Fakta om vinylgulv

publisert 26.08.2015, sist endret 16.02.2023

Gulvbelegg av vinyl er egnet på skoler, sykehus, kontorer, butikker, industrilokaler og i alle boligrom. Fordi vinylbelegg er vanntett og lett å renholde, er de også svært godt egnet til baderom, rengjøringsrom, storkjøkken, laboratorier og lignende. (For legging i våtrom gjelder spesielle regler.) Vinyl er den daglige benevnelsen for PVC – PolyVinylChlorid. PVC er et kunststoff med en rekke egenskaper, som gjør det velegnet til gulvbelegg. For å oppnå ønskede egenskaper tilsettes i prosessen forskjellige stoffer, som stabilisator, mykgjører, fargestoffer og eventuelt fyllstoffer. I vinyler som er godkjent av gulvbransjen anvendes det utelukkende godkjente myknere i henhold til gjeldende regler og forskrifter. Ftalatfrie mykgjørere brukes i stor grad.

Om vinylgulv

Vinyl fås i forskjellige varianter og i et utall farger og mønstre. Noen produkttyper leveres med preget overflate. 

 

Vinyl leveres i tykkelser fra 1,5 til 5,0 mm, samt sportsgulv i 3-13 mm.  (spesialgulv)

Vinyl kan legges på eksisterende gulv hvis underlaget er tilstrekkelig sugende, tørt, jevnt, stabilt og trykkfast. 

 

Vinyl finnes som banevare og fliser, samt som klikk-vinyl. Banevarene leveres i bredder mellom 1,2 og 5,0 meter, og i heterogene og homogene varianter. Vinylfliser fås i mange ulike dimensjoner som homogen eller heterogen vare i mange ulike kvaliteter. Vinyl finnes også som staver og fliser med utseende som ligner på tre, stein og i en rekke andre design. Denne gruppen vinyl kalles LVT (Luxury Vinyl Tiles) eller Designgulv.

LVT lages i hovedsak i tre ulike typer:

 • click/lock/dovetail: løstlegging som et flytende gulv
 • dry-back: helliming
 • loose-lay: fikseringslim/tape

Generelle egenskaper

Det er lett å bygge inn ulike egenskaper i vinyl, som for eksempel trinnlydsdempende, elektrostatisk ledende, eller sklihemmende egenskaper.
For våtrom er det egne produkter som tilfredsstiller kravene i Våtromsnormen.

 • Overflaten til vinyl er lett å holde ren.

 • Vinylbelegg har ofte en slitesterk og rengjøringsvennlig overflatebeskyttelse i form av polyuretan (PUR). Dette er en herdeplast, som gir belegget en tett og porefri overflate.

 • Det er lite eller ingen behov for å bruke polish eller voks på slike gulv. Lavt forbruk av vedlikeholdsmidler gir gulvet lav miljøbelastning gjennom bruksfasen.

 • Vinylgulv har god motstandsevne mot vann og de fleste sure/alkaliske materialer.

 • Vinyl kan legges på gulv med gulvvarme, dog må temperaturen på gulvoverflaten normalt ikke overstige 27 grader. Dette gjelder også under tildekning. Ved høyere varme over tid kan vinylgulvet bli ødelagt og lys vinyl kan bli misfarget. Tildekking med tepper kan også føre til misfarging.

 • Vinyl kan få trykkmerker av tung møblering og høy punktbelastning. Bruk derfor møbelknotter og avlastningsplater ved tung, statisk belastning.

På gulv som utsettes for punktslitasje, for eksempel ved bruk av kontorstoler med hjul, bør belegget beskyttes med et stolunderlag.

 

 • Påvirkning av olje, asfalt, gummi med mer, kan føre til at fargestoffer vandrer inn i vinylen og forårsake misfarging.  

 • Påvirkning av sterke kjemikalier med høyt pH-verdi, vil kunne skade eller misfarge belegget eller overflaten.

 • Vinylgulv som skal benyttes i rømningsveier og andre områder med krav til brannsikring og røykutvikling, skal ha dokumentasjon som viser at det oppfyller gjeldende reglverk. (Dfl-s1/EN 13501-1)

Se leverandørenes produktinformasjon og anvisninger for installasjon og vedlikehold. 

