Tre- og parkettgulv: Renhold og vedlikehold

publisert 05.04.2016, sist endret 10.05.2022

Tre- og parkettgulv kan ha forskjellige overflatebehandlinger, og rengjøringsmetoden må tilpasses aktuell behandling. For at forventningene til gulvet skal innfris over tid, må gulvleverandørens anvisninger for rengjøring følges. 

Generelt om rengjøring og vedlikehold av tre- og parkettgulv

Før tre- og parkettgulv tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring/rengjøring før bruk (se under). Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. støvsuging og/eller tørrmopping/støvmopping.

Ved behov utføres hovedrengjøring. 

Riktig utforming av inngangssoner gjør renholdet lettere og forlenger levetiden på gulvet. 

Tregulv skal beskyttes mot smuss og søle. Overflatebehandlingen beskytter gulvet mot slitasje/misfarging og bør holdes i god stand. Riktig rengjøring og vedlikehold er en forutsetning for å holde gulvet pent. 

Mer informasjon finnes i gulvleverandørens FDV.

Smuss- og fuktabsorberende inngangsmatter reduserer behovet for renhold og vedlikehold. 

Inngangssystemer

Skitt, smuss og grus kan skade gulvets overflate. For å redusere behovet for renhold og vedlikehold samt forlenge gulvets levetid, bør det brukes inngangsmatter tilpasset behovet. Avskrapningsløsninger utenfor bygget tar hånd om grov sand og slaps, avtørkingsmatter innenfor døren fjerner smuss og skitt. Entrematter i utsatte områder forhindrer slitasje.

NB! Inngangsmatter krever også rengjøring etter behov - spesielt under matten.

På tilsvarende måte kan det utføres smussforebyggende tiltak i gulv ved inngang fra verksteder, kantiner og lignende, hvor det forekommer smuss som kan være vanskelig å fjerne fra gulvet. 

Hvordan beskytte gulvet etter legging

Installering av gulv må være den siste oppgaven som utføres innvendig på en byggeplass. Dersom det mot anbefaling skal utføres arbeider i etterkant, må hele gulvet dekkes til. Det anbefales å kontrollere gulvet for eventuelle skader og farge- og glansforskjeller underveis og før gulvet dekkes til. 

Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge ned i skjøter og i overflatens preging, selv om gulvet er godt tildekket. Vær spesielt oppmerksom på at bruk av jekketraller, flytting av reoler og andre byggeaktiviteter kan forårsake permanente skader på gulvets overflate. 

Ref. Håndboken Rent Tørt Bygg. som angir metoder for å redusere tilsmussing under byggeprosessen. 

Forebyggende tiltak: 

 • Hele gulvet bør dekkes til for å hindre skader og sår i overflaten. Tildekkingsmateriale velges ut fra den belastning gulvet utsettes for i byggefasen. 
 • Dekkematerialet skal ikke tapes direkte til gulvets overflate.
 • Legg plater i inngangspartier og andre sterkt trafikkerte arealer for å beskytte det nylagte gulvet.
 • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
 • Bruk skobeskyttelse. 
 • Fjern byggestøv. Vær obs på at byggestøv kan skape glatte gulv.

Tips til håndverkeren: Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon. 

Byggrengjøring av tre- og parkettgulv i offentlig miljø

Før gulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring. 

Hvorfor utføres byggrengjøring? 
Byggrengjøringen skjer oftest før overlevering av ferdig bygg til byggherre. Deretter har denne ansvar for renhold og vedlikehold. Ved byggrengjøringen fjernes støv, skitt og smuss fra gulvet for å unngå riper og skader og forberede gulvene på daglig bruk og renhold. 

Slik utføres byggrengjøring: 

 • Arbeid med mindre gulvflater om gangen.
 • Byggrengjøring utføres med tørre metoder: støvsuging, mopping.
 • Fjern alt løst med støvsuger, med børstemunnstykke beregnet på laminat og parkett.
 • Tre- og parkett med dypere preging anbefales rengjort med mikrofibermopp.
 • Bruk alltid ren mikrofibermopp.
 • Best rengjøringsresultat oppnås ved rengjøring i produktets lengderetning. 
 • Ved fastgrodde flekker brukes et rengjøringsmiddel som er beregnet for aktuell smusstype.
 • Ved fuktig rengjøring, tørk alltid etter slik at det ikke blir liggende vann i v-fuger og struktur, og at overskytende fukt ikke skader lister og tilstøtende materialer. 
 • Velg et rengjøringsmiddel som er anbefalt av gulvleverandøren.
 • Dosering av rengjøringsmiddel gjøres i henhold til kjemikalieleverandørens anvisning.
 • Sørg for at gulvet ettertørkes, det skal aldri bli stående vann på overflaten. 

NB! Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet!

Daglig rengjøring av lakkerte tregulv

 • Lakkerte gulv støvsuges eller tørrmoppes.
 • Flekker og søl fjernes umiddelbart. Ikke gni på flekker med mikrofiberklut eller skuresvamp.
 • Ved behov for våtrengjøring brukes godt oppvridd mopp/klut og vann med et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. 
 • Sørg for at det ikke blir liggende fritt vann på overflaten etter våt rengjøring. Ettertørk ved behov med en tørr mopp.
 • Grønnsåpe og vaskemidler som inneholder slipemidler skal ikke brukes på et lakkert gulv.
 • Lakk er motstandsdyktig mot de vanligste husholdningskjemikaliene.
 • Gulv med børstet, håndskrapt eller faset overflate krever ekstra god rengjøring for å fjerne smuss i teksturen.
 • Lakkerte tregulv skal ikke rengjøres med dampvasker.
 • Ved bruk av robotstøvsuger som også våtmopper, må det ikke ligge igjen vann. 
 • Følg gulv/lakkleverandørens FDV.

