Forbehandling før installasjon

publisert 06.02.2024

Før installasjon av et fugefritt gulv skal betongoverflaten enten behandles mekanisk ved sliping, slyngrensing eller fresing avhengig av underlagets beskaffenhet og ønsket overflatestruktur. 

Sliping, slyngrensing og fresing av underlag

Forbehandling utføres for å skape et fast underlag og fjerne forurensinger i overflaten. 

Slyngrensing utføres med små stålkuler som slynges ned mot overflaten i et lukket system. Etter slyngrensing blir overflaten ru og ensartet. Metoden gir et underlag som sikrer god vedheft for videre overflatebehandling. Kan benyttes på ny og gammel betong.  Slyngrensing åpner porene i betongen.    

Diamantsliping utføres med ulike typer slipesegmenter for å sikre vedheft for overflateproduktet. Slipingen fjerner grater og kanter, og gir en plan, ensartet og ru overflate. Diamantsliping åpner porene, men i mindre grad enn slyngrensing. 

Fresing utføres med en roterende valse med metall-lameller av ulik grovhet. Metoden mest aktuell der mye av underlaget skal fjernes. Det er en tøff metode som kan slå løs tilslaget i betongen. Ofte slyngrenses overflaten i etterkant.

Sliping utføres med slipeskiver eller slipenett ved enkle installasjoner av tynnere sjikt. Benyttes også ved mattsliping og vedlikehold av eksisterende belegg. Aktuelt ved påføring av topplakk eller malingsystemer.

Etter forbehandling

Etter slyngrensing, sliping eller fresing må underlaget være fullstendig fritt for støv og urenheter før videre overflatebehandling.

Underlaget må skjermes for ytre klimapåvirkninger både under installasjon og under herdetiden. Temperatur og luftfuktighet bør være konstant og under kontroll. 

innhold