Fakta om linoleumgulv

publisert 05.04.2016, sist endret 24.05.2023

Linoleum er et organisk materiale, som i hovedsak er laget av fornybar råvare. Linoleum er Svanen-merket, og er et godt miljøvalg. Linoleum valses (kalandreres) på et underlag av jutevev i banevare. Linoleum finnes også i fliser med bakside av polyestervev eller fibernett. I trinnlydsversjoner fåes også linoleum med skum- eller korkbakside. Linoleum kan også kombineres med ulike trinnlydsunderlag, slik som korkment. Linoleum er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk og klar til bruk etter legging.

Introduksjon

Linoleumgulv brukes både i boligmiljøer og i offenlig miljø. Linoleum legges i tørre rom i skoler, sykehus, kontorer, butikker, barnehager, sykehjem, etc.

Linoleum leveres som banevare, fliser eller staver. Banevarene har en tykkelse fra 2,0 mm til 4,5 mm, og som sportsgulv i 4 mm tykkelse. Flis- og stavformatene er 2,5 mm tykke.

Linoleum kommer også som klikkbare fliser på HDF-kjerne med korkbakside som legges som et flytende gulv. Disse har en tykkelse på 9,8 mm.

Linoleum, som brukes som gulvbeleggg skal være CE-merket.

Linoleum kan benyttes som gulvbelegg i rømningsarealer og andre områder med krav til brann- og røykutvikling. Krav til rømingsareal er oppgitt i den europeiske brandklasse Dfl-s1, i henhold til NS/EN 13501-1 (klasse G).

Linoleum er ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, og er klar til bruk etter legging. 

 

Naturlige råvarer

Linoleum lages av fornybare råvarer, og består av linoelumsement som inneholder kokt (oksidert) linolje og harpiks. Øvrige bestanddeler er tremel, steinmel, korkmel, fargepigmenter og jute. 

I banevare er gulvmaterialet bygd opp av et kalandrert sjikt linoleummasse på et baksidemateriale. Linoleum finnes også i fliser med bakside av polyestervev eller fibernett. I trinnlydsversjoner fåes også linoleum med skum- eller korkbakside. Linoleum kan også kombineres med ulike trinnlydsunderlag, slik som korkment.

 

 

 

Egenskaper - standarder

 • Linoleum banevare oppfyller NS/EN – ISO 24011, og linoleum i klikk-fliser oppfyller NS/EN 14085.
 • For linoleum med korkbakside gjelder EN 687
 • For linoleum med skumbakside gjelder EN 686
 • For linoleum med jutebakside gjelder EN 548

Standardene stiller krav til:

 • lengde, bredde, tykkelse og retthet
 • dimensionsstabilitet ved fuktendringer
 • fleksibilitet og motstandsevne mot inntrykksmerker
 • lysbestandighet
 • tykkelse av beleggets underlag

 

Klassifikasjon av linoleum skjer etter bruksområde: privat, offentlig bruk og industri i hhv bruksklasse 23-43. 

Utover de egenskaper som inngår i klassifikasjonen, kan det være behov for å stille krav til andre egenskaper avhengig av bruk. Eksempler på dette kan være:

 

Motstandsevne mot kontorhjul

NS/EN 425

 

Sklihemmende egenskaper

NS 13893/DIN 51130

 

Antistatiske egenskaper

NS/EN 1815

 

Egnet for gulvvarme, maks 27 grader C

EN 12524

 

Brannegenskaper

NS/EN 13501-1
Dfl-S1 (klasse G)

 

Egnet som ledende gulvbelegg

NS/EN 1081

 

Trinnlydsforbedring

ISO 140-8

EN-ISO 10140

EN-ISO 717-2

 

Rullbredde

EN-ISO 24341

 

Rullengde 

EN-ISO 24341

 

Bestandighet mot kjemikalier

EN-ISO 26987

 

Tykkelse

 EN-ISO 24346

 Total vekt 

EN-ISO 23997

 

Lysbestandighet

EN-ISO 105-B02

 

