Materialer for våtromsgulv

publisert 11.09.2019, sist endret 22.10.2021

I våtrom brukes vanntette vinylbelegg som overflatemembran eller gulvbelegg som membran under keramisk flis.

Krav og materialer til bruk i våtrom

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom som jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl). Våtrom skal ha sluk.

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av fukt, lekkasjevann og kondens. Det er Byggeteknisk forskrift (TEK17) som angir krav til utforming av våtrom.

Materialer til våtrom, må være egnet for denne typen bruksområde. De mest brukte materialene til våtrom er keramiske fliser og vinyl. På vegg kan brukes fliser, veggvinyl, våtromsplater og systemer med maling eller mikrosement.

Vannskader i våtrom er et økende problem. De fleste skader skyldes utettheter rundt gjennomføringer i gulv og vegg, samt manglende fall til sluk. Vannsøl på gulv og vegger fra dusjing, bading og klesvask øker sannsynligheten for at fukt trenger inn i konstruksjoner og materialer.

Våtrom må derfor prosjekteres slik at fuktbelastningene ikke fører til skade. Viktige forutsetninger er vanntette sjikt, omhyggelig tetting rundt gjennomføringer, inspiserbare og reparerbare vannførende installasjoner, sluk i gulv og fall til sluk samt tilstrekkelig ventilasjon.

 

Som våtrom i Gulvfakta.no regnes alle rom med sluk. I Gulvfakta.no omhandles våtrom med gulvbelegg. 

Våtromsvinyl

Vinylbelegg for våtrom er markedets mest fuktsikre alternativ. Vinylbelegg fungerer som dekorativ, synlig overflate og «overflatemembran» i ett og samme produkt. 

Egenskaper: 

 • fuktsikkert materiale
 • synlig overflatemembran
 • tetthetskontroll mulig til enhver tid
 • kan repareres 
 • skjøtefritt eller med få skjøter 
 • dekorativ overflate
 • enkelt å renholde
 • hygienisk overflate
 • fugefritt
 • sklihemmende varianter finnes

Våtromsvinyl brukes i våtrom (dusj, baderom, garderober), men er også mye brukt i andre rom med krav til en slitesterk, vannavvisende, sklihemmende eller rengjøringsvennlig overflate på gulv eller vegg. Eksempler på det er sykehjem, omsorgsboliger, barnehager etc. 

Våtromsvinyl lages i ulike kvaliteter for gulv og for vegg. Våtromsbelegg finnes både som homogen- og heterogen vinyl. 

 

Heterogen vinyl

Heterogene belegg for våtrom består av flere sjikt; ofte med et trykt mønster og et gjennomsiktig slitelag. 


Total tykkelse 1,5 - ca. 2 mm, og kommer i breddene 2, 3 og 4 meter.

Slitesjiktet er en transparent vinyl i forskjellig tykkelse som er overflatebehandlet med PUR (polyuretan). Overflatebehandlingen gir en renholdsvennlig og vedlikeholdsfri overflate.

Heterogene belegg for våtrom leveres både med og uten armering.

Heterogene gulvbelegg leveres i flere ulike kvaliteter, der noen kun er beregnet for bruk i private boliger. 

Se mer info i avsnitt hetereogene belegg

Heterogene belegg til våtrom skal være testet og godkjent i henhold til krav til vanntetthet i NS-EN 13553.

Homogen vinyl

Homogen vinyl for våtrom bygd opp av ett materiale tvers gjennom, og er «gjennommønstret» med en overflatebehandlet med PUR (polyuretan). Overflatebehandlingen gir en renholdsvennlig og vedlikeholdsfri overflate.

Homogen våtromvinyl leveres i tykkelser fra 1,5 til 2,0 mm og bredde opp til 2 meter. Homogen vinyl kan brukes i både private boliger og offentlige miljøer. 

 

Se mer info i avsnitt om homogene belegg

 

Homogene belegg til våtrom skal være testet og godkjent i henhold til krav til vanntetthet i NS-EN 13553.

Sklihemmende våtromsvinyl

Sklihemmende våtromsvinyl har tilsetning av permanent sklihemmende partikler (kvarts, karborudum, glass etc.) i hele slitesjiktets tykkelse. Våtromsbelegg kan også leveres med preget overflate. 

Slitesjiktet er en vinyl i forskjellig tykkelse som i de fleste tilfeller er overflatebehandlet med PUR (polyuretan). Overflatebehandlingen gir en mer renholdsvennlig og vedlikeholdsfri overflate, og har lav forvaltningskostnad.

Sklihemmende våtromsvinyl kan leveres både i homogen og heterogen utførelse.

Tykkelsen er 2 mm, og bredden 2 m.

I våtrom med krav til belegg med sklihemmende egenskaper brukes belegg som oppfyller R10 eller høyere friksjon i henhold til DIN 51130 (bruk med sko) eller klasse A, B, C i DIN 51097 (barfot bruk)


Våtromsbelegg med sklihemmende egenskaper brukes oftest i offentlige arealer som våtrom på sykehjem, sykehus og barnehager samt garderober og dusjområder i tilknytning til gymsaler og svømmehaller. 

NB! Ved rengjøring av sklihemmende våtromsvinyl skal det ikke brukes tradisjonell pad. Se leverandørens renholdsanvisninger. 

 

Se mer info i avsnitt om sklihemmende vinyl, avsnitt 2.5

Membran

Membran benyttes om tettesjikt, oftest under keramisk flis. 

Det finnes vinylbelegg som er laget for bruk som membran under keramisk flis som alternativ til smøremembran og foliemembran.

Fordeler med vinylbelegg som membran:

 • robust løsning
 • kan trykktestes og tettheten dokumenteres
 • forenkler delreparasjon og utskifting av fliser 
 • lik tykkelse på membran over hele flaten

Les mer i avsnitt om keramisk flis 

innhold