Ved sveising av skjøter i linoleum benyttes en smeltetråd som tetter fugen, til forskjell fra ved sveising av vinyl, der belegg og tråd smeltes"> Legging av linoleum med akustikkbakside - gulvfakta.no

Legging av linoleum med akustikkbakside

Ved sveising av skjøter i linoleum benyttes en smeltetråd som tetter fugen, til forskjell fra ved sveising av vinyl, der belegg og tråd smeltes sammen. Ved montering av linoleumbelegg med integrert akustikkbakside, er det viktig å være ekstra nøye ved legging og sveising for at skjøtene ikke skal sprekke opp ved belastning.

Her er gulvbransjens generelle råd og anbefalinger. Se aktuell gulvleverandørs egne anvisninger for spesifikke råd.  

Aktuelle løsninger

I rom der det stilles krav til gulv med trinnlydsreduksjon kan ulike løsninger med linoleum benyttes.

 • Linoleum med en integrert akustikkbakside benyttes. Disse gir en trinnlydsdemping på 14-19 dB.
 • 2 mm korkment som limes til undergulvet, og 2,5 mm linoleum som limes til korkunderlaget. Dette gir en trinnlydsdemping på 14 dB.
 • 1,5 mm skumsjikt som limes til undergulvet, med en 2,5 mm linoleum over. Dette gir en trinnlydsdemping på 18 dB. 

Ved alternativ 1. må spesielle hensyn tas før og under legging, samt i bruksfasen.

Viktig informasjon om linoleum med akustikkbakside

Linoleumgulv integrert skum- eller korkbakside har akustikkegenskaper og er mykere og mer mottagelige for inntrykksmerker enn kompakt linoleum. Der linoleumbelegg med integrert akustikkbakside brukes, er skjøten gulvets svake punkt. Dette skyldes at akustikkdempingen gjør gulvet mykere og mer mottagelig for inntrykksmerker og belastning i  skjøtene.

Ved legging av linoleum med integrert lyddempende sjikt, enten av korkment eller skum, må spesielle hensyn tas for at skjøten skal bli tett over tid.

Skjøtene tettes med smeltelim, etter samme metode som ved sveising av vinylbelegg. Ved sveising av vinyl smeltes fysisk belegg og tråd sammen. Ved sveising av linoleum smeltes en tråd av farget smeltelim (sveisetråd) som fyller fugen, men tråd og belegg smeltes ikke fysisk sammen.

Planlegg installasjonen slik at du så langt mulig unngår skjøter i de deler av rommet som utsettes for den kraftigste belastningen. Dette er ekstra viktig ved legging av trinnlydsdempende gulv, der fjæring i skjøten kan føre til at tråden risikerer å løsne over tid. Linoleum med trinnlydsbakside er testet og godkjent for normal bruk sammen ved kontorstoler med trinsehjul.

Forutsetninger ved linoleum med integrert akustikkbakside

Det er viktig å skape gode forutsetninger før legging, siden monteringen av belegget påvirker hvor godt du lykkes med sveisingen. En dårlig montering er vanskelig å redde med sveisingen uten risiko for at det ikke blir estetisk pent eller at smeltetråden slipper eller sprekker opp over tid. Det er også viktig å rengjøre alle verktøy ved behov.

 • AKKLIMATISERING: Rommet og underlaget MÅ holde jevn og god temperatur på minst 18 °C i minimum 48 timer før monteringen, under monteringen og i 48 timer etter at montering og sveising er avsluttet.
 • RF: Den relative fuktigheten i luften bør være mellom 30-60 % RF. Kraftig avvikende RF og temperatur i luft og undergulv vil føre til at tørketidene til limet endres. Det er viktig at limet har tørket helt før sveising utføres slik at krymp ikke oppstår etter sveising. Dersom limet ikke har tørket helt er det risiko for oppsprekking av smeltetråd.
 • UNDERLAG: Linoleum bør legges på sugende underlag. Ved ikke-sugende underlag må limleverandøren konsulteres for valg av riktig lim.
 • LIMING: Benytt et lim for PVC-belegg og sen våtliming. Skjøten må presses ned i limet etter innfelling av høyde to. 

