Linoleum: Renhold og vedlikehold

publisert 05.04.2016, sist endret 10.06.2022

Ved levering fra fabrikk er linoleum ferdig overflatebehandlet, og det er ikke behov for å behandle gulvet med polish eller voks før det tas i bruk. Ved fremtidig vedlikehold kan polish og voks benyttes. Følg leverandørens anvisninger og FDV-dokumentasjon.

Generelt om rengjøring og vedlikehold av linoleum

STOPP SKITT OG SMUSS I ENTREEN

Sørg for å ha et effektivt avtørkingssystem. Over 80 prosent av all skitt og smuss tas med utenfra.

Med et godt avskrapingssystem stoppes det meste allerede i entreen.

 

RENHOLDSSYSTEM SOM SPARER TID, PENGER OG MILJØ

Rengjøring og vedlikehold utgjør mer enn 90 prosent av totaltkostnaden for et gulv i et offentlig miljø.

Et miljøvennlig rengjøringssystem fungerer like godt som, eller bedre, enn et konvensjonelt rengjøringssystem. I et miljøvennlig system foregår rengjøring og vedlikehold i en og samme prosess, og det sparer arbeidstid samt reduserer behovet for gulvpleie og bruk av kjemikalier.

For linoleumsgulv anbefales tørre og våte rengjøringsmetoder samt vedlikehold med miljøvennlige voksbaserte gulvpleiesystemer.

Byggrengjøring av linoleum i offentlig miljø

BYGGRENGJØRINGENS FORMÅL

Riktig utført byggrengjøring er et viktig moment som påvirker gulvets funksjon, økonomi og levetid. Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet.
Selv om gulvet har vært tildekket under byggeperioden, skal det utføres byggrengjøring. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge inn selv om det har vært godt tildekket.

  • LEGG PLATER I INNGANGSPARTIER FOR Å BESKYTTE DET NYLAGTE GULVBELEGGET.
  • Velg videre tildekking etter slitasje og belastning.
  • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
  • Bruk skobeskyttelse. 
  • Fjern byggstøv.
  • Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon.

NB! Vær obs på at byggstøv kan skape glatte gulv. 

 

BYGGRENGJØRING

Utføres alltid når gulvinstallasjonen er avsluttet. Dette fjerner støv, skitt og smuss fra gulvet og forbereder gulvene på daglig bruk og renhold.

Følg leverandørens anvisning.

 

Støvsug/mopp nøye for å fjerne alt støv, grus etc.

Skuring: Skur med rengjøringsmiddel og pad. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv bruk et surt rengjøringsmiddel.

 

Arbeid med mindre gulvflater om gangen. Metodikken  bør være: bløtlegg –skur – sug opp vannet. Bytt mopp ofte. Overflater som ikke kan rengjøres med maskin, rengjøres fortrinnsvis med skurepad. Skyll grundig med rent vann i henhold til leverandørens anvisning.

Følg alltid leverandørens anvinsing.  

 

FØRSTEGANGSBEHANDLING

Ved levering fra fabrikk er linoleum ferdig overflatebehandlet, og det er ikke behov for å behandle gulvet med polish eller voks før det tas i bruk.

 

 

 

Daglig rengjøring av linoleum i offentlig miljø

DAGLIG RENGJØRING

Tilpass rengjøring, metode og frekvens, beleggstype, bruksområde og belastning. 

Normalt er det tilstrekkelig med tørre metoder som støvsuging og tørrmopping. Generelt utføres rengjøring med vekselsvis tørr og våt metode, manuelt eller med maskin.

For konkrete anbefalinger for daglig vedlikehold, følg leverandørens anvisninger.

Det er tre leverandører av linoleumbelegg til det norske markedet: 

Forbo Flooring

Gerflor

Tarkett

 

NB! Overdosering av rengjøringsmiddel kan skape glatte gulv.

 

 

Periodisk vedlikehold av linoleum

Det finnes ikke gulv som er helt vedlikeholdsfrie.

For å friske opp overflatene utføres vedlikeholdspolering etter behov – tørrpolering, alternativt spraypolering med gulvpleiemiddel. Tilføring av gulvpleieprodukter forlenger gulvets levetid.

 

Bilde: På bildet, linoleum tiles fra DLW/Gerflor.

Flekkfjerning på linoleum

Fjern flekker så raskt som mulig.

Flekker fra f.eks. asfalt, gummi, kulepenn/blekk, skokrem, olje eller andre svært avfargende stoffer, kan om de får ligge lenge, trenge ned i materialet og er da vanskeligere å få fjernet. Ikke bruk sterke løsemidler som f.eks. aceton, tynner osv.

Bruk heller ikke grov skuresvamp, stålull eller andre slipende materialer som gir riper og som gir overflaten et matt utseende.

 Bestandighet mot kjemikalier EN-ISO 26987

Motstandsdyktig mot fortynnede syrer, oljer, fettstoffer og vanlige løsemidler. Ikke motstandsdyktig mot langvarig eksponering for alkalier.

 

Flekker skal fjernes så fort som mulig med en fuktig klut og passende rengjøringsmiddel (se tabell under). Skyll alltid nøye etterpå med rent vann og tørk tørt. Hvis gulvet vedlikeholdes med voks eller polish, må ny påføring av overflatebehandling skje om overflatebehandlingen har blitt skadet ved flekkfjerningen.

OBS! Bruk ikke sterke rengjøringsmidler/løsemidler eller veldig varmt vann. Dette kan skade linoleumsgulvet.

 

Flekker fra

Fjernes med

Sjokolade, fett, kaffe, juice, egg m.m.

Nøytralt, alternativt alkalisk rengjøringsmiddel i lunkent vann

Asfalt, olje, gummi, sot

Vaskenafta, white-spirit

Fargekritt, leppestift, tusj

Denaturert sprit 50 %

Stearin, tyggegummi

Kjøl ned med kjølespray eller isbiter. Skrap

Blod

Kaldt vann

Rust

Oksalsyre eller sitronsyre i lunkent vann

Brennmerker

Slipes bort med en fin skuresvamp

Rengjøring av linoleum i boligmiljø

Linoleum har en sterk, beskyttende overflate, som gjør det meget enkelt å rengjøre og vedlikeholde gulvet.

Anbefalt er jevnlig støvsuging eller tørrmoppping.

Ved behov vaskes gulvet med en godt oppvridd klut, og et PH-nøytralt vaskemiddel (Allrent Dagligrent, Zalo/Sunlight etc.). Ikke bruk kjemikalier som inneholder sterke alkalier (pH 10-12). Eksempel: Salmiakk, grønnsåpe.

Bruk gjerne en pleievoks eller engangskluter med vaskevoks 3-4 ganger i året.

 

innhold