Legging av heldekkende teppe

publisert 25.08.2016, sist endret 22.10.2021

Alle teppeprodusenter har egne anvisninger for legging av deres tepper, vi anbefaler at disse følges ved legging. Her har vi en enkel og generell fremstilling av legging av teppe, merk at produsentens anvisning kan avvike fra vår fremstilling.

Før du starter

  • Underlaget må være tørt, jevnt, rent og stabilt.
  • Tepper kan legges på gulvbelegg som ikke er skadet. Fjern polish og voks først.
  • Store rom krever flere teppebaner. Alle banene må ligge med luven samme vei, for å unngå fargeforskjeller.
  • Teppet bør ha romtemperatur når det legges.
  • Grovtilpass teppe.
  • Hellim teppe. Bruk et lim som er vannbasert og løsemiddelfritt, og som anbefales av teppeleverandøren.
  • Bruk kniv med krokblad. Øv på skjæreteknikken på en tepperest før du starter med teppeleggingen. Hold ytterst i teppekanten, slik at kniven har "klar bane" bakover. Da unngår du å skjære deg.

Slik kan det gjøres

1. Finskjær ujevne skjøter og mønsterrapport. Legg teppebanene i overlapp, tilpass eventuelt mønster. Bruk en "Stanley"-kniv med nytt knivblad. Hold kniven stødig og knivbladet loddrett ned i teppene. Skjær gjennom begge teppebaner. Bruk lang stållinjal som støtte.

2. Markér vinkelen vegg/gulv med baksiden på krokbladet. (Krokbladet monteres på en «Stanley»-kniv.)

3. Skjær i vinkelen med krokblad. krokblad.

4. Skjær i teppet så langt inn mot hjørnet som mulig.

5. Brett teppesnippen tilbake og skjær rett ut mot kanten. (Bruk samme fremgangsmåte for utvendige hjørner.)

6. Løft teppet halvveis tilbake. Stryk lim på gulvet.

7. Legg teppet tilbake og stryk det fast i limet. Gjenta behandlingen for andre halvdel av teppebanen.

8. Slik tilpasses teppet ved søyler. Fremgangsmåten kan også anbefales på steder hvor overgangen mellom gulv og "vegg" ikke skjules av gulvlister. Tettskjær med krokblad.

innhold