Gummigulv: Renhold og vedlikehold

publisert 05.04.2016, sist endret 22.10.2021

Før gummigulvet tas i bruk skal det alltid foretas en såkalt byggrengjøring. Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. tørr- eller fuktmopping eller støvsuging.

Generelt om rengjøring og vedlikehold av gummigulv

Før gummigulvet tas i bruk skal det alltid foretas en såkalt byggrengjøring.

Fremtidige brukere skal informeres om korrekt rengjøring.

Feil rengjøringsprodukter og metode kan skader beleggets overflate. 


Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. tørr- eller fuktmopping eller støvsuging.

Til periodisk rengjøring anvendes milde rengjøringsmidler uten sterke alkaliske stoffer.

Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet.

Nora Systems

Polyflor Nordic

Byggrengjøring i offentlig miljø

Før gummigulvet tas i bruk skal det alltid foretas en såkalt byggrengjøring. Gummigulv er et oksiderende belegg hvor første gangs behandling er av største viktighet. Parafinfettet på overflaten må fjernes.

BYGGRENGJØRINGENS FORMÅL

Riktig utført byggrengjøring er et viktig moment som påvirker gulvets funksjon, økonomi og levetid. Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet.

Selv om gulvet har vært tildekket under byggeperioden, skal det utføres byggrengjøring. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge inn selv om det har vært godt tildekket.

  • LEGG PLATER I INNGANGSPARTIER FOR Å BESKYTTE DET NYLAGTE GULVBELEGGET.
  • Velg videre tildekking etter slitasje og belastning.
  • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
  • Bruk skobeskyttelse. 
  • Fjern byggstøv.
  • Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon.

NB! Vær obs på at byggstøv kan skape glatte gulv. 

 

 

Byggrengjøring - første gangs rengjøring

Støvsug gulvet rent for støv og partikler.

Brug produsentens anbefalte middel, oppløst i vann, for å løser opp eventuelle rester av parafinfett, samt rense og rengjøre overflaten.

Det anbefales bruk av gummihansker da blandingen kan irritere huden.

Fordel blandingen utover gulvet med mopp, hold gulvet fuktig i 15 minutter. Unngå for mye vann, det er nok at gulvet er fuktig.

Skur gulvet med pad.

Fjern eventuelle flekker med senterskiven. Sug opp løsningen med en vannsuger.

Skyll gulvet godt 2 ganger med rent, varmt vann. Sug opp med vannsuger.

Tørk gulvet med tørre løkkemopper. La gulvet tørke.

Sitrusrens må ikke brukes på gummibelegg.

Daglig rengjøring i offenlig miljø

FØRSTEGANGSBEHANDLING

Etter installasjon av et gummigulv, er det normalt behov for en byggrengjøring.

 

DAGLIG RENGJØRING

Tilpass rengjøring, metode og frekvens, til beleggstype, bruksområde og belastning. 

Normalt er det tilstrekkelig med tørre metoder som støvsuging og tørrmopping. Generelt utføres rengjøring med vekselsvis tørr og våt metode, manuelt eller med maskin.

For konkrete anbefalinger for daglig vedlikehold, følg leverandørens anvisninger.

 

NB! Overdosering av rengjøringsmiddel kan skape glatte gulv.

Periodisk vedlikehold

Det finnes ikke gulv som er helt vedlikeholdsfrie. For å friske opp overflatene anbefaler vi at det utføres vedlikeholdspolering etter behov – tørrpolering, alternativt spraypolering med gulvpleievoks. Tilføring av gulvpleieprodukter forlenger gulvets levetid.

Renhold og renholdsrutiner må tilpasses bruksintensitet og utstyr må tilpasses bruksområdet.

Flekkfjerning på gummigulv

innhold kommer 

Rengjøring i boligmiljø

innhold kommer 

 Smussforebyggende tiltak

Inngangsmatter

Skitt, smuss og grus kan skade gulvets overflate. For å redusere behovet for renhold og vedlikehold samt forlenge gulvets levetid, bør det brukes inngangsmatter tilpasset behovet. Avskrapningsløsninger utenfor bygget tar hånd om grov sand og slaps, avtørkingsmatter innenfor døren fjerner smuss og skitt. Entrematter i utsatte områder forhindrer slitasje. 

På tilsvarende måte kan det utføres smussforebyggende tiltak i gulv ved inngang fra verksteder, kantiner og lignende, hvor det forekommer smuss som kan være vanskelig å fjerne fra gulvet.

innhold