Introduksjon til gulvbelegg - halvharde gulv

publisert 26.08.2015, sist endret 12.10.2023

Halvharde gulvbelegg er en fellesbetegnelse for vinyl, polyolefine belegg, klorfri plast, linoleum, kork og gummi.

Hva er halvharde gulv

Vinylbelegg, polyolefine belegg, klorfri plast, linoleum-, kork- og gummigulv har en rekke fellestrekk, som gjør at visse forhold ved legging og bruk er like for dem alle. Derfor kan mange forventninger til disse gulvene omtales samlet, selv om det er viktige bruksmessige forskjeller på materialene.

Disse gulvtypene sorteres inn i kategorien halvharde gulv. 

CE- merking

Alle halvharde gulvbelegg skal være CE-merket. Til grunn for merkingen ligger den harmoniserte standarden NS/EN 14041 som gjelder for anvendelse og bruk i Europa.

XX.XX A/S2009
NS/EN 14041 Linoleum til bruk som gulvbelegg
2,5 mm

BILDE: Eksempel: Merking av 2,5 mm linoleum.

 

Egenskaper - sjekkliste

Før du avgjør hvilke type av halvhardt gulv du ønsker, er det en rekke forhold som bør vurderes. Du bør som minimum ta stilling til følgende:

 • Hvilke brannkrav skal gulvbelegget tilfredsstille?
 • Hvilke akustiske krav skal det stilles til gulvet?
 • Kreves motstandsevne mot inntrykksmerkes fra hjul, møbler ol.?
 • Kreves det lavemitterende produkter?
 • I hvilket omfang skal gulvet være sklihemmende?
 • Krav til eventuelle elektrostatiske egenskaper?
 • Skal belegget benyttes i våtrom?
 • Passer undergulvets beskaffenhet til ønsket gulvbelegg?
 • Vil belegget bli utsatt for kjemikalier, for eksempel i forbindelse med rengjøring eller bruk?
 • Kan belegget komme i kontakt med sort gummi (fordi det kan medføre misfarging)?
 • Skal skjøter sveises, fuges eller tettskjæres?

Krav til undergulv og lokalet ved legging

Er undergulvet plant, tørt og fast, kan halvharde gulvbelegg legges direkte. Det normale kravet til planhet på undergulv er +/- 3 mm på 2 meter rettholt eller +/- 1,2 mm på 25 cm målelengde. Planhet bør beskrives. Følg beleggleverandørens anvisning.


Et svakt sugende underlag gir best vedheft for lim. Ikke sugende underlag som for eksempel stålglattet betong, og andre tette, ikke sugende underlag bør sparkles for å oppnå god vedheft, og for å unngå nedbryting av lim.


Fukt i undergulv av betong må være ≤ 85 % RF. Temperaturen i rommet/gulvet bør være cirka 20 grader C og luftfuktigheten bør ligge mellom 35 og 65 % RF. For gulv med gulvvarme gjelder ≤ 75 %. Ansvar for måling og kontroll av dette ligger på byggherre og entreprenør. Dette betyr i praksis at bygget skal være lukket og oppvarmet. Referanse NS 3420.

ILLUSTRASJON: Krav til restfukt i undergulv, trebaserte gulv. 

Sponplater leveres med 5-8 % fuktighet fra fabrikken. Dette tilsvarer likevekt med 20-50 % RF. 

Krymping og svelling på ca 1,2 mm per løpmeter gulv må påregnes ved fuktendring fra 30 - 65 % RF, og på 3 mm per løpemeter gulv ved endring fra 30-90 % RF.  Gulvbelegg og lim skal akklimatiseres før legging. Følg leverandørenes anvisning!Selv når toleransekravene overholdes må man forvente at plateskjøter, sparkelstrøk og andre små ujevnheter kan være synlig ved bruk av halvharde gulvbelegg. Dette gjelder spesielt ved legging av ensfargede belegg der det for eksempel er slepelys, motlys fra vinduer eller lignende. Ujevnheter som kun er synlig fra begrensede områder i rommet, eller som kun er synlig i motlys er ikke å regne som feil.

