Fakta om avledende gulv, ESD-gulv

publisert

Forkortelsen ESD kommer fra engelsk, electrostatic discharge, som direkte oversatt til norsk betyr; støt fra statisk elektrisitet.

Når vi sier ESD-gulv er dette en fellesbetegnelse for gulv som er designet for å være elektrostatisk avledende, altså et gulv som fjerner et mulig problem. 

ESD-gulv, kalles også avledende, eller ledende, halvledende, jordet gulv osv.  Denne gulvtypen brukes eksempelvis i helse- og omsorgssektoren, elektronikkindustrien, våpenindustrien og andre steder for å kontrollere statisk-elektrisk avledning i følsomme områder som renrom, operasjonssaler og elektroniske rom. 

Denne typen gulv må ikke forveksles med antistatiske gulv som er isolerende. 

Introduksjon

Mangel på elektrostatisk avledning er et problem som ikke kan ignoreres. ESD-hendelser kan være årsak til feil på maskiner, komponenter eller systemfeil som kan vise seg å bli kostbare.

En sko med friksjon mot gulvet eller et stolben som flyttes langs gulvet kan være nok til å skape elektronisk ubalanse. Selv om et resultat av en slik utladning er så liten at mennesker ikke merker det, kan det få en alvorlig konsekvens. Dette gjelder spesielt i områder der det produseres elektroniske produkter, i laboratorier, på sykehus og andre undersøkelsesområder.     

I hovedsak deles produktgruppen inn i ledende og halvledende gulv. Disse må ikke forveksles med antistatiske gulv. Det er byggherre/tiltakshaver/beskrivende ledd sitt ansvar å sørge for riktig type belegg på riktig sted. Avgjørende for dette er bruken av rommet og hvilket utstyr som skal installeres der. Veiledning finnes i gulv- og utstyrsleverandørenes i tekniske datablader.

Forstå forskjellen mellom antistatiske og ledende ESD-gulv

Muligheten for overføring av strøm eller statisk elektrisitet handler om motstand/resistans (R), derfor er det viktig å vite forskjellen mellom de ulike typene ESD-belegg og hva som er kravet ved hver installasjon.

Ved å beskrive et ESD-gulv vil risikoen for mulige kostbare og farlige feil reduseres. Gulvet er designet for å lede statisk elektrisitet til et jordingspunkt.

Alle gulv som skaper mindre enn 2 kV elektrisitet er å anse som antistatiske, etter standarden EN-1815. ESD-gulv må ikke forveksles med antistatiske gulv som er isolerende. 

Antistatiske gulv bidrar ikke til en oppbygging av statisk elektrisitet mot kroppen, men de leder heller ikke bort den statiske oppladningen som er bygget seg opp. Derfor er det et større problem med statisk oppladning ved tørre innlandsområder enn ved kysten. Problemene kan være større vinterstid enn om sommeren, når den relative luftfuktigheten er lavere. 

Det er viktig å forstå forskjellen mellom terminologiene antistatisk eller elektrostatisk isolerende.

  • Antistatisk betyr at overflaten ikke vil skape statisk elektrisitet og vil bli utladet mot overflater som vinyl, keramisk flis, betong og ol.

  • Statisk isolerende eller elektrostatiske ledende gulv er spesielt designet til å lede statisk elektrisitet til jord.

Ulike typer avledende gulv

Leverandørene bruker ulike begreper og ulike standarder for å definere avledende gulv.  De tekniske databladene til produktene oppgir også forskjellig informasjon avhengig av produkt og tiltenkt bruksområde. 

  • Felles standarder: EN-1081, EN-1815, EN/IEC-61340
  • Ulike benevnelser på gulvtypen: SD, SC, , EC, EL

Ved valg av type ESD-gulv må det presiseres hvilke krav til øvre og nedre grense for motstand (resistans). Dette måles i Ohm, Ω.

Høy resistans betyr saktere/dårligere avledning (mindre ledende gulvbelegg)

Lav resistans betyr raskere/bedre avledning (mer ledende gulvbelegg)


Oversikt ulike typer - brukseksempler

R<104 OHM (): Fullstendig ledende og har minst motstand. Kan møte kravene til meget sensitivt arbeid med f.eks våpen & ammunisjon, eksplosiver og lett brennbare materialer.

R<104 OHM (Ω)-R<106 OHM (Ω), ELECTROSTATIC CONDUCTIVE, (EC/SC): Kan møte krav for områder for elektronisk arbeid, reparasjoner og krav for annet sensitivt arbeid. 

R<106 OHM (Ω)-109 OHM (Ω), STATIC DISSIPATIVE, (SD): Kan møte krav til mindre sensitive miljøer som operasjonsrom, MR, etc.


109 OHM (Ω)-1010 OHMS FULL ISOLASJON Maksimal motstand

Nærmere regulert i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg se link: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060

Spesifikt fra lovteksten om antistatiske gulv og medisinske områder:


· I denne kategorien vil du finne alle våre antistatiske gulv som ikke har noen ledende egenskaper. Link til produkter:

https://polyflor.no/product-category/01_homogene-gulv/

https://polyflor.no/product-category/02_heterogene-gulv/

https://polyflor.no/product-category/06_lvt-designgulv/

(Her kan vi fylle på med alle våre produkter egentlig, mulig vi må velge ut aktuelle)


    Ved kontrollmåling er det viktig å sammenligne med korrekt standard.     

innhold