Legging av linoleum med akustikkbakside

publisert 08.03.2022

Ved montering av linoleumbelegg med integrert akustikkbakside, er det viktig å være ekstra nøye ved legging og sveising for at skjøtene ikke skal sprekke opp ved belastning. Her er gulvbransjens generelle råd og anbefalinger. Se aktuell gulvleverandørs egne anvisninger for spesifikke råd.

Viktig informasjon om linoleum med akustikkbakside

Linoleumgulv med integrerte akustikkegenskaper og er mykere og mer mottagelige for inntrykksmerker enn kompakt linoleum. Der linoleumbelegg med integrert akustikkbakside brukes, er skjøten gulvets svake punkt. Dette skyldes at gulvet blir mykere og mer mottagelig for inntrykksmerker og belastning i skjøtene.

Ved legging av linoleum med integrert akustikkbakside må spesielle hensyn tas for at skjøten skal bli tett over tid.

Skjøtene tettes med smeltelim, etter samme metode som ved sveising av vinylbelegg. Ved sveising av vinyl smeltes belegg og tråd sammen fysisk. Ved sveising av linoleum smeltes en tråd av farget smeltelim (sveisetråd) som fyller fugen, men tråd og belegg smeltes ikke fysisk sammen.

Ved overgang mellom to farger, anbefales det som en hovedregel å velge smeltelimstråd i den mørkeste fargen på belegget. 

Hvis mulig, planlegg installasjonen slik at det så langt som mulig unngås skjøter i de deler av rommet som utsettes for den kraftigste belastningen. Dette er ekstra viktig ved legging av trinnlydsdempende gulv, der belastning i skjøten kan føre til at tråden risikerer å løsne over tid. Linoleum med trinnlydsbakside er testet og godkjent for normal bruk sammen med kontorstoler med myke trinsehjul, type W.

Aktuelle løsninger

I rom der det stilles krav til gulv til trinnlydsreduksjon kan ulike løsninger med linoleum benyttes.

 • Linoleum med en integrert akustikkbakside benyttes. Disse gir en trinnlydsdemping på 14-19 dB.
 • 2 mm korkment som limes til undergulvet, og 2,5 mm linoleum som limes til korkunderlaget. Dette gir en trinnlydsdemping på 14-15 dB.
 • 1,5 mm skumsjikt som limes til undergulvet, med en 2,5 mm linoleum over. Dette gir en trinnlydsdemping på 18-19 dB. 

Ved alternativ 1. må spesielle hensyn tas før og under legging, samt i bruksfasen.

Forutsetninger ved linoleum med integrert akustikkbakside

Det er viktig å skape gode forutsetninger før legging, siden monteringen av belegget påvirker hvor godt du lykkes med sveisingen. Det er viktig at temperatur og RF er som anbefalt. Ved avvik er det risiko for at sveisingen blir lite estetisk pen, eller at smeltetråden slipper eller sprekker opp over tid. Det er også viktig å holde verktøyet rent.

 • AKKLIMATISERING: Rommet og underlaget MÅ holde jevn og god temperatur på minst 18 °C i minimum 48 timer før monteringen, under monteringen og i 48 timer etter at montering og sveising er avsluttet.
 • RF: Den relative fuktigheten i luften bør være 30-60 %. Kraftig avvikende RF og temperatur i luft og undergulv vil føre til at tørketidene til limet endres. Det er viktig at limet har tørket helt før sveising utføres slik at krymp ikke oppstår etter sveising. Dersom limet ikke har tørket helt er det risiko for oppsprekking av smeltetråd.
 • UNDERLAG: Linoleum med akustikkbakside bør legges på sugende underlag. Ved ikke-sugende underlag må limleverandøren konsulteres for valg av riktig lim.
 • LIMING: Benytt et lim for PVC-belegg og sen våtliming. Skjøten må presses ned i limet etter innfelling av bredde to. 

Anbefalt verktøy

For å nå et godt resultat trengs:

 • Elektrisk fugefres, sporkniv, «snegle» eller tilsvarende
 • Sveisemaskin Leister eller tilsvarende. Ved bruk av sveiseautomat, se egen anvisning under
 • Hurtig sveisedyse 5 mm
 • Sveisefugekniv «Mozart-kniven» eller tilsvarende.
 • Linoleumhammer
 • Tilstryker
 • Trapperisse
 • Gulvvalse
 • Kantskjærer

Montering, fresing og sveising av linoleum med integrert akustikkbakside

Bruk en tilstryker/valse som ikke skader overflaten. Vær ekstra nøye ved skjøtene. Umiddelbart etter at lengdene er valset, risses belegget ned med åpning på ≤ 0,5 mm. Gulvvalse og linoleumhammer skal benyttes for å fjerne luft mellom belegg og underlag, samt sikre god oversmitting av lim til beleggets bakside. Langs vegger og terskler skal linohammer benyttes. I tillegg skal linohammer benyttes på alle skjøter. 

Fresing og sveising skal ikke utføres før limet er bundet av, normalt etter 8-12 timer ved anbefalt temperatur og RF. Ved avvik kan tiden forlenges. 

Linoleum med skumbakside skal ikke freses ned i  skumbaksiden. Linoleum med akustisk korkbakside skal freses ned til jute

Skjøter freses med verktøy som elektrisk fres, håndfres (f.eks snegle) eller tilsvarende. Det er viktig at det freste sporet er rett og har riktig dybde. Fresingen må være sentrert i skjøten, slik at begge kantene av belegges freses. Fugeåpningen skal ha en U-form. Sporet må rengjøres før sveising. 

Åpningen i skjøten skal ikke være smalere enn bredden på styrehjulet på fresen, men heller ikke større enn 0,5 mm. Da blir sporet frest riktig, med et sentrisk frest spor i skjøten. 

Maks bredde på fugen etter fresing er 3,5 mm. 

OPPSUMMERT:

 • Skjøtene bør være så tette som mulig. Maks 0,5 mm åpning mellom breddene.
 • Fresedybden må ikke være for dyp. Det skal freses ned til jutebaksiden, men ikke gjennom den.
 • Fresesporet skal ha en U-form.
 • Fresehjulet skal stå sentrert over skjøten. Utfresningen av sporet skal være like stor på begge sider av skjøten. 


ILLUSTRASJON: Feilaktig skjøt. Fresen ikke sentrert og sporet er for dypt frest.