Legging av LVT - Designgulv

publisert 25.09.2019, sist endret 21.07.2022

LVT (Luxury Vinyl Tiles) er et halvhardt gulv. Materialet finnes i hovedsak i tre typer som legges på ulike måter. Disse er click/lock/dovetail (løstlegging som et flytende gulv), dry-back (helliming) og loose-lay (fikseringslim/tape)

Tre typer LVT-gulv/Designgulv

En fordel med å velge LVT er at leggeprossessen er rask, og at leggingen kan utføres i etapper mens deler av lokalet fortsatt er i bruk. Gulvet kan tas i bruk kort tid etter installasjon.

LVT-gulv kommer i tre ulike hovedkategorier:

 • click/lock/dovetail: løstlegging som et flytende gulv
 • dry-back: helliming
 • loose-lay: fikseringslim/tape

LVT kan mønsterlegges i et uendelig antall variasjoner: sjakkmønster, fiskebein, rutemønster, striper, ulike farger og ulike design kan kombineres. Det finnes også nater for å lage "skipsgulv". 

NB! Det finnes også designgulv laget av polyolefin råvare, dvs LVT uten PVC. For legging av disse kontaktes leverandøren av gulvet for anvisninger. 

Før legging av LVT kontaktes leverandøren av gulvet for anvisninger. 

Planlegging av legging

1. Les leggeanvisningen

2. Ta hensyn til rommets utforming/geometri

 • Optimal leggeretning etter format (fliser/staver/plank)
 • Lysinnfall
 • Lengderetning

For legging bør retningslinjer i NS 3420-T følges.

Generelt for alle leggemetoder er at:

 • min 18 grader både i rommet og gulvet
 • RF i luften 30-60 prosent, eller i henhold til produsentens anbefalinger
 • Ved temperering av produktet er det viktig å åpne pallen og fordele pakkene i rommet. Det anbefales maks 5 pakker i høyden. Åpne gjerne esken på enden.
 • Ved utilstrekkelig akklimatisering er det risiko for kantreising, krymping og svelling.
 • LVT skal akklimatiseres i rommet det skal legges i  minst 24 timer. I kalde perioder kan akklimatiseringsperioden bli lengre.
  Akklimatisering (temperering) utføres for at LVT-produktet skal ha samme temperatur/fukt som rom og underlag har ved legging.

Krav til undergulv:

 • Rester av oljer eller andre forurensinger som kan forårsake misfarging skal fjernes.
 • Undergulvet skal være tilstrekkelig tørt, fast, trykkfast og egnet til gulvtypen og aktuell leggemetode.
 • Restfukt i plater skal ikke være over 12 %. (7 % ved bruk av gulvvarme.)
 • Kravene til planhet på undergulvet er +/- 3 millimeter over to meter rettholt. Ref. målemetoder i NS 3420-T.
 • Undergulv av betong skal være tilstrekkelig tørt, maks 85 % RF i gulv uten varme, maks 75 % RF i gulv med varme.

Se leverandørens avisninger for spesifikke krav for aktuell produkttype.

Se mer informasjon om dimensjonsstabilitet ved gulvvarme i  avsnitt: Gulvvarme og gulvunderlag

Gulvvarme

 • Gulvvarme skal gi maks temperatur 27 grader C (også under gulvtepper og tette møbler).
 • Se mer om gulvvarme i kapittel Gulvvarme og gulvunderlag


Før montering:

 • Sjekk at gulvpakkene som skal brukes i ett rom, har samme batch-nummer.
 • Sørg for at temperaturen i rommet er stabil før, under og etter montering.
 • Hvis LVT-gulv utsettes for kraftig sollys og store temperatursvingninger, kan produktet endre dimensjon og farge. Topping eller krymp kan oppstå. Det anbefales å benytte egnet lim og/eller solskjerming ved store vindusflater, spesielt mot syd- og vest.

