LVT/Designgulv: Renhold og vedlikehold

publisert 05.04.2016, sist endret 18.04.2023

LVT har en overflatebehandling som gjør rengjøring enkelt og omfattende vedlikehold unødvendig. For at forventningene til gulvet skal innfris over tid, må gulvleverandørens anvisninger for rengjøring følges. 


Generelt om renhold av LVT

Før LVT-gulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring/rengjøring før bruk (se under). Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. støvsuging og/eller fuktmopping.

Ved behov utføres hovedrengjøring. 

Riktig utforming av inngangssoner gjør renholdet lettere og forlenger levetiden på belegget. 

 

Hvordan beskytte gulvet i byggefasen

For å unngå skader i gulvet under byggefasen, anbefales at gulvet dekkes til.

Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge ned i skjøter og i overflatens preging, selv om gulvet er godt tildekket. Vær spesielt oppmerksom på at bruk av jekketraller, flytting av reoler og andre byggeaktiviteter kan forårsake permanente skader på gulvets overflate. 

Ref. Håndboken Rent Tørt Bygg. som angir metoder for å redusere tilsmussing under byggeprosessen. 

Forebyggende tiltak: 

 • Hele gulvet bør dekkes til for å hindre skader og sår i overflaten. Tildekkingsmateriale velges ut fra den belastning gulvet utsettes for i byggefasen. 
  Dekkematerialet skal ikke tapes direkte til gulvets overflate (for å unngå migrering og skader på overflaten.)
 • Legg plater i inngangspartier og andre sterkt trafikkerte arealer for å beskytte det nylagte gulvbelegget.
 • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
 • Bruk skobeskyttelse. 
 • Fjern byggestøv. Vær obs på at byggestøv kan skape glatte gulv.

Tips til gulvleggeren: Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon. 

Byggrengjøring

Før LVT-gulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring. 

Hvorfor utføres byggrengjøring? 
Byggrengjøringen skjer oftest før overlevering av ferdig bygg til byggherre. Deretter har denne ansvar for renhold og vedlikehold. Ved byggrengjøringen fjernes støv, skitt og smuss fra gulvet for å unngå riper og skader og forberede gulvene på daglig bruk og renhold. 

Slik utføres byggrengjøring: 

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • Byggrengjøring utføres ved støvsuging, mopping eller med egnet maskin.
 • Steder hvor skuremaskin ikke kommer til, rengjøres med pad på langskaft.  
 • LVT med dypere preging anbefales rengjort med egnet maskin. Benytt maskin med børste/valse for å komme ned i overflatestrukturen.
 • Best rengjøringsresultat oppnås ved rengjøring i produktets lengderetning. 
 • Er det alkalisk støv, som gips- eller betongrester, brukes et surt rengjøringsmiddel i kombinasjon med maskin. Etterskyll med rent vann.
 • Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell smusstype.
 • På LVT må man være varsom med vann pga at vann kan trekke inn i skjøtene. Bruk vannsuger og tørk opp vann umiddelbart slik at det ikke blir liggende vann i v-fuger og struktur, og at overskytende fukt ikke skader lister og tilstøtende materialer. 
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemileverandørens og maskinleverandørens anvisning.
 • Skyll med rent vann i henhold til leverandørens anvisning.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten. 

Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet.

Daglig rengjøring i offentlig miljø

Rengjøringsfrekvens og metode tilpasses det aktuelle gulvets belastning og kravene til renhet i lokalene.

Gulv i inngangspartier har større smussbelastning, enn videre innover i bygget.  En riktig utformet inngangssone reduserer smussbelastningen og letter renholdet innover i bygget. 

 • Til daglig rengjøring benyttes fortrinnsvis tørre metoder, dvs. støvsuging eller fuktmopping
 • Bruk alltid ren mopp, og bytt nal etter behov.
 • Til daglig rengjøring anvendes pH-nøytrale rengjøringsmidler uten sterke alkaliske stoffer som kan trekke ned i fuger og skade limet.
 • LVT med naturtro utseende har ofte preget overflate. Ved behov fjernes smuss fra overflaten manuelt med mopp eller med maskin. 
 • Normalt skal LVT-gulv ikke voks eller polish. Gulvet har et beskyttende overflatesjikt (PUR eller tilsvarende).
 • Fjern umiddelbart flekker for å unngå misfarging. Les mer her: Misfarging av gulvbelegg

Følg gulvleverandørens rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger. Et godt renholdsregime reduserer behov for vedlikehold. 

