Vinylbelegg: Renhold og vedlikehold

publisert 11.08.2022, sist endret 28.03.2023

Vinylgulv har en toppsjikt som gjør rengjøring enkelt og omfattende vedlikehold unødvendig. For at forventningene til gulvet skal innfris over tid, må gulvleverandørens anvisninger for rengjøring følges. 

GENERELT OM RENHOLD AV VINYLBELEGG

Før vinylbelegget tas i bruk skal det alltid foretas en såkalt byggrengjøring. Gulvet er klart til bruk fra fabrikk. Når byggrengjøring er utført som anvist er det normalt ikke behov for ytterligere behandling før gulvet tas i bruk. Ved behov utføres hovedrengjøring. 

Riktig utforming av inngangssoner gjør renholdet lettere og forlenger levetiden på belegget. 

Fremtidige brukere skal informeres om korrekt rengjøring.

HVORDAN BESKYTTE GULVET I BYGGEFASEN

For å unngå skader i gulvet under byggefasen, anbefales at gulvet dekkes til.

Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge ned i skjøter og i overflatens preging, selv om gulvet er godt tildekket. Vær spesielt oppmerksom på at bruk av jekketraller, flytting av reoler og andre byggeaktiviteter kan forårsake permanente skader på gulvets overflate.

Ref. Håndboken Rent Tørt Bygg. som angir metoder for å redusere tilsmussing under byggeprosessen.

Forebyggende tiltak:

 • Hele gulvet bør dekkes til for å hindre skader og sår i  overflaten. Tildekkingsmateriale velges ut fra den belastning gulvet utsettes for i byggefasen.
 • Dekkematerialet skal ikke tapes direkte til gulvets overflate (for å unngå migrering og skader på overflaten.)
 • Legg plater i inngangspartier og andre sterkt trafikkerte arealer for å beskytte det nylagte gulvbelegget.
 • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
 • Bruk skobeskyttelse.
 • Fjern byggestøv. Vær obs på at byggestøv kan skape glatte gulv.

Tips til gulvleggeren: Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon.

Byggrengjøring

Før vinylgulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring. Byggrengjøringen skjer oftest før overlevering av ferdig bygg til byggherre.

Hvorfor utføres byggrengjøring?
Riktig utført byggrengjøring er et viktig moment som påvirker gulvets funksjon, økonomi og levetid. Selv om gulvet har vært tildekket under byggeperioden, skal byggrengjøring utføres. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge inn selv om det har vært godt tildekket.  

Slik utføres byggrengjøring: 

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • Byggrengjøring utføres ved støvsuging, mopping eller med egnet maskin.
 • Steder hvor skuremaskin ikke kommer til, rengjøres med pad på langskaft.  
 • Vinylbelegg med dypere preging anbefales rengjort med egnet maskin. Benytt maskin med børste/valse for å komme ned i overflatestrukturen.
 • Er det alkalisk støv, som gips- eller betongrester, brukes et surt rengjøringsmiddel i kombinasjon med maskin. Etterskyll med rent vann.
 • Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell smusstype.
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemileverandørens og maskinleverandørens anvisning.
 • Skyll med rent vann i henhold til leverandørens anvisning.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten. 

Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet.

Daglig rengjøring i offentlig miljø

Rengjøringsfrekvens og metode tilpasses det aktuelle gulvets belastning og kravene til renhet i lokalene.

Gulv i inngangspartier har større smussbelastning, enn videre innover i bygget.  En riktig utformet inngangssone reduserer smussbelastningen og letter renholdet innover i bygget. 

 • Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. tørr- eller fuktmopping eller støvsuging. Der det er problemer med mye sand/grus må gulvet støvsuges.
 • Til daglig rengjøring benyttes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7-9.
 • Der belegget ligger i våtrom anbefales det periodisk å benytte et rengjøringsmiddel med pH 3-5 for å løse for eksempel kalk/såpebelegg.
 • Følg leverandørens doseringsanvisning.

Bruk maskinelle metoder der dette er mer kostnadseffektivt og hygienisk enn tradisjonelle manuelle metoder. På ru, sklihemmende belegg benyttes børste i stedet for pad.

Følg produsentens rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger. 

 

Periodisk renhold og vedlikehold i offentlig miljø

Til periodisk rengjøring anvendes milde rengjøringsmidler uten sterke alkaliske stoffer. Gulvet er PUR-overflatebehandlet. Det fjerner i utgangspunkt behov for voks og polish. Vinylbelegg kan Highspeed-poleres ved behov.

Tørrpolering er en effektiv metode for å motvirke slitte overflater, gangveier, fjerne hæl- og friksjonsmerker. Tørrpolering øker levetiden på belegget, og gir en smussavstøtende overflate. Beste løsning er å kombinere maskinell rengjøring og tørrpolering etter behov. 

Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell smusstype.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing kan gulvet renses med skuremaskin:

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • Bløtlegg gulvoverflaten.
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemileverandørens og maskinleverandørens anvisning.
 • La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter.
 • Bruk en skuremaskin på under 300 rpm og sug umiddelbart opp det skitne vannet.
 • Skyll med rent vann.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten.
 • Når gulvet er tørt bruker man poleringsmaskin og rød eventuelt hvit Pad. Fordelen med å bruke en saktegående skuremaskin er at du ved hjelp av tyngden på maskinen får en effektiv rengjøring og rens av gulvbelegget.

Fremtidige brukere skal informeres om korrekt rengjøring. Feil rengjøringsprodukter og metode kan skade beleggets overflate.