Blanke overflater vil fremheve ujevnheter i større grad enn gulv med lav refleksjonsverdi og glans. Leverandøren kan gi opplysninger om produktenes LRV- og glansverdier. (LRV-verdi = Light Reflection Value= lysrefleksjonsverdi).

 

Når gulvet er lagt - krav til utseende og etterbruk

Krav til utførelse og eventuelle estetiske krav finnes i beskrevet NS 3420-T.


De viktigste områdene som skal bedømmes ved vurdering av et arbeid:

 • Det skal ikke være avvik mellom bestilt og levert vare. Det kan forekomme mindre farge- og mønstervariasjon i samme produksjon.
 • Varer fra forskjellige produksjoner bør ikke legges i samme lokale.
 • Det anbefales at man monterer banene i den rekkefølge som de er produsert (rull nr.).
 • Noen belegg anbefales det at lengdene endesnues. Se alltid leverandørenes anvisninger for dette.


De fleste halvharde gulvbelegg skal monteres ved helliming.

 • Buler og lignende må ikke forekomme.
 • Fastlimte hengepløser på linoleum kan forekomme og er ikke en feil, men bør vurderes skjært bort i forbindelse med montering.

Man må forvente at selv mindre ujevnheter i underlaget, som plateskjøter, sparkel og limriller osv. vil kunne framstå svakt synlig gjennom belegget.

 • Forholdet forsterkes ved valg av ensfargede belegg samt belegg med høy glans.
 • Ytre faktorer som motlys fra vinduspartier og ugunstig belysning vil også kunne forsterke forholdet.
 • Fremmedlegemer under belegget skal ikke forekomme.

 Tynne gulvbelegg kan synliggjøre selv de minste ujevnheter i underlaget. 

Krav til utseende i tabell T5-NS 3420-T, gjelder for belegg som ikke er bonet/polishbehandlet.

Er det avtalt at skjøtene skal sveises eller trådfuges, skal tråden være avskåret plant med belegget og fugen fremstå ensartet.

 • Beleggleverandøren leverer fargeavstemt tråd. 

Forventet møblering og innredning av rommet skal tas i betraktning ved vurdering av gulvbeleggets utseende.

 

Tildekking og beskyttelse i byggeperioden

I perioden fra gulvet er lagt til det tas i bruk bør gulvet beskyttes med passende tildekking.

 • Mange skader på gulvbelegg oppstår i denne perioden hvor gulvet ofte utsettes for meget hard belastning. I private hjem kan tildekking med kraftig ullpapp være nok, mens det på næringsbygg anbefales papp og tynne plater. Hver enkelt byggeplass må vurderes for seg.

Gode avskrapningssoner utenfor og innenfor dører reduserer renholdskostnader og bidrar til mindre slitasje av gulv, rimeligere renhold, og et bedre inneklima. Hver enkelt byggeplass må vurderes for seg.

 

Rengjøring og vedlikehold

Korrekt rengjøring og vedlikehold er en viktig forutsetning for et pent utseende. Alle seriøse leverandører har utarbeidet produktspesifikke veiledninger for rengjøring. Vi anbefaler at disse følges for både valg av metode og rengjøringsmidler.

SE MER I AVSNITT OM RENHOLD

 

I bruksfasen

Husk alltid å ha riktige møbelknotter og trinsehjul som ikke misfarger og som ikke bidrar til riper og slitasje på gulvene.

Det er samtidig viktig å ha rutiner for at beskyttelsene er intakte og at det er løpende rutiner for renhold av disse. 

Merk at belastning med tunge gjenstander, møbelbein med liten anslagsflate, o.l på halvharde gulv kan føre til varige inntrykksmerker i belegget. 

innhold