Underlag og gulvvarme

Gulvvarme og gulvunderlag

Ved prosjektering av gulvvarme må det tas hensyn til hvilket gulvmateriale som skal brukes i rommet, og produsentens monteringsanvisning må følges....

Undergulv

Under alle gulvbelegg finner vi et undergulv og en bærende konstruksjon. Undergulv er en felles betegnelse for en sammenhengende flate som fungerer...