LVT/Designgulv: Renhold og vedlikehold

publisert 05.04.2016, sist endret 11.08.2022

LVT har en overflatebehandling som gjør rengjøring enkelt og omfattende vedlikehold unødvendig. For at forventningene til gulvet skal innfris over tid, må gulvleverandørens anvisninger for rengjøring følges. 


Generelt om renhold av LVT

Før LVT-gulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring/rengjøring før bruk (se under). Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. støvsuging og/eller fuktmopping.

Ved behov utføres hovedrengjøring. 

Riktig utforming av inngangssoner gjør renholdet lettere og forlenger levetiden på belegget. 

 

Hvordan beskytte gulvet i byggefasen

For å unngå skader i gulvet under byggefasen, anbefales at gulvet dekkes til.

Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge ned i skjøter og i overflatens preging, selv om gulvet er godt tildekket. Vær spesielt oppmerksom på at bruk av jekketraller, flytting av reoler og andre byggeaktiviteter kan forårsake permanente skader på gulvets overflate. 

Ref. Håndboken Rent Tørt Bygg. som angir metoder for å redusere tilsmussing under byggeprosessen. 

Forebyggende tiltak: 

 • Hele gulvet bør dekkes til for å hindre skader og sår i overflaten. Tildekkingsmateriale velges ut fra den belastning gulvet utsettes for i byggefasen. 
  Dekkematerialet skal ikke tapes direkte til gulvets overflate (for å unngå migrering og skader på overflaten.)
 • Legg plater i inngangspartier og andre sterkt trafikkerte arealer for å beskytte det nylagte gulvbelegget.
 • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
 • Bruk skobeskyttelse. 
 • Fjern byggestøv. Vær obs på at byggestøv kan skape glatte gulv.

Tips til håndverkeren: Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon. 

Byggrengjøring

Før LVT-gulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring. 

Hvorfor utføres byggrengjøring? 
Byggrengjøringen skjer oftest før overlevering av ferdig bygg til byggherre. Deretter har denne ansvar for renhold og vedlikehold. Ved byggrengjøringen fjernes støv, skitt og smuss fra gulvet for å unngå riper og skader og forberede gulvene på daglig bruk og renhold. 

Slik utføres byggrengjøring: 

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • Byggrengjøring utføres ved støvsuging, mopping eller med egnet maskin.
 • Steder hvor skuremaskin ikke kommer til, rengjøres med pad på langskaft.  
 • LVT med dypere preging anbefales rengjort med egnet maskin. Benytt maskin med børste/valse for å komme ned i overflatestrukturen.
 • Best rengjøringsresultat oppnås ved rengjøring i produktets lengderetning. 
 • Er det alkalisk støv, som gips- eller betongrester, brukes et surt rengjøringsmiddel i kombinasjon med maskin. Etterskyll med rent vann.
 • Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell smusstype.
 • På LVT må man være varsom med vann pga at vann kan trekke inn i skjøtene. Bruk vannsuger og tørk opp vann umiddelbart slik at det ikke blir liggende vann i v-fuger og struktur, og at overskytende fukt ikke skader lister og tilstøtende materialer. 
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemileverandørens og maskinleverandørens anvisning.
 • Skyll med rent vann i henhold til leverandørens anvisning.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten. 

Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet.

Daglig rengjøring i offentlig miljø

Rengjøringsfrekvens og metode tilpasses det aktuelle gulvets belastning og kravene til renhet i lokalene.

Gulv i inngangspartier har større smussbelastning, enn videre innover i bygget.  En riktig utformet inngangssone reduserer smussbelastningen og letter renholdet innover i bygget. 

 • Til daglig rengjøring benyttes fortrinnsvis tørre metoder, dvs. støvsuging eller fuktmopping
 • Bruk alltid ren mopp, og bytt nal etter behov.
 • Til daglig rengjøring anvendes pH-nøytrale rengjøringsmidler uten sterke alkaliske stoffer som kan trekke ned i fuger og skade limet.
 • LVT med naturtro utseende har ofte preget overflate. Ved behov fjernes smuss fra overflaten manuelt med mopp eller med maskin. 
 • Normalt skal LVT-gulv ikke voks eller polish. Gulvet har et beskyttende overflatesjikt (PUR eller tilsvarende).
 • Fjern umiddelbart flekker for å unngå misfarging. Les mer her: Misfarging av gulvbelegg

Følg gulvleverandørens rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger. Et godt renholdsregime reduserer behov for vedlikehold. 

 

Periodisk renhold og vedlikehold i offentlig miljø

Får gulvets overflate en "patina" av inngrodd smuss, skal LVT med preget overflate rengjøres med maskin for å få fjernet smuss fra teksturen. Benytt maskin med børste/valse for å komme ned i overflatestrukturen og fugene. Fjern overskytende vann umiddelbart. 

Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell smusstype.

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • På LVT må man være varsom med vann pga at vann kan trekke inn i skjøtene. Bruk vannsuger og tørk opp vann umiddelbart slik at det ikke blir liggende vann i v-fuger og struktur, og at overskytende fukt ikke skader lister og tilstøtende materialer. 
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemileverandørens og maskinleverandørens anvisning.
 • Skyll med rent vann i henhold til leverandørens anvisning.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten.
 • Bruk alltid ren mopp, og bytt nal etter behov.
 • Leverandørens anvisninger for vedlikehold følges.