Overflatebehandling av tregulv

publisert 07.10.2020, sist endret 22.10.2021

Tregulv kan overflatebehandles på mange forskjellige måter. Olje, lakk, hardvoksolje og maling er de vanligste metodene.

Derfor overflatebehandles tregulv

Overflatebehandling av tregulv velges ut fra utseende og belastning samt vedlikeholdsintervall.

Formål med overflatebehandling

 • Beskytte treet mot slitasje
 • Hindre eller begrense at smuss eller fuktighet trenger ned i treverket
 • Gi tregulvet ønsket utseende

De vanligste overflatebehandlingene er olje, lakk, hardvoksolje og maling.

I offentlig miljø utarbeides rengjørings- og vedlikeholdsplaner med hensikt på å sikre gulvets utseende og slitestyrke.

Følg leverandørens anvisninger. 

Aktuelle overflatebehandlinger

Tregulv leveres overflatebehandlet med lakk, olje eller hardvoksoljer fra fabrikk eller ubehandlet. De ubehandlete gulvene slipes og behandles etter legging. Fabrikkbehandlete gulv skal i utgangpunktet ikke etterbehandles etter legging. Følg produsentens anvisninger.

De vanligste overflatebehandlingene er:

 • lakk
 • olje
 • hardvoksolje
 • maling

De ulike overflatebehandlingene gir gulvet forskjellig utseende, glans, egenskaper, slitestyrke og vedlikeholdsintervall. Lakk gir den mest slitesterke overflaten med lengst vedlikeholdsintervall. Alle overflater må vedlikeholdes fra tid til annen for å fjerne smuss og skitt, fornye beskyttelsen, og for å opprettholde ønsket utseende.

Lakk

Lakk er en overflatebehandling som danner en beskyttende og slitesterk film på overflaten. Lakk med UV-filter kan forsinke fargeendringer/solbleking.

NB! Nye fabrikklakkerte gulv er ferdigbehandlet ved installasjon. 

Denne gulvtypen skal ikke overlakkeres i forbindelse med legging. 

Følg produsentens anvisninger (monteringsanvisning, produktdatablad og FDV)

 

Bruksområde lakkerte gulv: 

Lakkerte gulv brukes både i boliger, hytter og i offentlige rom slik som flyplasser, butikker, restauranter, hoteller, kontorer og næringsbygg, samt sportsanlegg.

Egenskaper hos lakkerte gulv:

Lakk påføres i flere strøk, og finnes i flere ulike glansgrader. Med matt lakk beholder treverket et tilnærmet naturlig utseende. Riper i overflaten synes ikke like raskt på matte overflater som på blankere. På et mørkt gulv vil riper i overflatelakken være mer synlig. Dypere riper som går gjennom lakksjiktet, vil være mer synlig på lyse gulv over tid på grunn av misfarging av treverket.

Innfarging gjøres ved innfarging av treverket før overlakkering, eller ved pigmentert lakk. 

I sportsanlegg stilles krav til lakkens friksjon og glans.

 

Fordeler med lakk:

 • gjør gulvet mer motstandsdyktig mot riper og slitasje
 • hindrer smuss i å trenge ned i treverket
 • forskjellige glansgrader; matt, silkematt, halvblank og blank (se NS 3420-T for glansskala)
 • krever lite vedlikehold
 • lange vedlikeholdsintervall
 • lett å rengjøre
 • holder seg fint i mange år

 Ulemper med lakk:

 • vanskelig å reparere lokalt
 • må slipes om før det lakkeres på ny
 • kan få mikrosprekker ved fuktbevegelser i treverket
 • ved sliping og omlakkering kan gulvets egenskaper/utseende endres

 Ulike typer lakk:

 • Polyuretanforsterket akryllakk – vanntynnet, tørker raskt, lukter lite, liten egenfarge. 
 • Polyuretanforsterket alkydlakk – løsemiddelholdig, gulner, gir dypere lød til treverket. 
 • To-komponent lakk – PU-forsterket akryllakk med herder – gir en meget sterk overflate. 
 • UV-herdende lakk – vanntynnet, rask tørk, herdes i egen prosess.
  • Fabrikklakkerte gulv er UV-herdet og har en hard og svært slitesterk overflate. Det finnes også UV-lakker med portable lamper som kan brukes ved rehabilitering. Etter UV-herding kan gulvet belastes umiddelbart.

Enkelte lakker er tilsatt keramiske partikler for ekstra hardhet og slitestyrke. 

De sterkeste/hardeste overflatene oppnås med to-komponent lakk eller UV-herdet lakk. Vanntynnet polyuretanforsterket akryllakk får en litt mykere overflate.

Lakk med matt glans kan oppleves mindre ripeutsatt enn lakk med høyere glans. 

Ved påføring av lakk skal det brukes verneutstyr. Se produsentens sikkerhetsdatablad. 

 

Renhold av lakkerte gulv:

 • Lakkerte gulv rengjøres med mest mulig tørre metoder.
 • Fjern løst smuss og grus med støvsuger.
 • Flekker fjernes umiddelbart.
 • Ved behov for våtrengjøring brukes godt oppvridd mopp/klut og vann med et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. 
 • Følg gulv/lakkleverandørens FDV.

