Tregulv materialer og typer

publisert 26.08.2015, sist endret 10.06.2022

Tregulv er enten laget av bord, staver, kubber eller parketter (laminerte materialer) av tre eller med slitesjikt av tre. Tregulv brukes i boliger, kontorer, hotell og restaurant, skoler og lettere industri.

Materialer og typer

Tregulv brukes i boliger, kontorer, hotell og restaurant, skoler og lettere industri.

Med tregulv mener vi gulv som er laget av heltre eller laminerte produkter som er bygget opp av flere sjikt. Innen kategorien heltregulv finnes ulike produktvarianter;

  • plankegulv
  • heltreparkett/stavparkett
  • kubbegulv
  • industrigulv
  • lamellparkett lages som plank, bord og mønsterparkett.  

 

Illustrasjon: Begreper hos laminat, parkett og heltregulv. 

Hva er parkettgulv

Begrepet parkett er relativt stort. Kravet for at noe skal kunne kalles parkett er at elementene består av tre og at det er et slitesjikt på minimum 2,5 mm. I daglig tale brukes ordet parkett om flersjiktsparkett (også kalt lamellparkett).

Hva er heltregulv

Heltregulv er laget av en og samme trestamme gjennom hele tversnittet. Det finnes ulike typer heltregulv;

  • heltreparkett
  • stavparkett
  • kubbegulv
  • plankegulv 


Massivt tregulv kalles også heltreparkett, massiv parkett og plankegulv.

 

Ulike treslag

Gulvbord av massivt tre lages av ulike treslag, mest vanlig i Norge er furu og eik. Andre treslag brukes også, men i mindre omfang. Gulvbordene er høvlet og profilerte og det er stor variasjon i bredde og lengde på hva som leveres.

Illustrasjon: Heltre gulvbord/massivt tregulv

 

Bord, som er minst 20 mm tykke, kan legges på bjelker eller tilfarere som et bærende gulv. Senteravstanden skal avpasses etter tykkelse og belastningen. Ved mindre tykkelser kreves et bærende undergulv.

Massivt tregulv finnes også som massive enkeltstaver som er satt sammen til bord med to parallelle rekker med staver, som er sammenføyd med en spesiell svalehaleskjøt.

Illustrasjon: Heltrestav gjennomskjæring.

Stavparkett

Stavparkett er enkeltstaver i massivt tre. Stavene er rektangulære, normalt med fjær og not.

Vanligvis fremstilles stavparkett i hovedsak av eik, men finnes også i andre treslag.

Illustrasjon: stavparkett i massivt treGulvet legges enten som limt eller skrudd/spikret til underlaget. Langstaver som er minst 20 mm tykke kan også legges som bærende gulv.

Eksempel: Gulvet på Gardemoen er massiv stav i eik.

Foto: Osmo Nordic

 

Bildetekst: Stavparkett gir muligheter til kreative og personlige løsninger, foruten klassisk langstav der parkettstavene ligger etter hverandre.


Parkettruter

Parkettruter er laget av enkeltstaver, og limt sammen til større enheter industrielt. Parkettruter legges som regel limt/festet til undergulvet.


  Illustrasjon: Parkettruter

 

 

Mosaikkparkett

 

Mosaikkparkett er vanligvis 8 mm tykk. Lengde og bredde på stavene kan variere fra leverandør til leverandør. Stavene limes på nett og leveres i enheter i forskjellige størrelser. De mest alminnelige mønstrene er engelsk mønster, rutemønster og parallell mønster:

Illustrasjon: Engelsk mønster

Illustrasjon: Rutemønster

Illustrasjon: Parallellmønster

  

De mest brukte treslagene er eik og ask.

Mosaikkparkett limes til underlaget og det stilles strenge krav til undergulvet og etterbehandling.

 

Kubbegulv

Kubbegulv er rettvinklede treklosser som monteres med endeveden opp. Vanligvis er kubbegulv laget av eik, furu, gran eller lerk. Lengden på klossene bør ikke være mer enn 1,5 ganger bredden.