Tykkelse på slitesjikt 

EN-ISO 24340

 

 Dimensjonsstabilitet

EN-ISO 23999

 

Motstandsevne mot inntrykksmerker

EN 433/ISO 24343-1

 

Fleksibilitet/Bøyelighet

EN-ISO 24344

 

 Slitestyrke
Ny standard ihht

 EN 660-2
ISO 10582

 

Utseende/finish

Overflaten på nyprodusert linoleum kan ha et lett gulaktig utseende. Ved lyspåvirkning og oksidasjon vil denne gulfarge forsvinne. Denne gultoningen må tas i betraktning ved vurdering av fargeprøver, og NCS-koder. Fargeprøver bør derfor utsettes for lys noen dager før de vurderes. 

 

 

Spesielle typer linoleumgulv

Akustikkdempende linoleum:

Ved spesielle krav/ønsker til trinnlydsdemping eller gangkomfort, kan linoleum med bakside av korkment eller skum legges i én operasjon. Alternativt legges gulvet i to operasjoner, der linoleum legges over et fastlimt, godkjent underlag – ofte korkment eller skum. Følg alltid fabrikantens anvisninger.
 

 

ILLUSTRASJON: Det lyddempende materialet kork kan brukes i gulvkonstruksjoner der det kreves ekstra gode akustiske egenskaper.

 

Skumbakside gir en lydreduksjon på 17/18 dB, og korkment 14 dB.

Denne type linoleumgulv blir kalt akustisk linoleum. Denne gulvkonstruksjon er mer mottaglig for inntrykksmerker grunnet mykhet. 

Korklinoleum:

Linoleum med et stort innhold av grovt granulert kork, blir kalt korklinoleum. Det er mer trinnlydsdempende og varmeisolerende, men mindre slitesterkt, enn tradisjonell linoleum. Eksempler på produkter av denne typen er sportsgulv.

Bulletin-board:

Bulletin-board er en variant av korklinoleum, beregnet for bruk til oppslagstavle på vegg. Tykkkelsen er 6 mm.

Ledende linoleum:

Linoleum kan leveres som elektrostatisk avledende gulvbelegg. Ledende linoleum oppfyller høye krav til elektrisk ledeevne. Elektrisk motstand er <1-108 Ohm (EN-1081), noe som ivaretar personlig sikkerhet og beskytter utstyr som er følsomt overfor elektrisitet.  Se fabrikantens leggeanvisninger og produktinformasjon.

Mønsterskjæring:

Linoleum kan også produseres i ulike typer mønster etter kundens ønske og behov. Det er mulig å få bedriftslogotyper og andre figurer lagt i gulvflaten.

Desktop linoleum:

Produsentene av gulvlinoleum lager også et linoleumbelegg med papirbakside. Dette belegg er beregnet for overflater på møbler og innredninger, slik som skrivebord, og respesjonsdisker, skap, innerdører, stoler og skapfronter etc. Sjekk med produsentens anvisninger. 

 

Fargeforskjeller - nyanseforskjeller i linoleum

Fra fabrikk kan det være noe nyanseforskjeller med en gultone innenfor én og samme farge på linoleumbelegget.

Nyanseforskjeller kan også oppleves ved legging av linoleum, der det er et opphold i leggeprosessen. Fargeforskjellen kan da forekomme mellom de ulike lengdene, altså tidligere lagt og nylagt. Ved lyspåvirkning og oksidasjon vil denne fargeforskjellen gradvis utlignes. Nyanseforskjellene oppstår grunnet linoljens naturlige egenskaper. 

 

Forutsetninger for installasjon

Akklimatisering av linoleum

 • Linoleum skal akklimatiseres i minst 24 timer.
 • For banevare skal rullene oppbevares stående i lokalet der belegget skal legges.
 • Emballasje med fliser, staver og klikk-linoleum akklimatiseres uåpnet i minst 48 timer, og stables fritt fra vegg.
 • Temperaturen i rommet og underlaget skal under akklimatisering være minst 18 grader og RF 30-60 %.