Lakk er motstandsdyktig mot de vanligste husholdningskjemikaliene.

Vedlikehold av lakkerte gulv:

Vedlikeholdshyppigheten er avhengig av slitasje, bruk og hvilken type lakk som brukes. Generelt har lakkerte gulv langt vedlikeholdsintervall ved lav og moderat slitasje.

Gulvet bør re-lakkeres før lakken blir gjennomslitt. Dersom hele lakkfilmen er intakt, er det tilstrekkelig med rens og en lett mattsliping før overflaten re-lakkeres. Har gulvet riper, sår eller synlige gangbaner som går gjennom lakkfilmen, bør gulvet slipes ned til bart treverk før ny lakk påføres.

Forebygg slitasje på lakkerte gulv:

 • Lakkerte gulv skal beskyttes mot smuss og søle fra fottøy. Bruk avskrapingsmatter og dørmatter foran inngangsdøren.
 • Vær obs på at matter med gummiert bakside kan bli for tette slik at det oppstår kondens under teppet. Det kan også oppstå misfarging grunnet myknervandring fra gummimaterial til gulvlakken.
 • Sett filtknotter under møbelben.
 • Bruk trinsehjul som ikke sliter på gulvet. Se produsentens FDV. 
 • Legg plastunderlag under skrivebordsstoler for å beskytte gulvet mot riper og slitasje.
 • Unngå skarpe gjenstander, spisse stiletthæler og annet som kan ripe og lage merker i gulvet.
 • En overflate med mikroriper kan vedlikeholdes med lakkrefresher. 

Olje

Et oljet gulv har det mest naturlige utseendendet. Oljebeskyttelsen har lavere ripemotstand og kortere varighet enn andre overflatebehandlinger, og krever jevnlig vedlikehold og pleie. Oljebehandling av overflaten gir store muligehter for å gi gulvet en annen farge. 

Oljede overflater er spesielt godt egnet i boliger og andre rom med moderat slitasje, i kombinasjon med et bevisst forhold til pleie. 

Fordeler med oljede gulv: 

 • overflaten oppleves naturlig, uten overflatefilm
 • trenger inn og tetter porene
 • enkelt vedlikehold 
 • lett å reparere skader lokalt
 • mange muligheter for å gi gulvet farge

Ulemper med oljede gulv: 

 • krever jevnlig pleie og vedlikehold
 • skitt og smuss trenger lettere inn i treverket
 • slitasje skjer rett på treverket
 • manglende vedlikehold kan føre til tørkesprekker og skader i toppsjiktet, og økt behov for omsliping 

Ulike typer olje:

 • UV-herdende – påføres industrielt eller med portable UV-lamper, gir høyere slitestyrke enn oksiderende oljer, men lavere enn lakk 
 • Oksiderende – brukes ved manuell påføring, er enklere å reparere

Fabrikkoljede tregulv krever normalt ikke ytterligere behandling ved legging og kan brukes umiddelbart. 

Innfarging av gulv med olje:

Pigmentert gulvolje kan brukes for å gjøre treverket lysere eller mørkere enn treslagets naturlige farge. Pigmentsjiktet kan beskyttes av et slitesjikt av klar olje, hardvoksolje eller matt lakk for å beskytte mot slitasje som gir skjolder. Bruk produkter fra samme system, og følg leverandørens anvisning.

Renhold av oljede gulv:

Et oljet gulv rengjøres med mest mulig tørre metoder. Fjern løst smuss og grus med støvsuger. Flekker fjernes umiddelbart. Gulvet bør jevnlig vaskes med vann og såpe/pleiemiddel anbefalt av oljeleverandøren. 

Vær oppmerkskom på at en oljet flate lett kan skades av fukt og rengjøringkjemikalier.

Vedlikehold av oljede gulv:

Pleie- og vedlikeholdshyppigheten er avhengig av slitasje og bruk.

Det er mulig å reparere skader lokalt og flekkvis, for eksempel i gangbaner. Da brukes den samme olje som er brukt på flaten i øvrig.

 • Oljede gulv må beskyttes mot smuss og søle fra fottøy. Bruk avskrapingsmatter og dørmatter foran inngangsdøren.
 • Vær obs på at matter/tepper med gummiert bakside eller lignende, kan skade overflaten.
 • Sett filtknotter under møbelben og legg plastunderlag under skrivebordsstoler for å beskytte gulvet mot riper og slitasje.
 • Unngå skarpe gjenstander, spisse stiletthæler og annet som kan ripe og lage merker i gulvet.

Hvis du ønsker å lakkere eller male et tidligere oljet gulv, bør det settes en prøve for å være sikker på at behandlingene er kompatible med hverandre. 

 

Hardvoksolje

Hardvoksoljen er en mellomting mellom olje og lakk, der oljebestanddelene trekker noe inn i treverket og tetter porene, mens voksandelen forsegler overflaten og lager en tynn beskyttende film. Et hardvoksoljet gulv ser naturlig ut, og ligner i stor grad på et oljet gulv. Det finnes mange typer hardvoksoljer for gulv, i mange farger og glansgrader.