Slitestyrke og bruksklasser

Gulvene klassifiseres i forhold til slitestyrke og bruksområde i henhold til en EN/ISO-standard i klassene: Boligmiljø – klasse 21-23, Offentlig miljø – klasse 31-34 og Industri – klasse 41-43.

Sjekk leverandørens tekniske datablad for informasjon om aktuell klassifisering. 

 

Offentlig miljø

31 Moderat: Hotellrom, konferanserom, avdelte kontorer o. l

32 Vanlig: Klasserom, mindre butikker o.l

33 Kraftig: Korridorer, butikker, skoler, kontorlandskap, utstillingslokaler o.l

34 Meget kraftig: Flyplassterminaler, flerbrukshaller, banklokaler, supermarked o.l

 

Lettere industri

 

41: Moderat. Arealer hvor det i hovedsak utføres sittende arbeid og med tilfeldig bruk av lett kjøretøy. Elektroindustri, finmekanikk o. l

42: Vanlig. Arealer hvor det i hovedsak utføres stående arbeid og bruk av lett kjøretøy. Lettere montasje, lagerrom o.l

43: Kraftig. Andre industriarealer, produksjonslokaler, lager o.l

 

Gulvleverandørene bruker felles EN/ISO-standarder for å dokumentere produktenes egenskaper:

 • Lengde, bredde, planhet, egenvekt, dimensjonsstabilitet
 • Formstabilitet etter varmeeksponering
 • Tykkelse
 • Fleksibilitet 
 • Motstandsevne mot inntrykksmerker
 • Fargeekthet mot lys

 

EN/ISO-klassifiserte vinylbelegg har litt ulike spesifikasjoner, avhengig av type belegg. Dette fremgår av de respektive standarder.

Egenskaper tilpasset bruksområde

Utover de egenskapene som inngår i klassifikasjonen, vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper, avhengig av bruksområde og belastningen gulvet vil bli utsatt for i bruk.


Tek 10, Tek 17, Byggeforskrifter og Norsk Standard angir minimumskrav, men ofte er det nødvendig å spesifisere flere egenskaper for å få riktig gulv på rett sted.


I tabellen under vises eksempler på symboler for aktuelle egenskaper og normen/standardene som regulerer området.

Motstandsevne mot trinsehjulEN 425
Inntrykksbestandighet EN-ISO 24343-1
Motstandsevne mot møbelben (friksjon)EN 424
Motstandsevne mod sigarettglør og brennende sigaretterEN 1399

Sklihemmende egenskaperEN 13845
EN 13893
DIN 51130
Antistatiske egenskaperEN 1815
Egnethet i forbindelse med gulvvarme

ISO 1264-2

   Brannmessig egnet

EN-ISO 13501

1 Dfl-S1 (klasse G)

Egnet som avledende gulvbelegg. (El motstand)

EN 1081

TrinnlydsforbedringEN-ISO 10140

Offshore
IMO godkjent
RAT merket

IMORes.A653(16) og MSC.61(67)

Dimensjonsstabilitet

ISO 23999 / EN 434
Total tykkelseSO 24346 / EN 428
Tykkelse på slitesjiktISO 24340 / EN 429
Total vektISO 23997 / EN 430
SlitestyrkeEN 660-2
LysbestandighetEN-ISO-105 B-02 
BøyelighetEN-ISO 24344 
Bestandighet mot kjemikalierEN-ISO 26987
VåtromsgodkjentEN 13553
RomlydNF S 31-074

LydabsorberingEN ISO 354
EN ISO 11654
FlekkbestandighetEN 423 (ISO 26987)
Rullelengde

 

EN 426

ISO DIS 24341

RullebreddeEN 426,

ISO DIS 24341

Lysrefleksjon EN 13745

 

Ulike typer vinylgulv

Innenfor produktgruppen vinylgulv, finnes en lang rekke ulike gulvtyper. Vi skiller først og fremst mellom homogene og heterogene gulv. Innenfor begge kategorier finnes i sin tur flere ulike underkategorier. 

Homogene belegg

Homogen vinyl består av en ensartet gjennomfarget masse. Eventuelt mønster går gjennom hele belegget. Homogen vinyl fås i tykkelser fra 1,5 mm til 4,0 mm. Det leveres i baner og fliser.