NB! For lakkerte gulv i offentlige arealer/arealer som vaskes maskinelt må det utarbeides spesialtilpassede renholdsanbefalinger i samarbeid med  gulv/lakkleverandøren.      

Daglig rengjøring av hardvoksoljede tregulv

 • Hardvoksoljede gulv støvsuges eller tørrmoppes.
 • Flekker og søl fjernes umiddelbart. Ikke gni på flekker med mikrofiberklut eller skuresvamp.
 • Ved behov vaskes gulvet med vann og såpe/pleiemiddel anbefalt av gulvleverandøren/hardvoksoljeleverandøren og en godt oppvridd mopp/klut.
 • Enkelte rengjøringsmidler har uttørkende effekt og sliter på en hardvoksoljet overflate. Grønnsåpe, oppvaskmidler og andre fettløsende kjemikalier skal ikke brukes på et hardvoksoljet gulv.
 • Sørg for at det ikke blir liggende vann på overflaten etter rengjøring. Ettertørk ved behov med en tørr mopp.
 • Gulv med børstet, håndskrapt eller faset overflate krever ekstra god rengjøring for å fjerne smuss i teksturen.
 • Hardvoksoljede tregulv skal ikke rengjøres med dampvasker.
 • Ved bruk av robotstøvsuger som også våtmopper, må det ikke ligge igjen vann. 
 • Følg gulv/hardvoksoljeleverandørens FDV.

NB! For hardvoksoljede gulv i offentlige arealer/arealer som vaskes maskinelt må det utarbeides spesialtilpassede renholdsanbefalinger i samarbeid med  gulv/hardvoksoljeleverandøren.     

Daglig rengjøring av oljede tregulv

 • Oljede gulv støvsuges eller tørrmoppes.
 • Flekker og søl fjernes umiddelbart.
 • Ved behov vaskes gulvet behov med vann og såpe/pleiemiddel anbefalt av gulvleverandøren/oljeleverandøren. 
 • Ved behov for våtrengjøring brukes godt oppvridd mopp/klut og vann med et pH-nøytralt rengjøringsmiddel. 
 • Enkelte rengjøringsmidler har uttørkende effekt og sliter på en oljet overflate. Grønnsåpe, oppvaskmidler og andre fettløsende kjemikalier skal ikke brukes på et oljet gulv.
 • Sørg for at det ikke blir liggende fritt vann på overflaten etter våtrengjøring. Ettertørk ved behov med en tørr mopp.
 • Gulv med børstet, håndskrapt eller faset overflate krever ekstra god rengjøring for å fjerne smuss i teksturen.
 • Oljede tregulv skal ikke rengjøres med dampvasker.
 • Ved bruk av robotstøvsuger som også våtmopper, må det ikke ligge igjen vann etter rengjøring. 
 • Følg gulv/oljeleverandørens FDV.

NB! For oljede gulv i offentlige arealer/arealer som vaskes maskinelt utarbeides spesialtilpassede renholdsanbefalinger i samarbeid med  gulvleverandøren/oljeleverandøren

Utbedring av skader i tre- og parkettgulv

Det er mulig å reparere skader i tre- og parkettgulv. 

Mulige metoder for utbedring: 

 • Reparasjon med reparasjonsvoks/reparasjonsmasse
 • Plank/staver/lameller kan skiftes ut i de fleste tilfeller

Ta kontakt med leverandøren av gulvet.

Periodisk vedlikehold av lakkerte tregulv

Vedlikeholdshyppigheten er avhengig av slitasje, bruk og hvilken type lakk som er brukt. Generelt har lakkerte gulv langt vedlikeholdsintervall ved lav og moderat slitasje.

Gulvet bør re-lakkeres før lakken blir gjennomslitt. Dersom hele lakkfilmen er intakt, er det tilstrekkelig med rens og en lett mattsliping før overflaten re-lakkeres. Har gulvet riper, sår eller synlige gangbaner som går gjennom lakkfilmen, bør gulvet slipes ned til bart treverk før ny lakk påføres.

Det finnes også enkelte refreshere eller polisher som kan brukes for å vedlikeholde lakkerte overflater. Sjekk leverandørens anvisninger.

For forebyggende tiltak, se kapittel Overflatebehandling av tregulv på gulvfakta.no

Periodisk vedlikehold av hardvoksoljede tregulv

Behov for pleie og vedlikehold er avhengig av slitasje og bruk. I FDV-dokumentasjonen for produktet/prosjektet fremgår gulvleverandørens anvisninger for rengjøring og vedlikehold. 

Ta dråpetesten: Så lenge en vanndråpe ligger på overflaten uten å flyte ut eller trekke ned i treverket, er overflatebehandlingen intakt. Trekker fukt ned, er det en indikasjon på at gulvet trenger ny behandling.    

Rensing:

Har gulvet blitt kraftig tilsmusset, kan det renses og re-behandles.

Sjekk med leverandøren. 

Det er mulig å reparere slitasje/skader lokalt og flekkvis, for eksempel i gangbaner. Da brukes den samme overflatebehandling som tidligere er benyttet.

Periodisk vedlikehold av oljede tregulv

Behov for pleie og vedlikehold er avhengig av slitasje og bruk. 

Ta dråpetesten: Så lenge en vanndråpe ligger på overflaten uten å flyte ut eller trekke ned i treverket, er overflatebehandlingen intakt. Trekker fukt ned, er det en indikasjon på at gulvet trenger ny behandling.

Det er mulig å reparere slitasje/skader lokalt og flekkvis, for eksempel i gangbaner. Da brukes den samme oljen som tidligere er benyttet.


innhold