Presisering av gulvarbeider i NS 3420-T

publisert 13.05.2020, sist endret 10.06.2022

I forbindelse med oppdatering av NS3420-T:2019 er det gjort noen endringer/presiseringer om gulvlegging i våtrom og tørre rom, etter den reviderte standarden som trådte i kraft desember i 2019. Kodebetegnelsene refererer til hvor i standarden postpunktene er å finne.

TA2.4 + TA3.46

TA2.4 Sliping med planhetskrav på trebaserte plater 

TA3.46 Avrettingslag

Det er tydeliggjort at toleransekontroll av eget arbeid er inkludert i prisen for blant annet sliping (TA2.4) og avrettingslag (TA3.46).

E1) Det skal kontrolleres og dokumenteres i henhold til NS4320-1, punkt 5, e at toleransekravene til eget arbeid er oppfylt.

Merknad til TA3.46 B1-Materialer: Ved blandning av avrettingsmasse er det viktig å bruke anbefalt vannmengde for å sikre at overflaten på ferdig herdet gulv blir tilstrekkelig trykkfast. For mye vann kan forårsake en porøs overflate som ikke er egnet som underlag for gulvbelegg.  

 

Kommentar fra gulvfakta.no:

Punktene innebærer at den som utfører for eksempel avretting av gulv, har ansvar for å kontrollere at hardhet, fall og planhet på utført arbeid er i henhold til bestilling for prosjektet.  

Gulvlegger skal fortsatt varsle oppdragsgiver om avvik oppdages. 

TH C1.3

TH Halvharde og tekstile gulvbelegg.

punkt C1.3

Nå presisert krav til temperatur og RF i luft på byggeplass hvis det ikke er angitt i leverandørens anvisninger.

C1.3) Temperatur i undergulv skal under og etter liming av gulvbelegg være på mellom 15° og 25°, og relativ luftfuktighet skal være mellom 35 % og 75 %.

 

Kommentar fra gulvfakta.no:

Forhold utenfor gitte rammer kan forårsake topping, oppsprekking av sveiseskjøter og blæredannelse for alle typer gulvbelegg. For tørre forhold kan føre til dårlig vedheft mellom lim og gulvmateriale. 

 

TH Y1.6

TH Halvharde og tekstile gulvbelegg 

Nå er informasjon om årsaken til at gulvvarme skal settes på før gulvbelegg monteres tydeliggjort i et Y-punkt.

ILLUSTRASJON: NS 3420:2019-T

 

Varmen skal stå på lenge nok til at fuktinnhold er kommet under kritisk nivå for å unngå fuktskader. Dette stod i forrige versjon som et informativt tillegg.

Punktet om at det er oppdragsgivers ansvar å stille tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggerens rådighet til avtalt tid står nå som merknad 1.

 

Kommentar fra Gulvfakta.no:

Fukt som ligger under gulvvarmessystemet har liten mulighet for å trekke opp over gulvvarmesystemet før dette har vært avslått i en lengre periode.

Gulvfakta.no anbefaler derfor at før belegg monteres på betonggulv der det er montert gulvvarme, skal varmen være slått vekselsvis av og på til fuktinneholdet er kommet under kritisk nivå. (Se anvisning fra lim- og beleggleverandøren.) Ved å gjøre dette drives restfukt i betongen opp til overflaten. 

Erfaringsmessig oppdages ikke skader før etter 1-3 år, dersom dette ikke gjøres. 

 

TH8.32

Under punkt TH4 Vanntette gulv, postgrunnlag TH8.32 ble det gjort en endring c3) Belegg i oppbrett skal sveises i 45ᵒ i inn- og utvendige hjørner.

Gulvfakta.no presiserer at denne endringen kun gjelder poster som beskrives etter postgrunnlag TH8.32 Oppbrett i vanntette gulvbelegg.

Endringen gjelder ikke for gulvbelegg som monteres i tørre rom som beskrives med andre postgrunnlag, for eksempel TH8.33 Oppbrett i gulvbelegg som ikke er vanntett, TH8.34 Sokler av gulvbelegg som ikke er vannett.

ILLUSTRASJON: I våtrom skal gulvbelegg sveises i 45ᵒ i ut- og innvendige hjørner.

TH8.4 punkt c1

TH8.4 punkt c1 Merkostnad for tilpasning rundt gjennomføringer i gulvbelegg.

Nå er det presisert at det er slukprodusentens anvisning som skal følges ved tilpasning av gulvbelegg i sluk.

innhold