Laminatgulv: Renhold og vedlikehold

publisert 31.10.2017, sist endret 10.05.2022

Laminatgulv har et toppsjikt som gjør rengjøring enkelt og omfattende vedlikehold unødvendig. For at forventningene til gulvet skal innfris over tid, må gulvleverandørens anvisninger for rengjøring følges.

Generelt om renhold av laminatgulv

Før laminatgulv tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring/rengjøring før bruk (se under). Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. støvsuging og/eller tørrmopping/støvmopping.

Ved behov utføres hovedrengjøring. 

Riktig utforming av inngangssoner gjør renholdet lettere og forlenger levetiden på gulvet. 

Inngangssystemer

Skitt, smuss og grus kan skade gulvets overflate. For å redusere behovet for renhold og vedlikehold samt forlenge gulvets levetid, bør det brukes inngangsmatter tilpasset behovet. Avskrapningsløsninger utenfor bygget tar hånd om grov sand og slaps, avtørkingsmatter innenfor døren fjerner smuss og skitt. Entrematter i utsatte områder forhindrer slitasje.

NB! Inngangsmatter krever også rengjøring etter behov - spesielt under matten.

På tilsvarende måte kan det utføres smussforebyggende tiltak i gulv ved inngang fra verksteder, kantiner og lignende, hvor det forekommer smuss som kan være vanskelig å fjerne fra laminatgulvet. 


Hvordan beskytte gulvet etter legging

Installering av gulv må være den siste oppgaven som utføres innvendig på en byggeplass. Dersom det mot anbefaling skal utføres arbeider i etterkant, må gulvet dekkes til. Det anbefales å kontrollere gulvet for eventuelle skader og farge- og glansforskjeller underveis og før gulvet dekkes til. 

Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge ned i skjøter og i overflatens preging, selv om gulvet er godt tildekket. Vær spesielt oppmerksom på at bruk av jekketraller, flytting av reoler og andre byggeaktiviteter kan forårsake permanente skader på gulvets overflate. 

Ref. Håndboken Rent Tørt Bygg. som angir metoder for å redusere tilsmussing under byggeprosessen. 

Forebyggende tiltak: 

 • Hele gulvet bør dekkes til for å hindre skader og sår i overflaten. Tildekkingsmateriale velges ut fra den belastning gulvet utsettes for i byggefasen. 
 • Dekkematerialet bør ikke tapes direkte til gulvets overflate.
 • Legg plater i inngangspartier og andre sterkt trafikkerte arealer for å beskytte det nylagte gulvet.
 • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
 • Bruk skobeskyttelse. 
 • Fjern byggestøv. Vær obs på at byggestøv kan skape glatte gulv.

Tips til håndverkeren: Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon. 

Byggrengjøring

Før laminatgulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring. 

Hvorfor utføres byggrengjøring? 
Byggrengjøringen skjer oftest før overlevering av ferdig bygg til byggherre. Deretter har denne ansvar for renhold og vedlikehold. Ved byggrengjøringen fjernes støv, skitt og smuss fra gulvet for å unngå riper og skader og forberede gulvene på daglig bruk og renhold. 

Slik utføres byggrengjøring: 

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • Byggrengjøring utføres med tørre metoder: støvsuging, mopping.
 • Fjern alt løst med støvsuger, med børstemunnstykke beregnet på laminat og parkett.
 • Laminat med dypere preging anbefales rengjort med mikrofibermopp. 
 • Best rengjøringsresultat oppnås ved rengjøring i produktets lengderetning. 
 • Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell smusstype.
 • Ved fuktig rengjøring, tørk alltid etter slik at det ikke blir liggende vann i v-fuger og struktur, og at overskytende fukt ikke skader lister og tilstøtende materialer. 
 • Velg et rengjøringsmiddel som er anbefalt av gulvleverandøren.
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemikalieleverandørens anvisning.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten. 

NB! Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet!

Daglig rengjøring

Rengjøringsfrekvens og metode tilpasses det aktuelle gulvets belastning og kravene til renhet i lokalene.

Gulv i inngangspartier har større smussbelastning, enn videre innover i bygget. En riktig utformet inngangssone reduserer smussbelastningen og letter renholdet innover i bygget. 

 • Til daglig rengjøring benyttes fortrinnsvis tørre metoder, dvs. støvsuging eller støvmopping/tørrmopping.
 • Bruk alltid ren mikrofibermopp.
 • Til daglig rengjøring anvendes pH-nøytrale rengjøringsmidler uten sterke alkaliske stoffer som kan trekke ned i fuger.
 • Laminatgulv med naturtro utseende har ofte preget overflate. Ved behov fjernes smuss fra overflaten manuelt med mikrofibermopp. 
 • Laminatgulv skal ikke behandles med voks eller polish. 
 • Fjern umiddelbart flekker.

Følg gulvleverandørens rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger. Et godt renholdsregime vil forlenge gulvets levetid. 

Rengjøring

For detaljert informasjon om anbefalt rengjøringsmetode henvises til leverandørens anvisninger. 

Generelt anbefales det: 

 • Laminatgulvet moppes med tørr mikrofibermopp eller støvsuges med børstemunnstykke slik at riping unngås.
 • Ved behov vaskes gulvet med godt oppvridd mopp, og avtørkes. Vaskevannet skal være tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, dosert etter anvisning.
 • Grønnsåpe, voks, polish eller rengjøringsmiddel med slipemiddel skal ikke brukes.

Laminatgulv kan være sensitive for stor vannpåkjenning. Derfor skal gulv vaskes med moderat vannmengde, og grundig ettertørkes. Bruk av for mye vann kan skade gulvet ved at det deformeres eller misfarges.

Periodisk renhold og vedlikehold i offentlig miljø

Får gulvets overflate en "patina" av inngrodd smuss, skal laminatgulv med preget overflate rengjøres med mikrofibermopp og vann tilsatt anbefalt rengjøringsmiddel for å få fjernet smuss fra teksturen. Fjern overskytende vann og rengjøringsmiddel umiddelbart. 

Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell type flekk. Ta hensyn til aktuell gulvtype.

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • Tørk opp vann umiddelbart slik at det ikke blir liggende vann i v-fuger og struktur, og at overskytende fukt ikke skader lister og tilstøtende materialer. 
 • Velg et rengjøringsmiddel som er anbefalt av gulvleverandøren.
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemileverandørens anvisning.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten.
 • Bruk alltid ren mikrofibermopp.
 • Leverandørens anvisninger for vedlikehold følges.