Linoleum: Vurderingskriterier ved skjønnhetsfeil

publisert 04.04.2016, sist endret 22.10.2021

Avsnittet beskriver anbefalte kriterier for vurdering av skjønnhetsfeil ved nylig installerte linoleumsgulv under entreprenørens garantitid. Feil som ikke påvirker gulvets funksjon eller bruksegenskaper.

Omfatning

Avsnittet omtaler kun estetiske forhold som ikke har innvirkning på gulvets funksjon ved aktuell bruk. 

Hovedregel

Mindre skjønnhetsavvik skal, for å bli vurdert, være direkte synlig ved en befaring ved normal belysning og fra normalt betraktningsavstand.

Følgende regnes ikke som skjønnhetsfeil:

  • Feil som fremtrer kun ved spesielle lysforhold (motlys, slepelys)
  • Feil som kun kan sees fra enkelte deler av rommet
  • Feil som kun legges merke til etter påpekning eller lignende
  • Mindre fargeavvik mellom belegg og smeltetråd

Ujevnheter i underlaget, for eksempel skjøter mellom trefiberplater/sponplater, limstriper etc – gjenspeiles i overflaten på gulvbelegget. (Ujevnheter i underlaget må bedømmes i samråd med leverandør av underlag og utførende håndverker.)

Ved bruk av trinnlydsprodukter/løsninger er det større risiko for inntrykksmerker i overflaten. Dette må tas i betraktning ved vurdering av materialkombinasjoner, type belastning og belastningsflaten.

På gulv som utsettes for punktslitasje, for eksempel ved bruk av kontorstoler med hjul, bør belegget beskyttes med et stolunderlag.

 

Ved vurdering skal toleranser og krav til utførelse fra NS-3420-T legges til grunn.  

 

Konstaterte skjønnhetsfeil skal i første rekke utbedres.

 

Underregler – mindre feil utbedres i henhold til nedenstående:

FEIL VEDRØRENDE BAKSIDE

TYPE FEIL

ANBEFALT TILTAK

Knuter på juteveven

Følg hovedregel.

Utbedres eventuelt ved utskjæring og innfelling av nytt stykke.

 

FEIL VEDRØRENDE MATERIAL

TYPE FEIL

ANBEFALT TILTAK

Fargeforskjell smeltetråd/belegg

Følg hovedregel.

Tykkelsesforskjeller

Følg hovedregel. Utbedres hvis mulig.

Ujevn eller manglende overflatebehandling

Følg hovedregel.

Blanke partier mattes ned ved sliping med egnet pad, etterfulgt av ny overflatebehandling i samråd med leverandør. 

Klumper i overflaten

Overflateskader

Fremmedlegemer (rusk)

Følg hovedregel.

Utbedres ved utskjæring og innfelling av nytt stykke.

 

 

FEIL VEDRØRENDE MONTERING

TYPE FEIL

ANBEFALT TILTAK

Blærer (mindre)/limbom

Hengefolder

Bortskjæres eller utbedres ved punktering og liming.

Kantresing, topping i skjøt (utilstrekkelig liming)

Utbedres ved liming og fuging med ny smeltetråd. Vær oppmerksom på fugebredde. 

Ujevne fuger

Følg hovedregel. Utbedres hvis mulig i forhold til fugebredde ved liming, fresing og fugeforsegling med ny smeltetråd.

Tilpasning mot vegger og faste installasjoner

Følg hovedregel.

Større åpning enn 1 mm (som er tillatt ifølge NS3420-T) utbedres ved montering av list.

 

FLEKKER, RIPER

TYPE FEIL

ANBEFALT TILTAK

Mindre flekker/riper fra håndtering, transport eller lignende

Følg hovedregel.

Forsøkes fjernet, se leverandørens vedlikeholdsanvisning. 

  

 ØVRIG

TYPE FEIL

ANBEFALT TILTAK

Fuktskader

Årsak utredes. Utbedring avhengig av utredningens konklusjon.

Urent underlag (sandkorn, og lignende under belegg)

Følg hovedregel.

Utbedres hvis mulig ved utskjæring og innfelling av nytt stykke. 

Rustflekker (oksidasjon - kombinasjon av jern, luft og vann fra f.eks. arkivskap vil kunne gi varig misfarging)

Utbedres ikke. Materialegenskap.

Benytt beskyttelse, eksempel filtknotter, mellom metall og linoleumbelegget. 

 

 Slik kan overfladiske skader og riper repareres i et linoleumgulv: se film (0:51 s, på svensk)

innhold