Statisk og dynamisk belastning gulvbelegg - halvharde gulv

publisert 26.08.2015, sist endret 10.06.2022

De ulike gulvtypene i kategorien Halvharde gulv (vinyl, polyolefin, linoleum, gummi, kork) har en rekke fellestrekk, men også noen bruksmessige forskjeller. For å trekke riktig valg, er det nødvendig å vurdere og ta hensyn hensyn til den statiske og dynamiske belastning gulvflaten vil utsettes for.

Halvharde gulv – statisk og dynamisk belastning

Halvharde gulv er en felles betegnelse som omfatter linoleum, vinyl, kork, gummi og syntetiske gulvbelegg. Disse har en rekke fellestrekk, som gjør at noen forhold ved legging og bruk er like for dem alle, selv om det er visse bruksmessige forskjeller på materialene. Nødvendigheten av å vurdere hensyn til motstandsevne mot varige inntrykk et ett av dem.

 

Klassifisering

Halvharde gulvbelegg klassifiseres etter bruksområder i henhold til det europeiske klassifikasjonssystemet. Inndelingen skjer i hovedklassene bolig, offentlig miljø og industri, og dekker ulike kategorier innen disse.

Restinntrykk ved statisk last

Alle typer belegg har forskjellige evner til å reise seg etter inntrykk.

 

Halvharde gulvs motstandsevne mot varige inntrykk er avhengig av oppbyggingen av belegget og måles i henhold til EN ISO 24343-1:2012 (tidligere EN 433).

 Egenskapen inngår i EN-klassifisering og oppfylles av alle klassifiserte belegg av linoleum, vinyl, syntetiske belegg og gummi. Kork og korkfliser med vinyl slitesjikt kan bare forventes å oppfylle kravene når egenskapene er gitt av leverandøren og tatt med som supplerende egenskap i klassifikasjonsskjemaet. 

 

Utover dette kan halvharde gulv ha en rekke andre egenskaper som vil være beskrevet i leverandøropplysningene.

 

Dynamisk belastning

Motstandsevne mot kontorhjul. Egenskap i forhold til kontorhjul (rullende belastning) testes i henhold til EN 425/ISO 4918.

  

Når det er kryss i klassifikasjonsskjemaet (produktbeskrivelsen) for denne egenskapen, oppfyller gulvbelegget kravet forutsatt at hjulene oppfyller kravene i EN 12529 pkt.4.2.2, det vil si type W, EN 425 med myk slitebane av lyst materiale.

Statisk belastning

Motstandsevne mot møbelben. Testes i henhold til EN 424:2002

Kravet oppfylles når det er kryss under denne egenskapen i klassifiseringsskjemaet.

Ta alltid med leverandører av inventar og kontormøbler med på råd, så brukerne av gulvet får riktig veiledning i valg av kontorstoler og annet som oppfyller kravene i NS/EN 12529.

Trinser og hjul - Trinser for møbler  – Trinser for svingstoler – Krav.

Andre hensyn som må tas i prosjekteringen:

Beskyttelse mot belastninger som ikke omfattes av gulvbeleggets klassifikasjonsegenskaper

Dersom gulvet påvirkes av annet inventar, skal det beskyttes mot riper fra bord og stolben av påsatte beskyttelsesknotter av et lyst, bløtt materiale, som beskrevet under kontorhjul.

Annet inventar som står på gulvet bør alltid stå på et bløtt underlag, for eksempel filt, lys gummi eller annet materiale.


Mangelfull eller feil beskyttelse av gulvet kan føre til bortfall av leverandørens materialgaranti.Tråkk og annen belastning av nylagt gulv

Etter legging må det ikke tråkkes på gulvet før limet er herdet. Det tar minst et døgn. All annen belastning på gulvet, for eksempel fra håndverkere, rullestilas, transportvogner, møbler og lignende må tidligst skje når limet er herdet.

  • Avhengig av temperatur og luftfuktighet i rommet, tar dette minst 7 dager, men det kan gå opp til 3 uker før limet er herdet.
  • Se også NS 3420-T, kapittel C3. «Belegg skal ikke utsettes for varmt vann eller tyngre belastning før limet er herdet (normalt etter 7 døgn).»
  • Det er viktig å ta hensyn til undergulvets trykkfasthet og motstand til dynamiske belastninger.
  • Tildekning i byggeperioden må planlegges på en slik måte at skader ikke oppstår på gulvmaterialet før overlevering.

 

Supplerende egenskaper

Utover dette kan halvhardegulv ha en rekke andre egenskaper som vil være beskrevet i leverandøropplysningene.

innhold