Fakta om fugefrie gulv

publisert 06.02.2024

Fugefrie gulv består ofte av en herdeplast som støpes til underlaget. Denne gulvtypen er allsidig og kan tilpasses en rekke bruksområder. Fugefrie gulv brukes gjerne i lokaler der det kreves et hardt og slitesterkt gulv som tåler kjemikalier, hard trafikk, varierende temperaturer med mer.  

Hva er fugefrie gulv

Fugefrie gulvsystemer...

... består oftest av herdeplaster.

... kan bygges opp av flere ulike produkttyper som brukes enkeltvis eller i ulike kombinasjoner med hverandre (primer, belegg, toppstrøk).

... kan være alt fra harde og stive til høyelastiske belegg.

... er allsidig og kan tilpasses en rekke bruksområder.

... er støpt til underlaget, ikke limt.

... legges i tykkelser fra 0,3 mm til 10 mm belegg.

Ved en skade i belegget, blir det en punktskade som kan utbedres. Siden belegget er støpt til underlaget kan fukt eller annet ikke trekke inn under. Skaden utvides derfor ikke til større områder.

Egenskaper hos ulike fugefrie gulv:

  • Kjemikaliebestandig
  • Hard og slitesterk overflate
  • Fugefri, renholdsvennlig
  • Elektrisk avledende
  • Vanntett
  • Sklihemmende
  • Temperaturbestandig
  • Sprekkoverbyggende
  • Trinnlydsdempende
  • Kan lages som dekorative belegg med mange mulige farger og design. Ulike farger kan kombineres og det kan tilsettes blant annet flakes eller farget kvartssand.
innhold