Krav til undergulv

 • Krav til planhet på undergulv er det samme som kravet til det ferdige gulvet, normalt ± 2 mm på et 2 m rettholt. (NS 3420-T). Normalt er planhet på undergulv beskrevet i NS 3420. 
 • Undergolvet skall vara plant, jevnt, tørt, fritt for sprekker og tilstrekkelig holdfast. 
 • Underlagets relativa fuktighet, RF, skal ikke overstige 85-90 % - se produsentens anvisninger. 
 • Temperaturen hos underlag, lim och gulvbelegg skal ved legging være minst +18º C, og RF i lokalet maks 60%.
 • Der må ikke være kraftig trekk eller kraftig solinnfall under legningen av gulvet.
 • Under legging skal gulvet ikke utsettes for direkte, kraftig sollys eller for trekk. 

Linoleum skal legges på sugende underlag, i vått lim. 

Generelle leggeanvisninger

Forhold i forbindelse med legging

 • NB! Ved installasjon plukkes rullene i nummerert rekkefølge. 
 • Linoleum banevare kan krympe noe i lengderetningen og utvide seg litt i bredderetningen ved liming.
 • Linoleum kan tettskjæres, for eksempel ved mønsterlegging.
 • Ved tradisjonell legging blir skjøtene sveiset med smeltetråd. Det finns flerfarget tråd for marmorerte belegg.
 • Linoleum banevare skal legges på sugende underlag i vått lim. Følg limleverandørens anvisninger.
 • Linoleumfliser med polyesterbakside skal legges på sugende underlag i vått lim uten sveising.
 • Klikk-linoleumfliser på HDF-kjerne og korkbakside legges som flytende gulv.
 • Linoleumstaver med fiberbakside skal legges på sugende underlag i vått lim uten sveising.
 • Linoleum kan legges med oppbrett på vegg, og det finnes ferdige sokler og hulkilsløsninger. 
 • Ensfargede belegg kan være bruksmessig krevende, fordi de stiller store krav til rengjøring for å opprettholde samme utseende over tid. Plateskjøter i underlaget og sveisetråd, blir mer fremtredende enn ved marmorerte belegg. 

 

Trådsveising
Sveising av skjøter må ikke utføres før limet er herdet. Før sveising skal skjøtene freses. Kontroller at fresen er stilt inn på riktig dybde før fresing startes. Sjekk leverandørens anvisninger for aktuell beleggtykkelse og –type.

 

Bilde: Sveisetråden kommer i farger tilpasset linoleumbelegget. 

 

Ved sveising tilpasses temperatur og hastighet slik at sveisetråden får en god forankring i sveiseskjøten.

Etter sveisingen skal alltid sveisetråden skjæres i to operasjoner. Skjæring skjer mens tråden fortsatt er varm.

Vær oppmerksom på:

 • Riktig fugeåpning og fresedybde
 • Temperatur og hastighet ved sveising
 • Korrekt utføring av skjæring. 

Dersom anvisningen ikke følges, er det risiko for at sveisetråden kan løsne fra en eller begge sider av skjøten. Dette gjelder spesielt i gangsoner der det er mye trafikk, og spesielt for akustikbelegg.


Aternativ leggemetode for linoleum:

Tettskjæring av skjøter kan utføres som alternativ til sveising. Dette angis i avsnitt TH Halvharde og tekstile gulvbelegg i NS3420-T:2019 punkt C2, Krav til ferdig overflate:

"På åpne flater skal skjøtene i usveiste belegg ikke være bredere enn 0,2 mm. Ved avslutninger tillates en synlig åpning på inntil 1,0 mm bredde."

Det er viktig å følge leverandørens anvisning vedrørende tettskjæring.

Vær oppmerksom på at denne løsningen øker risikoen for skader på skjøter fra stolbein.

