Sjekkliste for legging av belegg i våtrom i prosjektmarkedet

publisert 15.03.2022

Denne sjekklisten er ment som en veileder til gulvlegger og prosjekterende for å sikre en god faglig utførelse av montering av belegg i våtrom i prosjektmarkedet.  Det er oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelige tørt underlag til rådighet til avtalt tid. 

Sjekkpunkter før legging av gulvbelegg i våtrom

Det er oppdragsgivers ansvar å tilse at underlaget er godkjent i henhold til teknisk forskrift og avtalte standarder, samt i henhold til prosjektert. Det er gulvleggerens ansvar å følge gulvleverandørens og slukleverandørens anvisninger ved installasjon av våtromsbelegg. Ser du åpenbare avvik fra krav til fall, trykkfasthet, plassering av rør og sluk med mer, skal du varsle oppdragsgiver før arbeidet startes. Se Norsk standard.

Tips! Minimumskrav til våtrom og preaksepterte ytelser finnes i teknisk forskrift.   

Ta bilde av underlaget før du starter, ta bilder løpende av kritiske moment ved gulvleggingen og ta bilder av gulvet når du er ferdig med installasjonen.

Medlemmer i MLF har tilgang til MLF Pro som er et digitalt dokumentasjonsverktøy som brukes via app på byggeplassen. 

1. Er belysningen og temperaturen god nok for å legge gulv?

Dårlige lysforhold leder oftere enn man tror til feil og mangler som enkelt kan unngås. Temperaturen i rommet og underlaget skal være jevn og i henhold til leverandørens anvisning før, under og etter legging.

2. Er underlaget tilstrekkelig tørt?

Det er oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelige tørt underlag til rådighet til avtalt tid. Foreligger det dokumentasjon på fuktmåling fra oppdragsgiver? Maksgrense for RF i underlaget angis i belegg- og limleverandørens anvisninger, NS-3511 (betongunderlag) og NS-3512 (trebasert underlag). 

3. Er underlaget rent og uten forurensninger? 

Forurensninger slik som olje, fett, tusj, kulepenn eller tilsvarende kan misfarge belegget, og må fjernes før belegget monteres.

Les mer i avsnitt Krav til underlaget: Montering av vinyl i våtrom

4. Er underlaget sugende?

Les mer i avsnitt Krav til underlaget i Montering av vinyl i våtrom.

 5. Er det gulvvarme?

For å drive ut fukt ut av betongen før gulvlegging brukes gulvvarmesystemet, ved at varmen slås av og på i sykluser i henhold til Norsk standard.  Varmekablene skal vekselsvis ha stått på lenge nok til at fuktnivået er kommet under kritisk nivå. Anbefalt makstemperatur i overflaten er maks 27 grader. 

NB! Tykkelse på overdekning av gulvvarme angis av leverandør av gulvvarmesystem i samråd med leverandør av avretningsmasse. Dette er et prosjekteringsansvar.   

6. Er sluk egnet for gulvbelegg og montert etter slukleverandørens anvisning? 

Hvis nei, lever avviksmelding, for eksempel om sluket er montert for dypt eller ikke er i vater. 

7. Er sluket/rørgjennomføringer plassert riktig?

Er det mulig å tilpasse belegg ned i sluket/rundt rør? Dette gjelder både avstand til rør, vegger og i forhold til fall på gulvet. 

Les mer her: Plassering av runde sluk og rørgjennomføringer