Teppe banevare - Fakta om

publisert

Forhold i forbindelse med legging av banevare

Forhold i forbindelse med legging av banevare

 

Teppebaner skal alltid ligge i samme retning i rommet og det skal benyttes baner fra samme produksjon. Det er viktig at banene legges ut fortløpende i riktig rekkefølge i henhold til batch-nummer.

Banene legges – som hovedregel – med skjøtene vinkelrett på den mest lyssterke vindusveggen.

For mønstrede tepper er det viktig at de kontrolleres for mønstertilpasning før leggingen.

Skjøter bør, så vidt mulig, unngås på de mest utsatte stedene, som for eksempel ved døråpninger, inngangspartier og på steder det vil bli benyttet kontorstoler med hjul.

Skjøter skal utføres ved renskjæring av kanter og med mønstertilpasning ved mønstrede tepper.
Leverandørens anvisninger for tilskjæring og gjennomskjæring skal følges.

Det må ikke plasseres møbler, inventar m.m. på teppet før limet er herdet.

innhold