Illustrasjon: Kubbegulv/klossegulv

Kubbene kan limes til et tørt betonggulv og de kan legges i sand.

Kubbegulv egner seg godt til gulv i industrien for eksempel mekaniske verksteder da de gir et robust og slitesterkt gulv samtidig med at ting som mistes i gulvet er mindre utsatt for skade.

Kubbegulv finnes også som mosaikkgulv. Dette er tynne skiver av endeved som leveres limt på et rutenett.

Høykantparkett

Høykantparkett kalles også industriparkett. En høykantparkett består av smalere staver plassert på høykant. En høykantparkett med stående årringer gir en høyere slitestyrke. En leggeenhet består av flere staver på rekke. Høykantparkett lages normalt av treslag som ask og eik. Høykantparkett limes til underlaget og det stilles strenge krav til undergulvet og etterbehandling.

Illustrasjon: Høykantparkett.

Lamellparkett, flersjiktsparkett

Lamellparkett eller flersjiktsparkett er den typen tregulv de fleste tenker på som parkett.

Lamellparkett er normalt bygget opp som en trelagskonstruksjon. Nederst et bunnlag av bartre med fibrene i plankens lengderetning, så et midtsjikt av for eksempel sponplate, kryssfiner, MDF eller krysslagte lameller fra hardt tre eller bartre. Øverst et slitelag som er minst 2,5 mm tykt, men i de fleste tilfeller er tykkelsen på 3-4 mm. Det vanligste treslaget i toppsjiktet er eik. 

Toppsjiktet i en lamellparkett (flersjiktsparkett) består av en eller flere stykker tre. Det vanligste er 1-stav, hvor hele parkettbordet dekkes av et stykke tre, og 3-stavsparkett, hvor bredden på parkettbordet dekkes av tre staver (lameller). Men det er ikke noen begrensning for hvordan toppsjiktet blir satt sammen. Både i bredden og i lengden kan toppsjiktet bestå av flere staver (lameller). Ordet plank brukes når hensikten med lamellparkettens (flersjiktsparkettens) oppbygging er at det ferdig monterte gulvet skal etterligne et massivt tregulv.

Illustrasjon: Lamellparkett

Lamellparkett har not og fjær på alle fire sider og fås også med klikksystem, som gjør bruk av lim overflødig ved legging av flytende gulv.  

Lamellparkett kan også limes, spikres eller skrus. Det kan også legges som bærende gulv hvis tykkelsen er minst 22 mm.

 

Montering av parkett

Flersjiktsparkett med tykkelse under 21 mm legges normalt flytende. At et gulv legges flytende betyr at det ikke festes til underlaget. Gulvbordene holdes sammen av et låsende fjær- og not-system eller med lim i fjær- og not-systemet.

Begge låsemetodene virker til at gulvbordenes fuktbetingede bevegelser tas opp av hele gulvflaten. Gulvet vil være størst om sommeren og minst om vinteren.

Svelling eller krymping tas opp av et mellomrom mellom gulvet og veggen, og som skjules av en fotlist. Betingelsen for at flytende gulv kan krympe uten at det oppstår en eller flere utilsiktede sprekker er dog at gulvflaten fritt kan trekke seg sammen og svelle.

  • Flersjiktsparkett anbefales ikke lagt under fast innredning og bygningsartikler; peis, trapp, kjøkkenøy ellerannen kjøkkeninnredning. Det må heller ikke låses fast av for eksempel skillevegger og søyler som festes i gulvet.

Tynnparkett

Tynnparkett består av en trebasert kjerne, for eksempel sponplate, MDF eller HDF. Slitesjiktet er en tynn trefinér som er under 2 mm tykk. Baksiden er «kontrafinert» for å motvirke spenninger i materialet slik at gulvbordene forblir plane.

Tynnparkett leveres med slitelag i en lang rekke tresorter og med overflate som plank eller parkettmønster og har not og fjær på alle fire sider, normalt som klikksystem.

innhold