Fakta om gummigulv

publisert 07.09.2015, sist endret 10.06.2022

Gummigulv brukes på skoler, sykehus, kontor, butikker, flyplasser, idrettsarenaer, trappeløp mm. Gummigulv er svært godt egnet for steder med stor trafikk og krav til høy slitestyrke.

Introduktion

Gummigulv består av naturlig eller syntetisk gummi eller en blanding av disse. Det er tilsatt bindemiddel, stabilisator, fyllstoff og pigmenter. Produktet gjennomgår en vulkaniseringsprosess for å oppnå ønskede egenskaper. Gummigulv fremstilles ved støpning eller kalandrering.

Belegget leveres både som banevarer og fliser i tykkelser mellom 2 og 12 mm. Tykkelse velges avhengig av gulvets bruksområde og trafikk. Gummi kan leveres med preget og slett overflate. Det leveres også diverse komplette trappeneser samt komplette trappetrinn i samme materiale.

Gummigulv kan leveres i ønsket farge og design ved bestilling av minimum 500 kvadratmeter.

Egenskaper

Gangkomfort og trinnlydsdemping for gummigulv er meget god.

Gummigulv som legges i rømningsveier og andre områder med krav til brann og røykutvikling, skal ha dokumentasjon for å oppfylle den europeiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til EN 13501-1.

Gummigulv lett å holde rent, når anbefalt rengjøringsmetode følges.

Gummigulv kan ta skade ved lengre tids eksponering av syrer, oljer og fett (især animalsk fett). Det finnes tabeller for eksponering av forskjellige stoffer.

Gummigulv kan bli misfarget av kraftig solstråling (UV-stråling), for eksempel i glassbygninger, og bør derfor kun legges på slike steder i samråd med leverandøren.

Gummigulv fra ledende produsenter er CE merket.

Gulvleverandørene bruker felles EN/ISO-standarder for å dokumentere produktenes egenskaper:

 • lengde, bredde, dimensjonsstabilitet (EN- 434)
 • tykkelse
 • hardhet
 • fleksibilitet
 • motstandsevne mot inntrykksmerker
 • slitestyrke
 • fargeekthet

Gulvene klassifiseres i forhold til bruksområde/slitestyrke i klassene: Bolig, Offentlig og Industri. Disse grupperes ytterligere i bruksklasser i forhold til trafikkintensitet i «mindre/moderat bruk» 31, «normal bruk» 32, «mye bruk 33» og «meget høy». For alle klasser er det krav om minimumstykkelse på slitelaget på 1 mm. For klasse 31 "offentlig moderat" og høyere er beleggene egnet til bruk av kontorstolhjul.

Utover egenskapene som inngår i klassifiseringen, vil det ofte være behov for å stille krav til andre egenskaper, avhengig av bruksområde.

Trinsehjulgodkjent (Motstandsevne mot trinsehjul)EN 425
Motstandsevne mot riper fra møbelben såkalt ripefasthet. EN 424
SklisikkerhetEN 13893 >0,30 (DS)
Antistatiske egenskaperEN 1815 >2 (antistatisk)
Egnethet i forbindelse med gulvvarmeSom vinyl maks 27C (overflatetemperatur)
BrannEN 13501-1 Dfl-s1
El. motstandEN 1081 Met. A >1010
Trinnlydsdempende egenskaperEN ISO 140-8 (dB)
IMO godkjentIMO Res. A653(16) og IMO MSC.61(67) Annex 1 Part 2(røyk og gass)Part 5 (flammespredning) og Annex 2
 RestinntrykkEN-433

 

Krav til byggeplass

Det skal settes av tid akklimatisering av gummigulvet. Akklimatiseringen skjer ved, at banene skjæres og legges løst på gulvet. Fliser i pakker anbefales åpnet i endene, og sett maks fem pakker i høyden.

Akklimatisering

Produktet må akklimatiseres.

Akklimatiseringen skal skje i samme rom som gulvet skal legges og vare i minst 1 døgn med temperatur på 18 til 26o. I kalde perioder bør akklimatiseringen vare i 2-3 døgn. Ideell relativ fuktighet er mellom 40 til 60 %. Temperaturen i rommet skal være jevn før, under og etter legging til limet har herdet. Store temperatursvingninger kan forandre størrelsen på produktet. I kjølige perioder (under 12 grader C) er det viktig at pakkene åpnes og staver/fliser spres utover gulvet. Vinterstid anbefales det å bruke god tid på akklimatiseringen, gjerne 2-3 døgn.Krav til undergulv

Normalt er planhet på undergulv beskrevet i NS 3420. Det er uavhengig av dette viktig å sjekke det opp mot produsentenes anvisninger.

Under og etter limning av gummi skal temperaturen i luften og undergulvet være 17-25°C og luftfuktigheten mellom 35%-75% RF.

Underlaget skal ha samme planhet som kreves av det ferdige gulvet, normalt ± 2 mm på et 2 m rettholt. Se avsnitt om Undergulv

Skal gummibelegget legges direkte på støpt dekke, må betongens porefukt (restbyggefukt) høyst være 85 % RF (for kvartsvinylfliser dog høyst 90% RF).

Fukt og gulv, herunder krav og målemetoder, er beskrevet i avsnittet om byggefukt. 

Der må ikke være kraftig trekk eller kraftig solinnfall under legningen av gulvet.