 

Periodisk renhold og vedlikehold i offentlig miljø

Får gulvets overflate en "patina" av inngrodd smuss, skal LVT med preget overflate rengjøres med maskin for å få fjernet smuss fra teksturen. Benytt maskin med børste/valse for å komme ned i overflatestrukturen og fugene. Fjern overskytende vann umiddelbart. 

Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell smusstype.

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • På LVT må man være varsom med vann pga at vann kan trekke inn i skjøtene. Bruk vannsuger og tørk opp vann umiddelbart slik at det ikke blir liggende vann i v-fuger og struktur, og at overskytende fukt ikke skader lister og tilstøtende materialer. 
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemileverandørens og maskinleverandørens anvisning.
 • Skyll med rent vann i henhold til leverandørens anvisning.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten.
 • Bruk alltid ren mopp, og bytt nal etter behov.
 • Leverandørens anvisninger for vedlikehold følges.


 Illustrasjon: En skitten mopp fordeler kun smuss. Bytt mopp ofte!

 

Beskytt gulvet i bruksfasen

For å unngå inntrykksmerker og riper i gulvet brukes filtknotter under møbelben. Unngå også å skyve møbler over gulvet. Under tunge møbler som lager inntrykksmerker bør avlastningsplater/knotter benyttes.

Trinsehjul og møbelbein skal være laget av et mykt materiale som er egnet for halvharde gulvbelegg. Se EN 425. I bruksfasen er det viktig å holde gulv og trinsehjul rene for å ikke slite unødvendig på gulvet.    

 • Ved løslegging skal gulvbeskyttelse brukes under kontorstoler.
 • Ved løslagt vinylgulv brukes støvsuger med børstemunnstykke.

Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen og risikoen for riping av grus og skitt.


ILLUSTRASJON: Bruk filtknotter under gulvet for å beskytte overflaten mot riper. ILLUSTRASJON: Inntrykksmerker i LVT/Designgulv kan oppstå under tunge møbler og stoler. Ved plassere en trykkfordelende plate/"plastkopp" under beinet kan dette unngås. 

Flekkfjerning på LVT

Fjern flekker så raskt som mulig. Flekker fra f.eks. urin, asfalt, gummi, kulepenn/blekk, skokrem, olje eller andre svært avfargende stoffer som hårfargingsmiddel og blekemiddel kan trenge (migrere) ned i materialet og gi varige merker. Les mer her: Misfarging av gulvbelegg

ILLUSTRASJON: Matter med gummiert bakside, gummihjul og gummiknotter etc. kan forårsake varig misfarging. Bruk riktig type matte. 

 • For høy temperatur i gulvvarmesystem kan forårsake misfarging. Maks temperatur i gulvets overflate er 27 grader C, også under tette møbler og tepper. 
 • Kraftig eksponering av sollys (UV-lys) kan misfarge gulvet. 

Ikke bruk sterke løsemidler (som eksempelvis trikloretylen og tynner)

Ikke bruk grov skuresvamp, stålull eller andre slipende materialer som gir riper og matter ned overflaten.

FLEKKER FRA

FJERNES MED

Sjokolade, fett, kaffe, juice, egg m.m

PH-nøytralt rengjøringsmiddel blandet med lunkent vann

Asfalt, olje, gummi, sot

White-sprit

Fargekritt, leppestift, tusj

Håndsprit, denaturert sprit 50 %

Stearin, tyggegummi

Kjøl ned med kjølespray eller isbiter. Skrap.

Rust

Oksalsyre eller sitronsyre i lunkent vann

Håndsprit, hånddesinfeksjon

Rengjøres med vann iblandet grovrent pH 8-9. Ettertørk med pH-nøytralt rengjøringsmiddel. 

