Legging av nytt gulv på eksisterende underlag av tre, vinyl og linoleum

publisert 01.03.2018, sist endret 03.11.2021

Ved renovering og oppussing bør gammelt gulv av tre, vinyl og linoleum fjernes, før nytt belegg installeres.

Generell anbefaling

Generelt anbefales det alltid å fjerne eksisterende gulvbelegg.

Hvis du legger belegg på eksisterende belegg, øker risikoen for inntrykksmerker, myknervandring, innestengt fukt, samt dårlig vedheft til underlaget.

Entreprenør bør informere bestiller om ovenstående risiko, slik at bestiller er forberedt på å ta ansvaret for skader som kan oppstå i ettertid.

Beleggleverandørenes produktgarantier gjelder ikke ved legging på eksisterende belegg. 

 

Unntak - Løsninger som frarådes

I de tilfeller bestilleren velger å ikke fjerne eksisterende belegg før nytt installeres, skjer dette på eget ansvar. Denne typen montering er ikke i henhold til produsentenes anbefaling. 

Her under gis eksempler på mulig fremgangsmåte/metode, uten å gi garanti for er varig godt resultat. 

 

Vinyl på heterogen vinyl:

Anbefales ikke, eksisterende belegg bør fjernes.

Feil som kan oppstå:

 • Ujevnt underlag
 • Større stlitasje, og ujevn slitasje på gulvet som følge av inntrykksmerker.
 • Fare for topping i skjøter ved linoleum og gummi

Risiko ved ikke å følge anbefalt løsning:

 • Vanskelig å tilfredsstille utseendetoleranser i henhold til NS3420-T. Dette fordi ved legging av belegg på belegg følges profilen til eksisterende belegg.
 • Risiko for at sparkel krakelerer ved overlegging på skumbakside/akustikkgulv.
 • Inntrykksmerker
 • Myknervandring fra eksisterende belegg.
 • Økt rullemotstand.
 • Lim herder ikke.
 • Større fare for dårlig vedheft, blærer og pløser ved dynamisk belastning som trinsestoler og hjul.

Vinyl på homogen vinyl

Anbefales ikke, eksisterende belegg fjernes.

Mulig løsning/fremgangsmåte:

 • En forutsetning for at valgt løsning kan fungere er at: underlaget sparkles/avrettes. Nytt belegg monteres i samråd med lim- og sparkelleverandør.
 • Det anbefales å bruke sparkel/avrettingsmasse og lim fra samme leverandør.

Feil som kan oppstå:

 • Ujevnt underlag
 • Større, og ujevn slitasje på gulvet som følge av inntrykksmerker.
 • Fare for topping i skjøter ved linoleum og gummi.

Risiko ved ikke å følge anbefalt løsning:

 • Vanskelig å tilfredsstille utseendetoleranser i henhold til NS3420-T. Dette fordi ved legging av belegg på belegg følges profilen til eksisterende belegg.
 • Inntrykksmerker
 • Myknervandring fra eksisterende belegg.
 • Økt rullemotstand.
 • Lim herder ikke.
 • Større fare for dårlig vedheft, blærer og pløser, ved dynamisk belastning som trinsestoler og hjul.

Vinyl på linoleum

Anbefales ikke, eksisterende belegg fjernes.

Feil som kan oppstå:

 • Ujevnt underlag
 • Større, og ujevn slitasje på gulvet som følge av inntrykksmerker.
 • Fare for topping i skjøter ved linoleum og gummi

Risiko ved ikke å følge anbefalt løsning:

 • Vanskelig å tilfredsstille utseendetoleranser i henhold til NS3420-T. Dette fordi ved legging av belegg på belegg følges profilen til eksisterende belegg.
 • Hvis det er gulv på grunn, kan man få innestengt fukt og råteproblemer.
 • Inntrykksmerker
 • Økt rullemotstand.
 • Lim herder ikke, fare for dårlig limoversmitting.
 • Større fare for dårlig vedheft, blærer og pløser, ved dynamisk belastning som trinsestoler og hjul.

 

Linoleum på linoleum

Anbefales ikke, eksisterende belegg fjernes.

Feil som kan oppstå:

 • Ujevnt underlag
 • Større, og ujevn slitasje på gulvet som følge av inntrykksmerker.
 • Fare for topping i skjøter ved linoleum og gummi

 Risiko ved ikke å følge anbefalt løsning:

 • Ved legging av belegg på belegg følges profilen til eksisterende belegg. Vanskelig å tilfredsstille utseendetoleranser i henhold til NS3420-T. Dette fordi ved legging av belegg på belegg følges profilen til eksisterende belegg.
 • Risiko for innestengt fukt og råteproblemer.
 • Topping av skjøter.
 • Dårlig vedheft.
 • Lukt.

 

Linoleum på vinyl

Anbefales ikke, eksisterende belegg fjernes.

En forutsetning for at valgt løsning kan fungere er at: underlaget sparkles/avrettes. Nytt belegg monteres i samråd med lim- og sparkelleverandør.

Det anbefales å bruke sparkel/avrettingsmasse og lim fra samme leverandør.

Feil som kan oppstå:

 • Ujevnt underlag
 • Større, og ujevn slitasje på gulvet som følge av inntrykksmerker.
 • Fare for topping i skjøter ved linoleum og gummi.

 Risiko ved ikke å følge anbefalt løsning:

 • Risiko for at sparkel krakelerer ved overlegging på skumbakside/akustikkgulv.
 • Vanskelig å tilfredsstille utseendetoleranser i henhold til NS3420-T. Dette fordi ved legging av belegg på belegg følges profilen til eksisterende belegg.
 • Større rullemotstand.
 • Større fare for dårlig vedheft, blærer og pløser, ved dynamisk belastning som trinsestoler og hjul.
 • Topping av skjøter.
 • Risiko for myknervandring.
 • Lukt.

 

Vinyl/linoleum på tre/parkett/laminat/LVT-klikk

Anbefales ikke. Eksisterende gulv fjernes.

Feil som kan oppstå:

 • Ujevnt underlag
 • Større, og ujevn slitasje på gulvet som følge av inntrykksmerker.
 • Fare for topping i skjøter ved linoleum og gummi.

 

Risiko ved ikke å følge anbefalt løsning:

 • Risiko for stavslipp og/eller andre skader som en følge av oppfuktning av lim.
 • Gjennomslag av skjøter fra eksisterende gulv.

 

Heltregulv, parkett eller laminat på linoleum

Info kommer

Gummi på heterogen vinyl

Info kommer

Gummi på homogen vinyl

Info kommer

Gummi på linoleum

Info kommer


LVT på linoleum

Info kommer

 

LVT på homogen vinyl

Info kommer


LVT på heterogen vinyl

Info kommer

 

innhold