Flekkfjerning på vinylbelegg

Flekkfjerning iverksettes når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Ettertørk med rent vann.

Flekkfjerningsnøkkel

Flekker fra         

Tas bort med

Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, øl og vin

PH-nøytralt rengjøringsmiddel blandet med lunkent vann. Ved behov tilsett ammoniakk

Kulepenn, tusj, blekk, leppestift, karbonpapir, fargebånd, stensil

Håndsprit, denaturert sprit 50 %

Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, skolakksmerker, skokrem

PH-nøytralt rengjøringsmiddel blandet med lunkent vann. Hvit/rød ScotchBrite kan brukes

Urin, oppkast, ekskrement

PH-nøytralt rengjøringsmiddel blandet med lunkent vann.

Blod      

Kaldt vann iblandet ammoniakk

Rust      

Oksalsyre eller sitronsyre i lunkent vann.

Tyggegummi, stearin

Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med kniv/sikling

Gulvlim

Limvask, white spirit eller sitrusrens, bearbeid med hvit/ rød Scotch-Brite, tørk nøye med en bomullsklut

Asfalt, olje, gummi, sot

White-sprit

Håndsprit, hånddesinfeksjon

Rengjøres med vann iblandet grovrent pH 8-9. Ettertørk med pH-nøytralt rengjøringsmiddel.

Migrering og misfarging av vinylbelegg

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarginger som ikke kan fjernes. Også flekker fra f.eks. urin, asfalt, kulepenn/blekk, skokrem, olje eller andre svært avfargende stoffer som hårfargingsmiddel og blekemiddel kan trenge (migrere) ned i materialet og gi varige merker. Les mer her: Misfarging av gulvbelegg

 • For høy temperatur i gulvvarmesystem kan forårsake misfarging. Maks temperatur i gulvets overflate er 27 grader C, også under tette møbler og tepper. 
 • Kraftig eksponering av sollys (UV-lys) kan misfarge gulvet. 
 • Mørke vinylbelegg kan få lyse skjolder dersom de står i konstant kontakt med vann. Flekkene forsvinner normalt når belegget tørker, og er hverken skadelig for gulvet, en feil ved produktet eller et tegn på at fukt trenger gjennom belegget.    

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knotter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter.

Beskytt gulvet i bruksfasen

For å unngå inntrykksmerker og riper i gulvet brukes filtknotter under møbelben. Unngå også å skyve møbler over gulvet. Under tunge møbler som lager inntrykksmerker bør avlastningsplater/knotter benyttes.

Trinsehjul og møbelbein skal være laget av et mykt materiale som er egnet for halvharde gulvbelegg. Se EN 425. I bruksfasen er det viktig å holde gulv og trinsehjul rene for å ikke slite unødvendig på gulvet.    

 • Ved løslegging skal gulvbeskyttelse brukes under kontorstoler.
 • Ved løslagt vinylgulv brukes støvsuger med børstemunnstykke.

Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen og risikoen for riping av grus og skitt.

Rengjøring av vinylbelegg i boligmiljø

Stopp smusset i og foran inngangspartiet. Bruk en avskrapningsmatte utenfor døren, og en en fuktabsorberende matte innenfor døren.

 • Støvsug: Det holder som oftest å feie eller støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent.
 • Bruk lite vann:  Gulvet kan rengjøres med godt oppvridd mikrofibermopp, impregnerte engangskluter eller våtservietter. Påse at det ikke blir liggende igjen fukt på gulvet eller i fasede kanter i skjøtene. 
 • Velg riktig rengjøringsmiddel:  Bruk et syntetisk og pH-nøytralt (7 til 8,5) rengjøringsmiddel. (f. ekse Allrengjøringsmiddel). 
  • Ikke bruk rengjøringsmiddel som er filmdannende, som for eksempel grønnsåpe. Dette danner et klebrig sjikt på gulvet som smusset fester seg i. 
 • Doser riktig: Overdoser ikke. Bland med vann i henhold til leverandørens anvisning.  Dobbelt så mye såpe, gjør ikke gulvet dobbelt så rent.
 • Fjern rester:  Ved rengjøring der det blir stående vann på overflaten, overdosering eller bruk av feil rengjøringsmiddel, vil det over tid dannes et belegg på gulvets overflate, i skjøter og struktur. 
 • Normalt skal LVT-gulv ikke ha voks eller polish. Gulvet har et beskyttende overflatesjikt (PUR eller tilsvarende).
 • Ved behov brukes et kraftigere rengjøringsmiddel med høyere pH, 9-9,5.  Følg leverandørens anvisning.
 • Bruk aldri slipende rengjøringssvamper, skuremidler, stålull eller andre slipende materialer da dette kan påvirke utseende og overflaten til gulvet.
 • Ikke bruk løsemidler slik som aceton, neglelakkfjerner, lakktynnere og lignende til flekkfjerning.

Flekkfjerning

 • Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosetynning, oljevoks og skurepulver.
 • Flekkfjerning bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanante (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Tørk med vann etter flekkfjerning. Se flekkfjerningsnøkkel over. 

Misfarging 

 • Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes.
 • Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi bestående flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under.
 • Mørke vinylbelegg kan få lyse skjolder dersom de står i konstant kontakt med vann. Flekkene forsvinner normalt når belegget tørker, og er hverken skadelig for gulvet, en feil ved produktet eller et tegn på at fukt trenger gjennom belegget.     
innhold