Teppefliser - Fakta om

publisert

Forhold i forbindelse med legging av teppeflis

Forhold i forbindelse med legging av teppeflis

 

Teppefliser skal alltid legges etter leverandørens anvisning av retning og det skal benyttes fliser fra samme produksjon.
 
Det finnes forskjellige metoder for teppeflislegging: retningsfri, monolittisk, kvartsving, blokk, forbandt og duolittisk.

Med plankeformat er fiskebensmønster ytterligere en mulighet.
Ved alle leggemetoder vil retningen på pilene på baksiden av flisen hjelpe til med å skape riktig mønster for produktet.

Etter hvert som flisene legges mot hverandre, sjekk skjøtene ofte med fingrene for å forsikre deg om at de ligger riktig mot hverandre.

I alle faser av leggingen bør man være ekstra oppmerksom på at flisene ligger tett mot hverandre, slik at undersidene på tilstøtende fliser ligger inntil hverandre. Garnet på oversiden bør børstes tilbake for å unngå at det kommer i klemme i skjøtene. Glipper i skjøter vil føre til forskyvninger i teppet. Unngå for mye press på tilstøtende fliser, da det kan føre til at de buler eller bøyer seg.

Det bør ikke plasseres møbler, inventar m.m. på teppe før limet er herdet.

innhold