Fjerning av hellimte tepper

publisert 19.02.2019, sist endret 22.10.2021

Ved fjerning av hellimte tepper er det fare for at deler av undergulvet følger med. I dette avsnitt gir gulvbransjen forslag til løsninger som kan imøtekomme disse problemene.

Ved fjerning av hellimte tepper er det fare for at underlaget/undergulvet følger med. Undergulvet må ofte reetableres fordi teppe og lim har en større styrke enn undergulvet.

Utgiften ved å reeablere et ødelagt undergulv er stor. Det er dessuten forbundet med støv og støy for gulvleggeren og byggherre.

Gulvbransjen anbefaler derfor at det brukes ulike løsninger ved gulvleggingen for å unngå disse problemene ved en senere anledning. Det bør blant annet vurderes om det kan benyttes en slipp-primer eller dobbelklebende folie.

Å legge en slipp-primer kan erfaringsmessig gi en forbedret totaløkomomi på omlag 10 prosent. Merutgiften til slipp-primer er vesentlig mindre enn utgiften til rehabilitering av undergulvet ettersom det ofte kreves at det legges flytsparkel og eller at underlaget sparkles. For byggherren er det derfor fornuftig å bruke en slipp-primer.

Dobbelklebende folier brukes ofte der hvor man ønsker midlertidig teppelegging ovenpå der man ønsker å bevare tregulvet.

Bedre arbeidsmiljø

Ved bruk av slipp-primer eller dobbelsidig tape bevares undergulvet intakt. Dessuten unngås støy fra maskiner. Samtidig så reduseres sjenerende støv fra en evt etterfølgende rengjøring og sliping. Du sparer også tid ettersom legging av ny flytsparkel og eller sparkling ikke er nødvendig.

innhold