergulv uten gulvvarme

 

Velg et underlagsprodukt som har ønskede egenskaper ihht. trinn- og trommelyd. (Akustikk). Se leverandørens krav til fukt i trebasert undergulv.

Gulvkonstruksjonen skal være stabil og ikke sviktende i henhold til gjeldende krav.

Eksisterende gulvbelegg av linoleum, vinyl og lignende.

Det anbefales å fjerne eksisterende gulvbelegg.

Legges laminat på eksisterende gulvbelegg, kan du risikere at underlaget er for mykt. Det kan medføre bevegelse i endeskjøtene, slik at de knekker.

For å unngå en kjemisk reaksjon mellom det eksisterende belegget og laminatgulvets underlag som kan føre til at underlaget går i oppløsning, skal det å legge 0,2 mm PE-folie over eksisterende belegg.

Eksisterende gulv med gulvvarmeSe eget avsnitt på gulvfakta.no: Underlag og gulvvarme

 

 

Sjekkliste for legging av laminatgulv

 • Den relative fuktigheten i bygget må være mellom 30 og 65 % RF, uavhengig av årstid. Temperaturen må være mellom 17 og 25 °C.

 • Bygget skal være lukket og varmesystemet må være installert og i bruk.

 • Fuktighetsinnholdet i ny betong, lettbetong, etc. må være i likevekt med den sesongmessige relative fuktighet. Avhengig av tørkeforhold, kan det ta flere måneder.

 • Når laminatgulv legges på uorganisk undergulv, for eksempel betong og lignende, må det legges fuktsperre mellom undergulvet og laminatgulv. Som fuktsperre brukes for eksempel en aldringsbestandig 0,2 mm PE-folie eller en kombinert fuktsperre og lyddempende underlag. Fuktigheten i betongen må være mindre enn 75 % RF med gulvvarme og 85 % RF uten gulvvarme.

 • Undergulvet skal være plant med maks avvik på 3 mm til 2 m rettholt. Se NS 3420-1 tabell 35
 • Laminatbordene og underlagsmaterialet må akklimatiseres i minst to døgn før bruk, i rommet der de skal legges. Akklimatisering av laminatpakkene skal skje ubrutt i emballasjen, på et flatt underlag og beskyttet mot mekaniske og klimatiske påvirkninger, for eksempel fukt. Pakkene skal spres ut slik at de akklimatiseres jevnt.  (se illustrasjon)

Bruk og renhold av laminatgulv

Hvis du bruker kontorstoler med hjul på laminatgulv, må hjulene være myke, som angitt i NS/EN 425. Alternativt må gulvet beskyttes med et stolunderlag. 

Motstandsevne overfor riper og mikroriper er normalt god. Mirkroriper vil kunne være synlig spesielt på mørke gulv og i slepelys og motlys. Mikroriper er egentlig ikke en skade i overflaten og omfattes ikke av reklamasjonsretten.

Ved endringer i klimatiske forhold kan det oppstå knitre- eller knirkelyder i gulvet, dette er helt normalt og er ikke et reklamasjonsgrunnlag.

Laminatgulv rengjøres fortrinnsvis med tørre metoder; tørrmopping eller støvsuging. Hvis det brukes vann til flekkfjerning etc. må pH-nøytrale kjemikalier og lite vann brukes.

Miljø

Laminatgulv er et miljøvennlig produkt som ikke krever vedlikehold annet enn normalt renhold. Det finnes laminat som tilfredstiller krav til ulike miljømerker. For mer informasjon om dette, se leverandørens produktinformasjon. 

innhold