Etter montering:

 • Dekk gulvet med egnet materiale for å unngå skader i  byggeperioden.
 • Bruk ikke tape på beleggets overflate.
 • Sørg for at temperaturen i rommet er stabil og i henhold til leverandørens anbefaling for produktet.
 • Sørg for gode inngangssoner med avskrapingsmatter i bygget for å redusere skader i belegget.

Montering av dry-back - helliming av LVT

Krav til undergulv: 

 • Sikre at underlaget er sugende. 

 • Eksisterende belegg fjernes.

 • Stålglattet betong anbefales primet og sparklet/avrettet med egnet masse i minimum 3 mm tykkelse for å lage et sugende underlag. Se eget avsnitt: Forarbeid ved liming av belegg på stålglattet betong.

 • Ved legging på andre ikke-sugende underlag som for eksempel epoksy, malte gulv der det skal primes og sparkles, må sparkelleverandørens anvisninger følges. 

 • Undergulvet skal være tilstrekkelig trykkfast samt fritt for støv og løse partikler. 

 • Rester av oljer eller andre forurensinger som kan påvirke limets vedheft og forårsake misfarging, skal fjernes.


Installasjon - montering - legging av dry-back LVT: 

 • For beste resultat anbefales å lime stavene/flisene på sugende underlag med våtliming alt. sen våtliming. Dette sikrer god oversmitting. Ved våtliming følges limleverandørens anvisning for bruk av tannsparkel.

 • Flisene skal legges ut fra rommets midtlinjer, ta også hensyn til avslutning av belegget mot åpninger og faste bygningsdeler. Hvis flisen blir mindre enn en halv flis mot vegg, forflyttes senterlinjen en halv flisbredde for å få mer enn 1/2 flis mot vegg. 

 • Bruk laser eller krittsnor i forbindelse med leggingen for å sikre snorrette skjøter.

 • Kvadratiske fliser skal legges i 90° vinkel i forhold til hverandre, avhengig av mønster. Følg produsentens anvisninger.

 • LVT anbefales generelt å legges i forbandt mønstre.    

 • Noen produsenter anbefaler å plukke fliser fra forskjellige esker innen samme batch for å sikre mønstervariasjon. 

 • Temperaturen i rommet skal være stabil og innenfor produsentens anbefaling før legging, under og etter montering.

 • Lim velges ut fra kriterier som blant annet underlag, belastning av ferdig gulv, solinnstråling/temperatur og type LVT, med mer. Det anbefales å benytte et lim som gir en hard limfilm. Det finnes også spesiallim (fiberlim) og 2-komponent lim for LVT. Ta kontakt med limleverandøren for anbefaling av riktig lim.

 • Limsøl fjernes umiddelbart.

 • Gulvet skal valses under installasjon/legging før limet er herdet. Valsing utføres for knuse limriller for å gi god oversmitting og forankring. Der valsen ikke kommer til, brukes andre metoder for å oppnå god vedheft. 

 • Store vindusflater bør dekkes til under  installasjon/legging og minst tre døgn etterpå, for å unngå direkte sollys før limet er herdet.

Etter installasjon av dry-back LVT: 

 • LVT rengjøres i hovedsak med tørre metoder eller lett fuktet mopp. Unngå våt rengjøring.
 • Sørg for tilstrekkelig, egnet tildekking. Ikke sett tape direkte på gulvmaterialets overflate.
 • Gulvet skal ikke utsettes for hard, tung og rullende belastning før limet er tørket/herdet.
 • Ved store vinduer, mye solinnstråling og høy temperatur, kan det oppstå fargeforandringer i gulvets overflate.
 • Bruk riktige inngangsmatter som forhindrer at grus og sand riper og lager skader i gulvet.
 • Se mer om vedlikehold og renhold av LVT i kapittel:  LVT-Designgulv: Renhold og vedlikehold

Flytende montering - installasjon - av LVT

Klikk-LVT skal monteres på form- eller dimensjonsstabile undergulv. Tepper eller andre myke underlag skal fjernes. Parkett og laminat er ikke egnet som underlag for klikk-LVT. Ved alle andre typer undergulv må egnetheten avstemmes mot gulvleverandørens leggeanvisninger.