Ledende linoleumgulv
Linoleum kan leveres som elektrostatisk ledende gulvbelegg. Dette er linoleum som oppfyller høye krav til elektrisk ledningsevne. Elektrisk motstand er forbedret til < 1-10 8 Ohm (EN1081), noe som ivaretar personlig sikkerhet og beskytter utstyr som er følsomt overfor statisk elektrisitet. Se fabrikantens leggeanvisninger og produktinformasjon.

Ledende linoleum har en spesiell sammensetning og legges i ledende lim. Dessuten skal gulvet kobles til jord ved bruk av kobbertråd i henhold til produsentens anvisinger. Jording skal foretas av autorisert el-installatør og det skal avtales hvor kobbertråden skal føres opp på veggen.

Elektrostatisk ledende linoleumgulv stiller spesielle krav til rengjøring og vedlikehold. Ved bruk av feil rengjøringsmidler, kan de ledende egenskapene ødelegges. Se leverandørens anvisninger. 

 

 

Legging av linoleum på eksisterende gulv

Linoleum skal legges på sugende underlag, i vått lim.

Dersom underlaget ikke er tilstrekkelig sugende, som for eksempel underlag av epoksy, skal det legges minst et 3 mm sjikt av egnet avretningsmasse.

Ved legging på ekisterende gulvbelegg og andre ikke-sugende underlag (for eksempel akustikkunderlag og malte underlag) må limleverandørens anbefalinger innhentes.

 

Renhold og vedlikehold:

Ved levering fra fabrikk er linoleum ferdig overflatebehandlet, og det er ikke behov for å behandle gulvet med polish eller voks før det tas i bruk. Overflaten er enkel å holde ren. Ved fremtidig vedlikehold kan polish og voks benyttes. Se fabrikantens anvisninger.

Linoleum skal beskyttes mot langvarig fuktpåvirkning og påvirkning av alkaliske stoffer (slik som enkelte rengjøringsmidler og løsemidler) som kan tære på overflaten og skade produktet.

 

Byggrengjøring

Før linoleumgulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring.

BYGGRENGJØRINGENS FORMÅL
Riktig utført byggrengjøring er et viktig moment som påvirker gulvets funksjon, økonomi og levetid. Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet.
Selv om gulvet har vært tildekket under byggeperioden, skal det utføres byggrengjøring. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge inn selv om det har vært godt tildekket.

 • LEGG PLATER I INNGANGSPARTIER FOR Å BESKYTTE DET NYLAGTE GULVBELEGGET.
 • Velg videre tildekking etter slitasje og belastning.
 • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
 • Bruk skobeskyttelse. 
 • Fjern byggstøv.
 • Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon.

NB! Vær obs på at byggstøv kan skape glatte gulv. 

  

Støvsug/mopp nøye for å fjerne alt støv, grus etc.

Skuring: Skur med rengjøringsmiddel og pad. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv bruk et surt rengjøringsmiddel.

Arbeid med mindre gulvflater om gangen. Metodikken bør være: bløtlegg –skur – sug opp vannet. Bytt mopp ofte. Overflater som ikke kan rengjøres med maskin, rengjøres fortrinnsvis med skurepad. Skyll grundig med rent vann i henhold til leverandørens anvisning.

 

Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet.

 

Daglig renhold

Tilpass rengjøring, metode og frekvens, beleggstype, bruksområde og belastning. 

Normalt er det tilstrekkelig med tørre metoder som støvsuging og tørrmopping. Generelt utføres rengjøring med vekselsvis tørr og våt metode, manuelt eller med maskin.

For konkrete anbefalinger for daglig vedlikehold, følg leverandørens anvisninger.

 

Periodisk vedlikehold

Det finnes ikke gulv som er helt vedlikeholdsfrie. For å friske opp overflatene utføres vedlikeholdspolering etter behov – tørrpolering, alternativt spraypolering med gulvpleievoks. Tilføring av gulvpleieprodukter forlenger gulvets levetid.

Ved fremtidig vedlikehold kan polish og voks benyttes. Følg leverandørens anvisninger og FDV-dokumentasjon.

innhold