Legging og bruk

Det må ikke være sterk trekk eller kraftig solinnfall under leggingen av gulvet. Unngå direkte sollys. Det anbefales at vinduer dekkes under legging og i minst tre døgn etter at gulvet er lagt. Limet må herde.

Det ideelle er at gummibelegg legges på et sugende underlag for å sikre at limet hefter godt til underlaget. Såfremt der ikke er tilstrekkelig sugeevne, for eksempel på underlag av asfalt eller epoxy, skal det påføres et minst 2 mm tykt lag av en sparkelmasse som anbefales av sparkelmasseleverandøren til det aktuelle underlaget.

I situasjoner hvor det ikke kan påføres et lag sparkelmasse som sugende underlag, kontaktes leverandøren av belegget for anvisning av lim-metode.Tildekking

Tildekking skal alltid foretas etter at gulvet er ferdig lagt. Dette for å redusere faren for skitt, møkk, riper før gulvet tas i bruk. På tungt belastede områder anbefales det bruk av plater i tillegg til dekkepapp for å redusere skader. Umiddelbart etter at tildekking er fjernet bør en bygg-rengjøring utføres.

 


Legging av banevare

Legging med tettskårne skjøter

Når gummibelegget ikke skal sveises, anbefales det å bruke «Tipp Topp skjærelinjal» for mest mulig korrekte skjøter.  Legg lengdene med ca. 3 cm overlapp og skjær gjennom begge lagene med hjelp av linjalen og skarp kniv. Press deretter sammen kantene og sikre lengdene med blå maskeringstape i halve retningen, før belegget brettes tilbake.
Etter at skjøter og eventuelle tverrskjøter er ferdig skåret, brettes halvparten tilbake og limes.Liming

Bruk egnet limsparkel. Forbruk ca. 1 liter per 4 kvadratmeter gulvbelegg, avhengig av undergulvet.
La limet lufte litt før legging. Legg ned lengdene og tilpass de ferdige skjøtene slik at de blir helt tette.
Vals belegget godt. Stryk til skjøtene med egnet verktøy. Fjern eventuelt limsøl med en fuktig klut umiddelbart. Brett opp og lim den andre siden. Avslutt med å valse gulvet.

 

Legging med sveisede skjøter

Legg og skjær breddene som ovenfor, fres skjøten 2/3 ned i belegget. (Bruk trekantskrape før sveising).

Sveising bør ikke utføres før dagen etter legging/liming. Limet må tørke.
Sveisetråden er ubehandlet. Det anbefales å behandle skjøtene med Pu Sealer.Sveising

Skal gjøres med varmluftpistol og hurtigsveisemunnstykke med avpasset varme. Bruk type Mozart kniv, som ikke skader belegget. Skjær bort halve sveisetråden straks etter sveising. Skjøtene renskjæres når tråden er kald.

Det anbefales at leggingen utføres av faglært gulvlegger.

 

Legging av gummifliser

Følg ovennevnte råd med følgende endringer: Mål opp og marker rommets senter og start leggingen fra midten og til sidene etter en snorslått strek.Lim deler av gulvet etter streken. Ved legging av fliser må limet være fingertørt (semivått) før legging.
Legg flisene tett inntil hverandre uten å presse kantene for hardt mot hverandre.
Press ned hver flis. Lim som trenger opp til overflaten i skjøtene, fjernes omgående med en fuktig klut.
For å få optimal vedheft bør flisene valses eller strykes godt til begge sider, flere ganger.
Vent med rengjøring i 48 timer, til limet har herdet.
Fliser med knotter kan ikke sveises.  Legging av trappetrinn og neser

Det finnes ferdig formstøpte trappeneser og komplette trappetrinn i samme material (trappenese, inntrinn og opptrinn)
se egen leggeanvisning.

Limtyper – for belegg og fliser inntil 4 mm tykkelse.

 • Uzin 2000S
 • Casco Proff Solid,
 • Casco Proff Extra
  eller tilsvarende - se Limguiden

  Ved liming av 4 mm tykkelse eller mer, bruk et gummilim. I inngangspartier eller andre steder med mye fuktighet, brukes et gummilim som tåler vann.

Følg alltid lim-leverandørens anbefalinger.

 

Legging av elektrostatiske avledende gulv

Det finnes også gummigulv med spesielt ledende egenskaper. Denne typen gummigulv limes i ledende lim. Det brukes ofte kobberbånd i spesielt mønster koblet til jord i henhold til leverandørens anvisninger.

Legging av elektrostatisk avledende gummigulv skal gjøres i samråd med leverandøren. Jording skal utføres av autorisert el-installatør.

 

NB! Husk at riktig akklimatisering av produktet er av vesentlig betydning for leggeprosessen og sluttresultatet.

Befaring ved ferdigstillelse

Standard for ferdigbefaring/ferdigattest finnes i NS-3420.

Rengjøring av gummigulv

Før gummigulvet tas i bruk skal det alltid foretas en såkalt byggrengjøring.

Fremtidige brukere skal informeres om korrekt rengjøring. 

Nora Systems

Polyflor

 

Feil rengjøringsprodukter og metode kan skader beleggets overflate.

Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. tørr- eller fuktmopping eller støvsuging. Til periodisk rengjøring anvendes milde rengjøringsmidler uten sterke alkaliske stoffer.

Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet.  

 

Bruk av avskrapningsmatter i inngangspartiene, minimum 3 meter innenfor dørene, vil samle opp smuss, fuktighet og redusere vedlikeholdskostnadene og forlenge gulvets levetid.

innhold