Knirk i trebaserte gulv

publisert 11.06.2024

Tre er et levende materiale, som sveller og krymper noe alt ettersom luftfuktigheten forandres. Naturlige variasjoner i den relativa luftfuktigheten kan føre spenningslyder i trebaserte gulv. 

Årsaker til knirk i trebaserte gulv

Treverkbaserte gulv skal ha et inneklima mellom RF 30-60 % og temperatur 20-22 °C. Inneklima utover disse forutsetninger kan føre til oppsprekking, kuving, knirk, svelling/krymp i gulvet. Det anbefales å følge med på inneklimaet med et hygrometer og å følge gulvprodusentens anbefalinger. 

Knirk kan oppstå både ved for tørr inneluft, og da fuktigheten er som størst, under perioder med relativ luftfuktighet over 60 %.     

Mangel på muligheter for gulvet å bevege seg, fastlåsning, er sammen med ujevnheter i undergulv eller feil/mykt underlagsmateriale, de vanligste årsakene til at trebaserte gulv knirker. Spenningslyder i gulvet kan oppstå hvis gulvet legges på feil måte, sammenhengende i for store flater, sammenhengende i flere rom og/eller rundt hjørner. Følg alltid gulvleverandørens leggeanvisning.  

Er det gulvvarme med flere varmesoner under et trebasert gulv, skal gulvflaten deles fysisk mellom de forskjellige sonene. Dette forhindrer spenninger i treflaten som kan føre til knirk. 

Ulyder i trebaserte gulv er helt normalt, og sprekkene og lydene vil kunne forsvinne når inneklima igjen blir innenfor gulvets optimale levekår, 30-60 % RF. En relativ luftfuktighet under 30 % prosent over tid, vil kunne føre til bestående skader.

Moderne boliger med balansert ventilasjon er ekstra disponert for lav luftfuktighet i den tørre årstiden. Dette beror på at luftomsetningen er høy, der varm inneluft erstattes med tørr uteluft som varmes opp og derved bidrar til å senke RF i inneluften. Det anbefales ikke å skru av ventilasjonen, men undersøk gjerne muligheten for å senke omsetningshastigheten noe.

Les mer om dette i avsnitt Fakta om tregulv 

Mulige årsaker til knirk:

 • slitasje
 • ødelagt not/fjær
 • sig i bærekonstruksjonen
 • innfestinger
 • ujevnheter i undergulvet
 • tørking
 • manglende ekspansjonsmuligheter

Knirk i heltregulv på bjelkelag

Knirk i gulvbord lagt på bjelkelag skyldes bevegelser i konstruksjonen.  Bevegelser kan oppstå av flere årsaker, for eksempel at bjelkene eller gulvbordene var for fuktige ved legging. Knirkelydene kan også oppstå ved at gulvbordene beveger seg når de blir tråkket på og det gnisser mot spikrene/skruene. Det samme problemet kan oppstå hvis spikrene/skruene har løsnet litt eller ikke er montert korrekt.

Følg alltid leverandørens anvisning ved legging.

Knirk i trebaserte gulv, montert flytende

Trebaserte gulv, som for eksempel parkett og laminatgulv, legges som regel flytende. Ved flytende montering er det viktig at gulvet ikke låses fast av kjøkkeninnredninger, rekkverk, peiser eller lignende.

Det kan likevel tidvis forekomme knirking eller knitring grunnet ujevnt undergulv eller ved bruk av for mykt gulvunderlag. Knitrelyder kan også oppstå ved friksjon mellom underlag og undergulv.

Unngå uttørking

Den relative luftfuktigheten i rom med trebaserte gulv kan måles med et hygrometer. Hvis RF blir for lav, anbefales tiltak for å unngå uttørking og oppsprekking av gulvmaterialet.

Det enkleste tiltaket for å forhindre for tørr luft og bestående skader på trebaserte gulv er å senke innetemperaturen. Optimal romtemperatur er 20-22 ⁰C. En temperatursenkning på 1 ⁰C øker luftfuktigheten med cirka 1,5 til 2 prosent. 

Tiltak for å unngå uttørking:

 • Følg kontinuerlig med på RF i rommet ved bruk av hygrometer.
 • Etterstreb stabil RF, 30-60 %
 • Senk innetemperaturen
 • Hvis mulig, senk sirkulasjonshastigheten på luften ved mekanisk ventilasjon, men ikke skru av ventilasjonen.
 • Tilfør fukt: kok vann med kjøkkenviften avslått, åpne døren til badet etter dusj, tørk klesvasken i  stuen, innred med potteplanter.
 • Mekaniske luftfuktere kan brukes ved behov ved for lav RF.

Gulvvarme under trebaserte gulv

Er det installert gulvvarme under trebaserte gulv, er det viktig at denne styres på korrekt måte, slik at overflatetemperaturen i gulvet ikke overstiger +27 ˚C. Dette gjelder også under tepper og tette møbler. Les mer om dette i avsnitt Gulvvarme og gulvunderlag.

Ved elektrisk gulvvarme i form av folie anbefaler gulvleverandørene å benytte folie med maks 60 W effekt.

Ved dimensjonering av vannbåren gulvvarme er det viktig å velge riktig dimensjon på rør for å oppnå tilstrekkelig gjennomstrømning av vannet. Rørsløyfene må være jevnt fordelt over hele gulvflaten. Det må ikke forekomme konsentrerte «gater» med rørsamlinger som kan skape overoppheting av overgulvet.

Gulvvarmen skal skrus trinnvis på, slik at gulvet ikke utsettes for raske klimaendringer. Gulvvarmesystemer bør ikke skrus helt av under den varme årstiden, fordi det vil kunne tillate fukt under å vandre opp i  konstruksjonen. For å unngå kondensering og fuktvandring, anbefales også at varmen i gulvet ikke går under 15 grader.

Når det under parkett, laminat, hybridgulv og LVT installeres et termounderlag som både fordeler varme og trykkbelastning, må dette blant annet være trykkfast, tåle kompresjon over tid og ha stor gjenreisningsevne.

Parkettgulv, laminat, LVT og hybridgulv skal legges på tvers av varmekabler/varmerør som ligger i utfreste spor/slisser i plater. Ellers vil noen skjøter havne direkte over rør/kabel, og da vil det oppstå vertikal bevegelse og sprekkdannelse. Ved bruk av trykkfordelende plater, kan parkett og laminat legges i valgfri retning.

Ved montering er det viktig å følge gulv- og plateleverandørens anvisninger, samt anvisninger fra leverandøren av gulvvarmesystemet. 

innhold