Bilde: Oppbygging av homogent vinylbelegg

 

De fleste homogene vinylbelegg er laget i ett sjikt med en blanding av PVC og fyllstoff. Det finnes også homogene belegg i to sjikt. Forholdet mellom fyllstoffer og PVC avgjør beleggets kvalitet, og bidrar til egenskapene. Andelen fyllstoffer varierer fra 15 – 60 %.  

Beleggene finnes med og uten trinnlydsdempende bakside for som reduserer trinnlyd og bidrar til bedre gangkomfort.

Homogen vinyl består av PVC som bindemiddel, blandet med pigment, mykgjører og varierende mengde fyllstoff. Overflaten er behandlet med PUR på over 90 % av produktene i dag.

 

Heterogene belegg

Heterogen vinyl består av flere sjikt; et slitelag og andre kompakte lag som kan variere i sammensetning og mønster.  Total tykkelse 2 - 4 mm, samt sportsgulv på 6 mm. Slitesjikt i ren PVC gir høy slitestyrke.  

Slitesjiktet består i utgangspunktet av ren PVC, som gir høy slitestyrke. Slitesjikt finnes transparent, gjennomfarget eller med innslag av fargepiment.

De fleste heterogene belegg har bærer eller armering.

Beleggene finnes med og uten trinnlydsdempende bakside for som reduserer trinnlyd og bidrar til bedre gangkomfort.

Illustrasjon: Belegg i hetrogen vinyl bestående av flere sjikt: Slitesjikt i ren PVC/PUR på toppen, under der et trykket mønster. Neste sjikt er armering eventuelt stabilisering, så bakside av kompakt vinyl eller trinnlydsdempende materiale.

Boligvinyl (cushion-vinyl)

Boligvinyl eller cushion-vinyl anvendes primært til boliger. Ved annen bruk, kun etter samråd med leverandøren.


Det spesielle med denne vinyltypen er bunnsjiktet som består av oppskummet PVC- materiale. Dette gir et mykt gulv, derav navnet.
Cushion-vinyl er bygget opp med flere lag: øverst et slitesjikt av transparent PVC, videre et trykt mønster, en glassfiberarmering og bunnsjikt av skum eller filt.

Cushion-vinyl leveres som banevare i bredder fra ca. 1,8 m til 4,0 m. Tykkelser opp til 5 mm.

Illustrasjon: Cushion-vinyl er bygget opp med flere lag: øverst et slitesjikt av transparent PVC, videre et trykt mønster, en glassfiberarmering og bunnsjikt av skum eller filt.

LVT – Designgulv

Om LVT/Designgulv

LVT står for Luxury Vinyl Tiles, og blir også kalt designgulv. Dette er et gulv et designgulv med ekstra gode slitasje- og bruksegenskaper. Materialet tåler høy slitasje, er enkelt å holde rent og vedlikeholde, og kan være laget med innslag av resirkulerte materialer.

LVT finnes i hovedsak i tre typer:

 • click/lock/dovetail: løstlegging som et flytende gulv
 • dry-back: helliming
 • loose-lay: fikseringslim/tape

 

Bruksområder: eksempelvis for offentlige miljøer med høy slitasje; hoteller, skoler, sykehus, laboratorier, butikker og kjøpesentere, kontorer. Det finnes også varianter for boligmiljø. 

LVT brukes innendørs i tørre rom. 

Se eget kapittel om LVT:

 

Illustrasjon: Oppbygging av Luxury Vinyl Tiles

Akustikk- og komfortbelegg av vinyl

Disse produktene består av et slitelag med vinyl montert på underlag av skum eller kork. Vinyl med underlag av skum eller kork finnes i mange forskjellige kvaliteter, og leveres i tykkelser fra 2,5 – 4 mm og i bredder fra ca. 1,2 til 2,0 m.

Vinyl med skum- eller korkunderlag anvendes i boliger, skoler, sykehus, kontorer, butikker, etc.

Illustrasjon: Homogent vinylbelegg med bakside av skum eller kork.

 

 

Illustrasjon: Heterogent belegg med trinnlydsdempende bakside.

