Fakta om avledende gulv, ESD-gulv

publisert 09.05.2023, sist endret 21.11.2023

Forkortelsen ESD kommer fra engelsk, electrostatic discharge, som direkte oversatt til norsk betyr; støt fra statisk elektrisitet.

Når vi sier ESD-gulv er dette en fellesbetegnelse for gulv som er designet for å være elektrostatisk avledende, altså et gulv som fjerner et mulig problem. ESD-gulv kan leveres som vinylbelegg, gummigulv og linoleumgulv.

ESD-gulv, kalles også avledende, eller ledende, halvledende, jordet gulv osv.  Denne gulvtypen brukes eksempelvis i helse- og omsorgssektoren, elektronikkindustrien, våpenindustrien og andre steder for å kontrollere statisk-elektrisk avledning i følsomme områder som renrom og operasjonssaler. 

Denne typen gulv må ikke forveksles med antistatiske gulv som er isolerende. 

Introduksjon

Mangel på elektrostatisk avledning er et problem som ikke kan ignoreres. ESD-hendelser kan være årsak til feil på maskiner, komponenter eller systemfeil som kan vise seg å bli kostbare.

En sko med friksjon mot gulvet eller et stolben som flyttes langs gulvet kan være nok til å skape elektronisk ubalanse. Selv om et resultat av en slik utladning er så liten at mennesker ikke merker det, kan det få en alvorlig konsekvens. Dette gjelder spesielt i områder der det produseres elektroniske produkter, i laboratorier, på sykehus og andre undersøkelsesområder. 

I hovedsak deles produktgruppen inn i ledende, ofte betegnet som EC, og halvledende gulv, ofte betegnet som SD. Disse må ikke forveksles med antistatiske gulv. Det er byggherre/tiltakshaver/beskrivende ledd sitt ansvar å sørge for riktig type belegg på riktig sted. Avgjørende for dette er bruken av rommet og hvilket utstyr som skal installeres der. Veiledning finnes i gulv- og utstyrsleverandørenes i tekniske datablader.

Forstå forskjellen mellom antistatiske og ledende ESD-gulv

Muligheten for overføring av strøm eller statisk elektrisitet handler om motstand/resistans (R), derfor er det viktig å vite forskjellen mellom de ulike typene ESD-belegg og hva som er kravet ved hver installasjon.

ESD-gulv er designet for å lede statisk elektrisitet til jord via jordingspunkter. ESD-gulv må ikke forveksles med antistatiske gulv som kan være fullstendig isolerende.

De alle fleste gulvmaterialer i dag er antistatiske. Ved lav relativ luftfuktighet kan imidlertid statisk opplading oppstå. Dette løses ofte ved å øke luftfuktigheten.  Alle gulv som opplader mindre enn 2 kV elektrisitet er å anse som antistatiske, etter standarden EN-1815. 

Det er viktig å forstå forskjellen mellom terminologiene antistatisk og elektrostatisk isolerende.

  • Antistatisk betyr at overflaten ikke vil bidra til statisk elektrisitet og vil bli utladet mot overflater som vinyl, keramisk flis, betong og ol.

  • Statisk isolerende eller elektrostatiske ledende gulv er spesielt designet for å lede statisk elektrisitet til jord.

Ulike typer avledende gulv

Leverandørene bruker ulike begreper og ulike standarder for å definere avledende gulv.  De tekniske databladene til produktene oppgir også forskjellig informasjon avhengig av produkt og tiltenkt bruksområde. 

  • Felles standarder: EN-1081, EN-1815, EN/IEC-61340
  • Ulike benevnelser på gulvtypen: SD (Semi Dissipative), SC (Semi Conductive), EC (Electric Conductive), EL (Elektrisk Ledende)

Ved valg av type ESD-gulv må det presiseres hvilke krav til øvre og nedre grense for motstand (resistans). Dette måles i Ohm, Ω.

Høy resistans betyr saktere/dårligere avledning (mindre ledende gulvbelegg)

Lav resistans betyr raskere/bedre avledning (mer ledende gulvbelegg)


Oversikt ulike typer - brukseksempler

Hvilke krav som skal stilles til avledende egenskaper hos gulvet, defineres for medisinske områder av norsk lov. I andre rom er det utstyrsleverandøren som definerer krav til avledende egenskaper. 

SD, Static Dissipative, halvledende gulv:
R<106 OHM (Ω)-109 OHM (Ω): Kan møte krav til mindre sensitive miljøer. 

EC/SC, Elektrostatic Conductive, ledende gulv:
R<104 OHM (Ω)-R<106 OHM (Ω)Kan møte krav for områder for elektronisk arbeid, reparasjoner og området med annet sensitivt arbeid.

Fullstendig ledende gulv:
R<10
4 OHM (): 
Fullstendig ledende brukes svært sjeldent. Disse har minst motstand. Kan møte kravene til meget sensitivt arbeid med f.eks våpen & ammunisjon, eksplosiver og lett brennbare materialer.


Hvilke produkter som møter de ulike kravene på motstand fremgår av gulvleverandørenes tekniske datablader. 

Det er spesielle hensyn å ta ved installasjon og produktets monteringsanvisning må følges.

For beskrivende ledd - hvordan beskrive ESD-gulv

Når ESD-gulv skal beskrives til et medisinske områder refereres det til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Medisinske områder – Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger

I rom hvor elektrostatiske utladninger er forbundet med fare for pasient og/ eller omgivelser, skal rommet ha egnet antistatisk gulvbelegg. Resistansen i gulvet skal oppfylle følgende betingelser:

  • Større enn 50 k Ω (når den nominelle spenningen for anlegget ikke er over 500 V)
  • Større enn 100 k Ω (når den nominelle spenningen er over 500 V)
  • Resistansen skal ikke overstige 25 M Ω.


I alle andre områder enn disse, er det oppdragsgiver og prosjekterende ledd som beskriver krav til avledende egenskaper etter spesifikasjoner fra utstyrsleverandør. 


Etter installasjon

Etter installasjon skal kontrollmåling av resistansen utføres av sertifisert elektroinstallatør. 

Renhold og vedlikehold av ESD-gulv

I bruksfasen er det viktig at gulvene behandles etter gulvleverandørens anvisning. 

For å opprettholde de avledende egenskapene frarådes enhver bruk av polish, voks eller annen coating, uten å først kontrollere dette med gulvleverandøren.

innhold