Installasjon av vinylgulv - generell info og anvisninger

publisert 25.09.2019, sist endret 16.08.2023

Ved installasjon av vinylgulv underlaget være rent, tilstrekkelig tørt og plant. Det skal også være fritt for sprekker og tilstrekkelig fast. Gulvleverandørens anvisninger skal leses og følges, slik at senere skader ikke oppstår.

Kontroll før legging

Følg alltid leverandørens anvisninger.

 • Undergulv skal være rent, plant, formstabilt, tilstrekkelig tørt, trykkfast og ha tilstrekkelig overflatestyrke
  • Normalkrav til planhet på undergulv er +/- 3 millimeter over to meter rettholt. 
  • Undergulv skal være ha maks 85 % RF i gulv uten varme, maks 75 % RF i gulv med varme. Se leverandørens avisninger for spesifikke krav for aktuell produkttype. 
  • Restfukt i plater skal ikke være over 12 %.
  • Optimal RF er 30-60 prosent i rommet ved legging. Romtemperatur 18-22 grader. 
 • Undergulvet skal ikke ha fargestoffer eller forurensinger som senere kan skape misfarging eller problemer med vedheft.
 • Ved montering i våtrom skal fall mot sluk kontrolleres. Les mer i seksjon om våtrom.
 • Det anbefales alltid at eksisterende gulvbelegg fjernes for å unngå problemer med vedheft, myknervandring, inntrykksmerker og annet. 
 • Gulvene skal dekkes til med egnet materiale for å unngå skader i byggeperioden.
 • Gulvvarme 
  • Gulvvarme skal ha maks overflatetemperatur 27 grader C.
  • Gulvvarme skal være skrudd på min 14 døgn før legging og skrudd av ett døgn før legging. Den skal ikke skrus på før etter tre døgn og temperaturen skal økes gradvis. 
 • Alle avvik skal varsles og registreres.

Kontroll av produkt før legging

 • Ruller lagres stående. Materialet skal sjekkes for tranportskader og synlige feil ved mottak på abeidsplassen.
 • Gulvbelegget skal akklimatiseres i romtemperatur før montering. Akklimatiseringen bør pågå i minst 24 timer, men lengre tid kan være nødvendig. Temperaturen bør være 18-22 °C.
 • Kontroller at det er riktig produkt som monteres.
 • Kontroller at rullenes serienummer er i rekkefølge og kommer fra samme batch.
 • Ikke legg belegg med ulikt produksjonsnummer i samme rom.
 • Det er gulvleggers ansvar å sjekke belegget for åpenbare feil før montering, f.eks hakk, striper og fargeforskjeller.

LVT - Designvinyl

Et av hovedargumentene for å velge LVT er at leggeprossessen er raskt og enkel, og leggingen kan utføres i etapper mens deler av lokalet fortsatt er i bruk. Gulvet kan tas i bruke kort tid etter installasjon. 

LVT-gulv kommer i tre ulike hovedkategorier: 

 • click/lock/dovetail: løstlegging som et flytende gulv
 • dry-back: helliming
 • loose-lay: fikseringslim/tape

For legging av LVT- se eget avsnitt her

 

Avledende gulv, ESD-gulv

Avledende og halvledende gulv brukes eksempelvis i helse- og omsorgssektoren, elektronikkindustrien, våpenindustrien og andre steder der det skal sikres mot elektrostatisk oppladning slik at gnist ikke oppstår.


Se mer informasjon i avsnitt: Fakta om avledende gulv - ESD-gulv 

I hovedsak deles produktgruppen inn i ledende og halvledende gulv. Disse må ikke forveklses med antistatiske gulv. Det er byggherre/tiltakshaver/beskrivende ledd sitt ansvar å sørge for riktig type belegg på riktig sted. Avgjørende for dette er bruken av rommet og hvilket utstyr som skal installeres der. Veiledning finnes i gulv- og utstyrsleverandørenes i tekniske datablader.

For leggeanvisninger, se leverandørens anvisninger. 

 

Produkter med glassfiberbærer

Heterogene gulvbelegg med glassfiberbærer er formstabile gulvprodukter.

Viktig å tenke på ved installasjon av belegg med glassfiberbærer i våtrom:

 • Stort fall til sluk kan gi utfordringer ved montering.
 • Risiko for misfarging ved sluk.
 • Risiko med "for mye belegg" ved sokkel dersom gulvet ikke er i vater langs veggen.
 • Trebaserte underlagsplater må være tilstrekkelig tørre
 • Velg riktig lim, sjekk limleverandørens anvisninger.

Endesnuing

 • Kontroller merking på rullene for informasjon
 • Endesnu belegg når det er angitt. 
 • Hold orden på banenes retning under legging. Dette er spesielt viktig ved legging av strimler/remser.
 • Når banene endesnus, blir eventuelle fargenyanser mindre synlig. Små variasjoner av fargenyansen er ikke å anse som en feil med produktet, men et resultat av produksjonsteknikken.
 • Det er gulvleggers ansvar å vurdere dette. Sørg for godt arbeidslys.

 

ILLUSTRASJON: Endesnuing - prinsipp. 

 

 

Fresing og sveising, kompakt belegg

Korrekt fresing og fuging er viktig:

 • Renskjæring utføres i to trinn. 
 • Fresing utføres tidligst dagen etter legging.
 • Fres maks 2/3 av beleggtykkelsen.
 • "Håndfres" kan benyttes. 
 • Trekantskrape frarådes.
 • Sentrisk fresing i skjøten

 

Fresing og sveising, akustikkbelegg

Belegg med skum- eller filtbakside:

 • Fres ikke ned i skum- eller filtsjiktet.
 • Fresing utføres tidligst dagen etter etter legging. 
 • Følg limleverandørens anvisning

For å oppnå høy bruddstyrke i sveiseskjøt og pent utseende:

 • Ikke fres for dypt på skummede produkter, fres/skjær riktig dybde.
 • Sentrisk fresing i skjøten

ILLUSTRASJON: Ikke fres ned i skum- eller filtsjikt.

Sveising og renskjæring av gulvbelegg

For å unngå blanke elle brente skjøter er det viktig å ta hensyn til:

 

 • Riktig dyse, slik at varmen blir konsentrert til skjøten og ikke spres ut over overflaten. 
 • Ved bruk av automat: riktig temperatur, dyse og hastighet.
 • Ved håndsveising er det viktig å holde jevn hastighet.

Mulige konsekvenser ved feil sveising/fresing

Feil som kan oppstå ved fresing og sveising av belegg med skumbakside: 

Ved fresing for dypt i akustikkbelegg/filtbakside. 

 • Ingen understøtte for tråden.
 • Dårlig bruddstyrke.
 • Tråden kollapser, skjøten sprekker opp.
 • Umulig å rentskjære tråden pent.
 • Smussamlende skjøter.
 • Har for stor åpning mellom banebreddene slik at skummet "smelter" og lager en "grøft" langs skjøten. 

 

 

Misfarging - migrering

Ved langvarig kontakt kan enkelte stoffer/gjenstander forårsake misfarging. 

 • Migrasjon av gummi på møbelbein, gummihjul, sko, plastposer, dørmatter etc.
 • Flekker fra hårfargingsmidler, sjampo, såperester, spraymaling, tusj, fargestoffer i tepper mm.
 • Løsemidler som aceton/negllakkfjerner, tynner, trikloretylen etc. 
 • Bruk av feil tape på underlaget.
 • Eksponering for direkte sollys.
 • Håndverkeren skal alltid overlevere FDV (renholdsanvisninger).

innhold