Vinyl med sklihemmende egenskaper

Vinyl med forsterket sklihemmende egenskaper lages med integrerte, permanente tilsatser av sklihemmende partikler (kvarts, karborudum, glass etc.) i hele slitesjiktets tykkelse. De kan også leveres med pregede knotter, eller tilsatser i overflaten.

 • Klassifikasjonen til ulike bruksområder skjer på grunnlag av en sklitest utført i henhold til EN 13845 eller tilsvarende tester.
  For å oppfylle EN 13845 kreves det vedvarende sklihemmende egenskaper gjennom hele produktets levetid. Sklihemmende partikler gjennom hele produktets overflate gjør dette mulig.

Denne standarden spesifiserer kravene som må oppfylles i de forskjellige bruksområder, varierende etter bruksintensiteten. For å finne ut hvilken grad av sklihemmende egenskaper et gulv har, benyttes ofte R-skalaen, som er knyttet til standarden DIN 51130.


Måling av sklisikringen gjøres på en rampe som påføres olje i ulike vinkler, og gir ulike skliklasser. For produkter som brukes i barfotområder, gjelder DIN 51097. Testmetoden ligner på DIN 51130, men her blir produktet påført såpevann, en testmetode som er mer relevant for bruksområdene.

Illustrasjon: Norm for sklihemmende gulv og generel oppbygging av et sklihemmende vinylbelegg.

Mangelfull eller feil rengjøring og vedlikehold - herunder bruk av uegnede rengjørings- og pleiemidler - vil kunne forringe gulvets sklihemmende egenskaper.

Kvartsvinyl

Kvartsvinyl anvendes primært i næringsbygg, i lokaler med tung belastning, som lager og butikker, og ved krav til fuktgjennomgang.


Kvartsvinyl fremstilles av PVC med et stort innhold av fyllstoffer, spesielt kvarts. Dette gjør belegget svært slitesterkt overfor tung trafikk og mer diffusjonsåpent enn andre typer PVC-gulv.

Kvartsvinyl leveres som fliser i formatene 300 x 300 mm eller 600 x 600 mm og i tykkelsene 2,0 til 3,2 mm.

Sportsgulv

Det finnes et stort utvalg av sportsgulv av vinyl, med ulike tekniske egenskaper som passer til de fleste anlegg. 

Sportsgulv av vinyl er også testet og brukt i sykehjem og eldreboenden for å redusere risikoen for skade ved fall. 

Våtromsvinyl

Våtomsvinyl brukes i våtrom (dusj, baderom, garderober) men er også mye brukt i andre rom med krav til en vannavvisende eller rengjøringsvennlig overflate på gulv eller vegg. Eksempler på det er storkjøkkener, sykehjem, omsorgsboliger, barnehager etc.

Våtromsvinyl er membran og overflateprodukt i ett og samme materiale. Det gjør det enkelt og oppdage eventuelle skader visuelt. Tetthet kan også testes med vakuum, uansett alder på våtrommet.

 

Vinylbelegg for gulv i våtrom:

Heterogene belegg for våtrom er en banevare som består av flere sjikt; et slitelag og andre kompakte lag som kan variere i sammensetning og mønster. 

Total tykkelse 1,5- ca. 2 mm.

Slitesjiktet består i utgangspunktet av en PVC i forskjellig tykkelse. Denne er i de fleste tilfeller overflatebehandlet med PUR. Belegget har høy slitestyrke.

Heterogene belegg for våtrom leveres både med og uten armering. 

Se mer info under hetereogene belegg

 

Homogen vinyl  for våtrom består av en ensartet gjennomfarget masse og en PUR-overflate. Mønster og farge er gjennomgående. Homogen vinyl leveres i baner i tykkelser fra 1,5 til 2,0 mm. 

Se mer info i avsnitt om våtromsvinyl

 

Veggvinyl:

Veggvinyl er en homogen eller heterogen banevare i 2 m bredde. Tykkelsen er ca 1 mm. Veggvinyl kompletteres med bord opp til tak. 

Ved horisontal montering oppnås en tilnærmet skjøtfri veggflate som reduserer risikoen for vannskader.

Se mer i avsnitt om montering av våtromsvinyl

 

Membran:

Våtromsvinyl finnes også i typer som brukes som toppmembran mellom vegg/gulv og keramiske fliser.

 

innhold