Rengjøring av LVT/Designgulv i bolig

Stopp smusset i og foran inngangspartiet. Bruk en avskrapningsmatte utenfor døren, og en en fuktabsorberende matte innenfor døren. 

 • Støvsug: La det bli en daglig rutine å fjerne løse partikler og synlig smuss. Bruk alltid tørre renholdsmetoder først. Støvsug med munnstykke som er beregnet for laminat og parkett, som ikke riper gulvet.
 • Bruk lite vann: Gulvet kan rengjøres med godt oppvridd mikrofibermopp, impregnerte engangskluter eller våtservietter. Påse at det ikke blir liggende igjen fukt på gulvet eller i fasede kanter i skjøtene.
 • Velg riktig rengjøringsmiddel: Ikke bruk rengjøringsmiddel som er filmdannende, som for eksempel grønnsåpe. Dette danner et klebrig sjikt på gulvet som smusset fester seg i. Bruk et syntetisk og pH-nøytralt (7 til 8,5) rengjøringsmiddel. (f. ekse Allrengjøringsmiddel)
 • Doser riktig: Overdoser ikke. Bland med vann i henhold til leverandørens anvisning. Dobbelt så mye såpe, gjør ikke gulvet dobbelt så rent.
 • Bruk rent vann og ren mopp.
 • Normalt skal LVT-gulv ikke ha voks eller polish. Gulvet har et beskyttende overflatesjikt (PUR eller tilsvarende).
 • Ved behov brukes et kraftigere rengjøringsmiddel med høyere pH, 9-9,5.  Følg leverandørens anvisning.
 • Bruk aldri slipende rengjøringssvamper, skuremidler, stålull eller andre slipende materialer da dette kan påvirke utseende og overflaten til gulvet.
 • Ikke bruk løsemidler slik som aceton, neglelakkfjerner, lakktynnere og lignende til flekkfjerning


NB! Ved rengjøring der det blir stående vann på overflaten, overdosering eller bruk av feil rengjøringsmiddel, vil det over tid dannes et belegg på gulvets overflate, i skjøter og struktur. Dette belegget er av skitt og smuss, og må fjernes ved bruk av 

Ved rengjøring med fuktig eller våte metoder kan vannet spre oppløst smuss utover gulvet hvis det ikke blir ettertørket umiddelbart. Tørker vann på overflaten vil det avleires i gulvmaterialet, mer i teksturens fordypninger og v-fuger enn på toppene.

LVT/Designgulv kan ikke avsette farge til kluter eller mopper da gulvmaterialet har en gjennomsiktig overflatebehandling. Denne behandlingen er laget av et herdet materiale og skal lette det daglige renholdet og for å slippe bruk av polish eller voks. Gulvene har i tillegg et gjennomsiktig slitesjikt i ren ufarget PVC.

Unngå misfarging: 

 • Misfarging kan oppstå fra trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul på sykler og barnevogner, asfalt, tusj, kulepenn og farge fra gulvløpere og dørmatter med gummiert bakside med mer. 
 • For høy temperatur i gulvvarmesystem kan forårsake misfarging. Maks temperatur i gulvets overflate er 27 grader C, også under tette møbler og tepper. 
 • Kraftig eksponering av sollys (UV-lys) kan misfarge gulvet. 

Beskytt gulvet: 

For å unngå inntrykksmerker og riper i gulvet brukes filtknotter under møbelben. Unngå også å skyve møbler over gulvet. Under tunge møbler som lager inntrykksmerker bør avlastningsplater/knotter benyttes.

Illustrasjon: Bruk filtknotter under gulvet for å beskytte overflaten mot riper. 

ILLUSTRASJON: Inntrykksmerker i LVT/Designgulv kan oppstå under tunge møbler og stoler. Ved plassere en trykkfordelende plate/"plastkopp" under beinet kan dette unngås. 


Reparasjon av LVT/Designgulv

Det er mulig å reparere skader i LVT-gulv. 

Mulige metoder for utbedring: 

 • Reparasjon med smeltevoks
 • Plank/flis kan skiftes ut 

Ta kontakt med leverandøren av gulvet.

innhold