Forarbeid ved liming av belegg på stålglattet betong

Anbefalt praksis for forarbeid på stålglattet betonggulv.

Introduksjon og sammendrag

Stålglattet betonggulv er et svært krevende underlag for limte gulvbelegg av vinyl, linoleum og gummi i flis, staver og banevare.

NB! Man bør unngå å stålglatte betonggulv dersom gulvbelegget skal limes.

Problemer som kan oppstå ved stålglattet betong:

 • Høy alkalitet kan gi nedbrytning/forsåping av limet 
 • Forsinket uttørking av restfukt i betong
 • Slamlag gir dårlig vedheft
 • Rester av herdemembran gir dårlig vedheft
 • Ujevnt sugende overflate

Stålglattet betonggulv kan blastres/freses og deretter primes og sparkles eller avrettes for å oppnå et fuktabsorberende lag med god heft.

 

Disse retningslinjene viser hvordan man skal bearbeide stålglattet betongunderlag før beleggarbeid for å oppnå et egnet underlag for senere gulvlegging.

 

For detaljerte krav til materialer og metoder, vises det til produsentenes anvisninger. 

Hva er stålglattet betong?

Stålglattet betong er bearbeidet med stålbrett eller helikopter. Formålet er å oppnå en jevn og hard overflate uten porer og støv.

Stålglattede betonggulv gir et veldig tett underlag som vil skape heftproblemer for påfølgende beleggarbeid.

Forklaring til problematikken:

 • Høy alkalitet kan gi nedbrytning/forsåping av limet: 
  Kombinasjonen av tett overflate, restfukt og høy alkalitet i betongen kan forårsake pløser, buler og lukt fra limet som kommer av at limet brytes ned og mister klebeevnen.
 • Forsinket uttørking av restfukt i betong:
  Behandlingen tetter porene i betongen og forsinker uttørking av restfukt.
 • Slamlag gir dårlig vedheft:
  Rester av sementhud og slamlag svekker vedheften.
 • Rester av herdemembran gir dårlig vedheft:
  Rester av tilsetningsstoffer fra herdemembraner og lignende reduserer vedheften.
 • Ujevnt sugende overflate
  Samme gulv kan gå fra å være sterkt sugende til ikke-sugende. 

 

Se NS 3420-T:2019, TH Halvharde og tekstile gulvbelegg, punkt "Generelt Y1.2", merknad 2.


I tillegg kan stålfibre i overflaten av betongen forårsake misfarging/rustgjennomslag i belegget. 

Anbefalt praksis

Ifølge NS-EN 13670 skal det ikke brukes herdemembraner på betongoverflater der det skal limes andre materialer på flaten, med mindre herdemembranen fjernes helt før påfølgende arbeide, eller det er dokumentert at herdemembranen ikke har noen skadelig virkning på påfølgende arbeid.

For å sikre god vedheft på stålglattet betonggulv anbefales følgende:

 • Underlaget må normalt blastres eller freses for å fjerne den øvre sementhuden slik at tilslagskornene kommer tydelig fram. Deretter skal underlaget støvsuges nøye, primes og flytsparkles/avrettes.


 • Dersom den stålglattede overflaten er sterk, bærekraftig, fri for urenheter, sementhud og rester av herdemembraner, kan blastring og fresing sløyfes. Underlaget må likevel støvsuges nøye, primes og flytsparkles/avrettes. I slike tilfeller må sparkel- og avrettingslaget ha en tykkelse på minimum 2-3 mm for å danne et fuktabsorberende lag med god heft.

Vær oppmerksom på at angitte toleransekrav under blastrings- eller fresearbeidet oppfylles. Det skal være dokumentert at prøving og kontroll er gjennomført i et spesifikt omfang. Målinger skal være dokumentert med datert og signert måleprotokoll. Se NS 3420 del T om sliping og fresing og NS 3420 del 1: Fellesbestemmelser.

Toleransekrav til ferdige gulvoverflater i NS 3420 del 1:

Normalkrav til toleranser for gulv

Type toleranse

Dekke

Gulv

Retning

RB

Planhet

 

PB

 

Retningstoleranser for gulv i RB

Type retningstoleranse

Målelengde meter

RB

Helning/loddavvik

Parallellitet,

vinkel-/hjørneavvik,

retning i horisontalplanet

-

7,5 mm

2,0 – 5,0

1,5 ‰

˂ 2,0

3 mm

 

Planhetstoleranser for gulv i PB

Type planhetstoleranse

Målelengde meter

PB

Lokal planhet

(svanker og bulninger)

2,0

± 3 mm

1,0

± 2 mm

0,25

± 1 mm

Total planhet

Hele delproduktet

± 10 mm

Sprang

-

1 mm

Merknad: Toleransekrav i PB måles med 2 m rettholt og kile, ifølge SINTEF Byggforsk, Byggdetaljer 520.008  

innhold