Hvis underlaget ikke er stabilt nok er det risiko for at skjøtene, fremst på kortsidene, går fra hverandre.

 • NB! Dersom LVT mot leverandørens anbefaling installeres på eksisterende gulv av laminat eller parkett, frafaller reklamasjonsretten.

 • Det finnes egne akustikkunderlag for LVT. Noen LVT har integrert akustikkbakside, da skal ekstra underlag ikke benyttes.

 • Parkettunderlag skal ikke benyttes som underlag under klikk-LVT fordi de er for myke.

 • Ved montering over varmefolie eller vannbåren varme i plater med utfreste spor, skal det benyttes trykkfordelingsplater anbefalt av gulvvarmeleverandøren, for å sikre et trykkfast underlag. Les mer om det i kapittel om Gulvvarme

Montering - installasjon av flytende gulv

 • Gulvet skal legges flytende med minimum 5 mm avstand mot vegg og faste installasjoner. Se leverandørens anvisning. 
 • Kjøkken, ildsteder og annet som kan forårsake fastlåsning skal ikke monteres på gulvet. 
 • Større flater skal deles opp med ekspansjonsåpninger. Gulvet skal også deles opp mellom ulike rom.
 • Følg leverandørens anvisning for endeforskyvning og generell montering.

Etter installasjon: 

 • Gulvet kan tas i bruk umiddelbart etter montering.

 • Gulvet kan med fordel dekkes til for å unngå skader i byggeperioden.

 • Bruk ikke tape på beleggets overflate.

 • Sørg for at temperaturen i rommet er stabil og i henhold til leverandørens anbefaling.

 • Sørg for gode inngangssoner med avskrapingsmatter i bygget for å redusere skader i overflaten.

 • Se mer om vedlikehold og renhold av LVT i kapittel: Designgulv LVT Renhold og vedlikehold

Løstlegging av LVT

Løstlegging av LVT kan utføres med spesielle produkter som er utviklet for dette, så kalt Loose Lay. De fleste Loose-Lay-produkter krever fiksering ved tape eller fikseringslim ved større/rullende belastning og/eller større gulvarealer. Se produsentens anvisning.

Krav til underlag:

Loose-Lay-LVT skal monteres på form- og dimensjonsstabile undergulv. Tepper eller andre myke underlag skal fjernes. Parkett og laminat er ikke egnet som underlag for Loose-Lay-LVT. Ved alle andre typer undergulv må egnetheten avstemmes mot gulvleverandørens leggeanvisninger.

Installasjon av Loose-Lay-LVT:

 • Ved montering over varmefolie eller vannbåren varme i plater med utfreste spor, skal det benyttes trykkfordelingsplater anbefalt av gulvvarmeleverandøren, for å sikre et trykkfast underlag. Les mer i kapittel om gulvvarme: Gulvvarme og gulvunderlag
 • Hovedregelen er at loose-lay-LVT legges ved bruk av fikseringslim eller tape for å sikre at gulvet ikke beveger seg, spesielt på store flater eller i områder med mye trafikk. Følg leverandørens anvisning.
 • Gulvet skal legges med minimum 5 mm avstand mot vegg og faste installasjoner. Se leverandørens anvisning.
 • Følg leverandørens anvisning for forbandt mønsterlegging og generell montering.
 • Skal gulvet gulvet utsettes for hard, tung og rullende belastning, må det velges egnet fiksering.

Etter installasjon:

 • Gulvet kan tas i bruk umiddelbart etter montering.
 • Unngå våt rengjøring de første dagene.
 • Sørg for tilstrekkelig, egnet tildekking under byggeperioden. Ikke sett tape direkte på gulvmaterialets overflate.
 • Ved store vinduer, mye solinnstråling og høy temperatur, kan det oppstå fargeforandringer i gulvets overflate.
 • Bruk riktige inngangssoner som forhindrer at grus og sand riper og lager skader i gulvet.
 • Se mer om vedlikehold og renhold av LVT i kapittel: Designgulv LVT Renhold og vedlikehold
innhold