Bruksområde:

Hardvoksoljede gulv brukes både i boliger, hytter og i offentlige rom slik som flyplasser, butikker, restauranter, hoteller, kontorer og næringsbygg. Hardvoksolje er i dag en vanlig overflatebehandling for fabrikkbehandlede parkettgulv.

 

Egenskaper:

Hardvoksolje har en høyere ripe- og flekkmotstand enn oljebehandling, men lavere enn lakk. Overflaten krever jevnlig vedlikehold og pleie. Derfor er det viktig ha et bevisst forhold til pleierutiner, og å pleie gulvet regelmessig slik at overflatesjiktet ikke slites ned. En hardvoksoljet overflate kan enkelt utbedres lokalt, og er enkel å renovere. Ved bruk i slitasjeutsatte områder, utarbeides egne planer for vask og vedlikehold. Følg produsentens anvisninger.

Fordeler med hardvoksoljede gulv: 

 • naturlig utseende med en tynn overflatefilm
 • trenger inn og tetter porene
 • mindre skader kan repareres lokalt 
 • feltvis vedlikehold eller renovasjon kan utføres
 • vil ikke sprekke, løsne eller flasse av
 • lett å vedlikeholde
 • inneholder UV-filter som bremser naturlig fargeendring

Ulemper med hardvoksoljede gulv: 

 • krever jevnlig vedlikehold/pleie 
 • svekket overflatesjikt øker risiko for tilsmussing og ripedannelse
 • manglende vedlikehold kan føre til tørkesprekker og skader i toppsjiktet, og økt behov for omsliping
 • tynnere slitesjikt med lavere slitestyrke enn lakk

 

Innfarging av gulv med hardvoksolje:

Det er to måter å gjøre treverket lysere eller mørkere enn treslagets naturlige farge:

 • En pigmentert hardvoksolje brukes som eneste behandling.
 • Gulvet farges med en pigmentert olje. Pigmentsjiktet påføres deretter et slitesjikt av klar hardvoksolje for å beskytte mot slitasje.

Bruk produkter fra samme system, og følg leverandørens anvisning.

 

Renhold av hardvoksoljet gulv:

Vær oppmerkskom på at en hardvoksoljet flate kan skades ved feil bruk av rengjøringsmidler og vann. 

 • Et hardvoksoljet gulv rengjøres med mest mulig tørre metoder - støvsuger, feiekost og mopp. Ikke bruk mopp av mikrofiber. 
 • Gulvet bør jevnlig vaskes med vann og såpe/pleiemiddel anbefalt av gulvleverandøren eller hardvoksoljeleverandøren. Ettertørk gjerne med tørr fille/mopp. Ved fuktig rengjøring brukes en godt oppvridd fille/mopp. Det skal ikke ligge igjen vannfilm på overflaten etter avtørking. 
 • Før vask fjernes løst smuss og grus med støvsuger, feiekost eller mopp. 
 • Det er viktig å bruke rengjøringsmidler som er egnet for hardvoksoljet gulv. Ikke bruk grønnsåpe, sitrusholdige rengjøringsmidler, fettoppløsende oppvaskmidler eller midler som inneholder ammoniak. 
 • Flekker fjernes umiddelbart.

Vedlikehold:

Pleie- og vedlikeholdshyppigheten er avhengig av slitasje og bruk. For kommersielle lokaler utarbeides rengjørings- og vedlikeholdplaner basert på leverandørnes anvisninger. For private hjem, følg produsentens FDV-anvisning. 

Det er mulig å reparere skader lokalt og flekkvis, samt å utbedre slitasjeskader i gangbaner. Lokale skader utbedres med et egnet reparasjonsset. Slitasje i gangbaner utbedres med vedlikeholdsvoks. 

 • Hardvoksoljede gulv må beskyttes mot smuss og søle fra fottøy. Bruk avskrapingsmatter og dørmatter foran inngangsdøren.
 • Vær obs på at matter/tepper med gummiert bakside eller lignende, kan skade overflaten på gulvet.
 • Sett filtknotter/plastputer under møbelben.
 • Bruk kontorstoler med myke trinnsehjul for å beskytte gulvet mot riper og slitasje.
 • Vær obs på at harde trinsehjul på kontorstoler kan skade overflaten. Ved bruk av plastunderlag under kontorstolen, samles smuss langs kanten som kan ripe gulvet. 
 • Unngå skarpe gjenstander, stiletthæler og annet som kan ripe og lage merker i gulvet.

Rensing:

Har gulvet blitt kraftig tilsmusset, kan det renses med skuremaskin og re-behandles med ny hardvoksolje.

Sliping: 

Har gulvet blitt slitt og stygt, eller det ønskes ny farge, kan det slipes til bart tre. Den nyslipte overflaten kan påføres ønsket overflatebehandling.

Påføring av hardvoksolje: 

Hardvoksolje skal påføres i tynne sjikt. Følg produsentens anvisning av påføringsmetode og forbruk per kvadratmeter. 

Maling -

tekst kommer 

innhold