NB: Vær nøye med at forutsetningene legging er gode før du setter i gang. En dårlig utført montering kan ikke reddes med sveisingen uten risiko for at skjøten blir stygg eller at smeltetråden slipper eller sprekker opp over tid. 

Anbefalt verktøy

For å nå et godt resultat trengs:

 • Elektrisk fugefres, sporkniv «snegle» eller tilsvarende
 • Sveisemaskin Leister eller tilsvarende. Ved bruk av sveiseautomat, se egen anvisning under.
 • Hurtig sveisedyse 5 mm
 • Sveisefugekniv «Mozartkniven» eller tilsvarende
 • Linoleumhammer
 • Utglatter
 • Trapperisse
 • Gulvvalse ved større flater

Sveising av linoleum med integrert akustikkbakside

Sveising av linoleum utføres med en smeltetråd, ikke en sveistråd. Forskjellen er at smeltetråden består av en blanding av smeltelim, pigmenter og voks som smeltes ned og tetter skjøten. Ved sveising av vinylbelegg smeltes både tråd og belegg sammen til en fug.

Ikke bruk det samme verktøyet til sveising av vinylbelegg og linoleum, eller rengjøres grundig før bruk. Rengjør verktøyet løpende ved behov.

Bruk et glatteverktøy som ikke skader overflaten. Vær ekstra nøye ved skjøtene. Umiddelbart etter at lengdene er valset, risses belegget ned med åpning på 0,5 – 1,0 mm. Gulvvalse og linoleumhammer skal benyttes for å fjerne luft mellom belegg og underlag, samt sikre god oversmitting av lim til beleggets bakside. Langs vegger, terskler og vegger skal man benytte linohammer. I  tillegg skal linohammer benyttes på skjøter.

Fresing og sveising skal ikke utføres før limet har er bundet av, normalt etter 8-12 timer ved anbefalt temperatur og RF.

Linoleum med skumbakside skal ikke freses ned i  skumbaksiden. Kontroller at riktig dybde og retning er stilt inn på fresen. Linoleum med akustisk korkbakside skal freses ned til jute, ca 2,3 mm.

Skjøter freses med verktøy som elektrisk fres, håndfres (f.eks snegle) eller tilsvarende. Det er viktig at det freste sporet er rett og har riktig dybde. Fresingen må være sentrert over skjøten, slik at begge kantene av belegges freses. Fugeåpningen skal ha en U-form.

Maks bredde på fugen etter fresing er 3,5 mm. Er bredden på fugen for stor, vil styrskinnen eller hjulet på fresevertøyet kun presse mot den ene siden av fugen. Resultatet blir at det kun er riktig fresing mot den ene siden i skjøten, fresing er ikke sentrert da fresebladet ikke er bredt nok til å treffe begge kanter. Dette gir en veldig svak sveis hvor det er risiko for at den over tid løsner og kan være vanskelig å reparere i ettertid.

OPPSUMMERT:

 • Skjøtene bør være så tette som mulig. Maks 0,5 mm åpning mellom høydene.
 • Fresedybden må ikke være for dyp. Det skal freses ned til jutebaksiden, men ikke gjennom den.
 • Fresesporet skal ha en v-form
 • Fresehjulet skal stå sentrert over skjøten. Utfresningen av sporet skal være like stor på begge sider av skjøten. 


ILLUSTRASJON: Feilaktig skjøt. Fresen ikke sentrert og for dypt frest. 

