Linoleum: Renhold og vedlikehold

publisert 05.04.2016, sist endret 08.11.2022

Ved levering fra fabrikk er linoleum ferdig overflatebehandlet, og det er ikke behov for å behandle gulvet med polish eller voks før det tas i bruk. Ved fremtidig vedlikehold kan polish og voks benyttes. Følg leverandørens anvisninger og FDV-dokumentasjon.

Generelt om rengjøring og vedlikehold av linoleum

STOPP SKITT OG SMUSS I ENTREEN

Sørg for å ha et effektivt avtørkingssystem. Over 80 prosent av all skitt og smuss tas med utenfra.

Med et godt avskrapingssystem stoppes det meste allerede i entreen.

 

For linoleumsgulv anbefales tørre og våte rengjøringsmetoder samt vedlikehold med miljøvennlige voksbaserte gulvpleiesystemer.

Byggrengjøring av linoleum i offentlig miljø

BYGGRENGJØRINGENS FORMÅL

Riktig utført byggrengjøring er et viktig moment som påvirker gulvets funksjon, økonomi og levetid. Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet.
Selv om gulvet har vært tildekket under byggeperioden, skal det utføres byggrengjøring. Støv fra sement og gips kan påvirke overflaten og skal derfor fjernes.

NB! Vær obs på at byggstøv kan skape glatte gulv.

 • LEGG PLATER I INNGANGSPARTIER OG UTSATTE OMRÅDER FOR Å BESKYTTE DET NYLAGTE GULVBELEGGET.
 • Velg videre tildekking etter slitasje og belastning. Tildekkingsmaterialet skal være diffusjonsåpent.
 • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
 • Bruk skobeskyttelse når tildekkingsmaterialet er fjernet.
 • Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon.

  

BYGGRENGJØRING

Byggrengjøring utføres alltid før bygget overleveres. Da fjernes støv, skitt og smuss fra gulvet og forbereder gulvene på daglig bruk og renhold. 

 • Start alltid med tørre rengjøringsmetoder. 
  • Feiing, støvsuging eller mopping.
 • Deretter skures gulvet med egnet pad og rengjøringsmiddel.
 • Ved forekomst av alkaliske betong- og gipsstøv bruk et surt rengjøringsmiddel.
 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen. Metodikken bør være: bløtlegg –skur – sug opp vannet. Bytt mopp ofte. Overflater som ikke kan rengjøres med maskin, rengjøres fortrinnsvis med skurepad. Skyll grundig med rent vann.

NB: Følg alltid leverandørens anvisning!  

FØRSTEGANGSBEHANDLING

Ved levering fra fabrikk er linoleum ferdig overflatebehandlet, og det er ikke behov for å behandle gulvet med polish eller voks før det tas i bruk.

 

 

 

Daglig rengjøring av linoleum i offentlig miljø

DAGLIG RENGJØRING

Tilpass rengjøringsmetode og frekvens til bruksområdet og belastning. 

Normalt er det tilstrekkelig med tørre metoder som støvsuging og tørrmopping. Ved behov benyttes egnet metode for å fjerne smuss og flekker. 

Bruk av våte rengjøringsmetoder og overdosering av kjemikaler kan føre til møkkete gulv.

Overdosering av rengjøringsmiddel kan skape glatte gulv.

NB: Følg leverandørens anvisninger!    

 

 

Periodisk vedlikehold av linoleum i offentlig miljø

For å forlenge gulvets levetid, gjennomfør periodisk vedlikehold ved behov. Overflaten kan tørrpoleres, alternativt spraypoleres med et egnet middel. 

Tilpass metode og frekvens til bruksområdet og belastning. 

NB: Følg gulvleverandørens anvisninger!  


Bilde: På bildet, linoleum tiles fra DLW/Gerflor.

Flekkfjerning på linoleum

Fjern flekker så raskt som mulig med en fuktig klut og passende rengjøringsmiddel (se tabell under).

Ikke bruk sterke løsemidler som f.eks. aceton, tynner osv.

Ikke bruk grov skuresvamp, stålull eller andre slipende materialer som kan gi riper og glansforskjell i overflaten. 


Flekker fra

Fjernes med

Sjokolade, fett, kaffe, juice, egg m.m.

Nøytralt- eller alkalisk rengjøringsmiddel oppløst i lunkent vann

Asfalt, olje, gummi, sot

White-spirit

Fargekritt, leppestift, tusj

Denaturert sprit 50 %

Stearin, tyggegummi

Kjøl ned med kjølespray eller isbiter. Skrap forsiktig

Blod

Kaldt vann

Rust

Oksalsyre eller sitronsyre i lunkent vann

Brennmerker

Slipes bort med en fin skurepad

Rengjøring av linoleum i boligmiljø

Linoleum har en ferdig overflate fra fabrikk, som gjør at gulvet er enkelt å rengjøre og vedlikeholde.

Anbefalt metode er jevnlig støvsuging eller tørrmopping.

Ved behov vaskes gulvet med en godt oppvridd klut, og et PH-nøytralt vaskemiddel (Allrent, Dagligrent, Zalo/Sunlight etc.). Ikke bruk kjemikalier som inneholder sterke alkalier (pH 10-12). Eksempel: Salmiakk, grønnsåpe.

NB: Følg gulvleverandørens anvisninger! 

 

innhold