Fremgangsmåte sveising

 • Fjern støv med støvsuger etter fresing.
 • Skru på varmluftsistolen og vent til den har nådd riktig temperatur etter cirka 5 minutter. Monter sveisedysen før varmluftspistolen skrus på.
 • Linoleum skal sveises ved 350–450 °C. Sjekk gulvleverandørens anbefaling. For høy varme kan gi skader på overflaten.
 • Ingen automatsveiser eller varmluftspistoler er like. Det anbefales å prøvesveise på en bit som er frest for å sikre at temperatur og hastighet er riktig.
 • Dysen må være ren og fri for rester av PVC.
 • Kapp til en passende lengde med smeltetråd og plasser rullen med tråd slik at du jobber deg mot den. Start ved en vegg. Tre smeltetråden gjennom munnstykke og start sveisingen. Beveg deg bakover, bort fra veggen. Oppretthold et lett trykk slik at sveisemunnstykket tvinger smeltetråden ned i  det freste sporet. Tråden skal ikke smelte i munnstykket.
 • En god sveising oppnås ved en riktig kombinasjon av temperatur, hastighet og trykk ned mot sporet. Smeltetråden må få smelte så mye at den smelter ned i bunnen av det freste sporet. Oversiden av tråden skal flates litt ut og det skal dannes små «ører» på hver side av tråden.
 • Gjør en kontroll etter cirka 30 cm sveising, for å forsikre deg om at tråden er smeltet tilstrekkelig og har tilstrekkelig vedheft ved å trykke smeltetråden fra side til side. Dersom kombinasjonen hastighet/temperatur/trykk ikke er riktig vil tråden enten løsne, eller så har den smeltet for mye ut på gulvbelegget. Kanskje ser man også brent materiale på hver side i skjøten.


ALTERNATIV METODE:

Tettskjæring av skjøter kan utføres som alternativ sveising. Dette angis i  avsnitt TH Halvharde og tekstile gulvbelegg i NS3420-T:2019 punkt C2, Krav til ferdig overflate:

"På åpne flater skal skjøtene i usveiste belegg ikke være bredere enn 0,2 mm. Ved avslutninger tillates en synlig åpning på inntil 1,0 mm bredde."

Vær oppmerksom på at denne løsninger øker risikoen for skader på skjøter fra stolbein, og at gulvet blir mer ømfintlig for vann.

Rentskjæring av skjøt i linoleum med integrert akustikkbakside

Smeltetråden krymper noe når den svalner, og derfor utføres rentskjæringen i to trinn.

1. Mens smeltetråden fortsatt er varm gjøres første rentskjæring slik at den øvre delen av tråden skjæres bort ned til ca 0,5 mm med en Mozart-kniv. Benytt 0,7 mm føringsjern som er tilpasset tykkelse, eller en skarp månekniv med føringsjern. Det gjør at tråden kjølner raskere, og første skjæring kan gjøres uten risiko for å skade materialet.

2. En andre rentskjæring utføres nå smeltetråden er blitt kald. Rentskjær slik at tråden er i plan med gulvbelegget med Mozart-kniv eller månekniv vinklet ned mot overflaten. Dersom smeltetråden løsner ved rentskjæring er vedheften ikke tilstrekkelig og man bør sveise om med ny tråd.

NB: Dersom den andre rentskjæringen utføres mens smeltetråden fortsatt er varm, kan resultatet bli at tråden dras ut av det freste sporet og/eller at tråden synker ned. Dersom tråden synker ned i skjøten kan det gi smussansamling i skjøten og/eller kanten på belegget kan skades ved bruk. 

Reparasjon og skjøting av smeltetråd

Dersom det skal skjøtes/repareres midt i en skjøt, skjæres løse ender vekk, og fugen som skal overlappes fases med en håndfres. Se til at varm luft kommer ned i skjøten og varmer opp tråden. Ved sveising legges trykk ned i skjøten. Sveisingen fortsettes over den del som skal overlappes.  

Sveising med automat

Ved sveising av linoleum er det behov for 2/3-dels utblåsningsbeskyttelse. Dersom man ikke har 2/3-dels utblåsningsbeskyttelse, kan det monteres en skrue en av dysene for å begrense mengden varmluft på smeltetråden. Alternativt borres et hull i 3/3 – utblåsnings beskyttelse for å få mer varme på smeltetråden.

Dette gjøres for å sikre at smeltetråden har riktig temperatur og unngå at smeltetråden fester seg til hjulet på automatsveisen.