Rengjøring og vedlikehold av tregulv

publisert

Tregulv krever kontinuerlig vedlikehold. Metoder og prinsipper for rengjøring, sliping og overflatebehandling beskrives i dette kapittel av Gulvfakta.

Slik holder tregulvet lenge

Det er viktig å bruke riktige rengjøringsmidler og dosering.

Ved alle typer overflater er det viktig å følge et vedlikeholdsintervall for å opprettholde og sikre et tilfredsstillende utseende og beskyttelse.

I områder med høy slitasje, kreves mye vedlikehold eller en overflate med høy slitasjemotstand.

 

 

Reduser behovet for rengjøring og vedlikehold reduseres ved å etablere inngangssoner. Smuss fra uteområder stoppes der hjelp av en kombinasjon av skraperister og matter.

link til ifi.no/gulvfakta

 

For å få en riktig effekt av avtørkingsson må den være så stor at man minst går 4-5 trinn på dem. Tilsvarende kan forebyggende tiltak utføres på tilsvarende måte ved overgang fra verksteder, kantiner og lignende der det oppstår smuss som kan være vanskelig å fjerne fra tregulvet.

Rengjøring og vedlikehold av oljete tregulv

Daglig renhold

Til daglig rengjøring anbefales tørre metoder . Ved behov for våtmopping, brukes lite vann og ettertørking med tørr mopp. Skift vann ofte. Bruk et anbefalt rengjøringsmiddel med nøytral pH og vanntemperatur under + 40 grader C.

Periodisk renhold og vedlikehold

I gangsoner og steder hvor du ofte vasker gulvet, kan hardvoksoljen trenge pleiebehandling flere ganger i året. 

Mindre riper og skader kan utbedres lokalt ved å pusse lett over og påføre ny hardvoksolje, uten at hele gulvet behandles. 

Vedlikehold

Det er viktig å følge med på slitasjen og å etterbehandle ved behov. Et oljesjikt som ikke er intakt og godt vedlikeholdt, gjør gulvet mer mottagelig for tilsmussing.

En enkel test av oljesjiktet er å legge en dråpe vann på overflaten. Hvis dråpen perler seg er oljebehandlingen i god stand. Flyter vanndråpen ut eller fukter treverket, må det tilføres mer olje. 

Sterkt trafikkerte områder i boliger, som kjøkken, gangbaner og lignende kan kreve vedlikeholdsbehandling flere ganger per år. I offentlige miljøer, som kaféer, butikker og lignende der utendørs fottøy brukes, kan det være nødvendig å bruke gulvpleieolje flere ganger i uken. 

Det er viktig å bruke rengjøringsmiddel som er beregnet for oljede overflater. Disse produkter gjenfetter gulvet noe samtidig som det rengjøres. 

Mindre riper og skader kan utbedres lokalt ved å pusse lett over og påføre ny olje, uten at hele gulvet behandles.

Rehabilitering

Ved omfattende skader i overflaten kan det være nødvendig å slipe og rense hele gulvet til rent treverk, for så å gjenta oljebehandlingen. Slik omfattende rehabilitering vil endre hele gulvets utseende, og for eksempel påvirke fasede kanter, børstet struktur og eventuell innfarging. 

 

 

 

Oljebehandlede tregulv må rengjøres periodisk for å opprettholde et godt visuelt inntrykk og tilfredsstillende renholdskvalitet. Den nødvendige rengjøringsarbeidet er avhengig av gulvets smussbelastning.

 

Rengjøring må organiseres i henhold til hvilken type oljebehandling som er utført.

 

Som rengjøringsverktøy kan brukes:

moppestativ med ubehandlede eller oljede moppekluter.

støvsuger med børstemunnstykke.

gulvvask / klut, flatmopp etc.

gulvvaskemaskin (kombinasjons- eller rotorrenser).

Oljebehandling med herdet olje

Sveip gulvet med en myk kost eller støvsuger med en børste med myk bust for å unngå riper i overflaten. Ved behov, bruk en gul oljeklut for å oppdatere oljebehandlingen.

 

Når støvsuger / feiing / gul oljeklut ikke lenger gir tilfredsstillende resultater, vaskes gulvet med en hardstrikket klut med etterfølgende polering. Herdet olje må brukes til polering. Vaskevannet må legges doseres etter pleiemiddelleverandørens anvisning.

 

Uavhengig av tregulvets impregnering med olje er tregulv følsom for vannpåvirkning. Derfor brukes moderate mengder vann og etterfølgende avtørking med tørr mopp/klut.

Oljebehandling med olje uten herding

Sveip gulvet med en myk kost eller støvsuger med en børste med myk bust for å unngå riper i overflaten. Ved behov, bruk en gul oljeklut for å oppdatere oljebehandlingen.

 

Når støvsuger / feiing / gul oljeklut ikke lenger gir tilfredsstillende resultater, vaskes gulvet med en hardstrikket klut med etterfølgende polering. Ikke-herdende olje skal brukes til polering. Vaskevannet må doseres etter anvisning fra pleiemiddelleverandøren.

 

Uavhengig av tregulvets impregnering med olje er tregulv følsom for vannpåvirkning. Derfor brukes moderate mengder vann og etterfølgende avtørking med tørr mopp/klut.

Hardvoksoljete tregulv

Daglig renhold

Til daglig rengjøring anbefales tørre metoder . Ved behov for våtmopping, brukes lite vann og ettertørking med tørr mopp. Skift vann ofte. Bruk et anbefalt rengjøringsmiddel med nøytral pH og vanntemperatur under +40 grader C.

Periodisk renhold og vedlikehold

I gangsoner og steder hvor du ofte vasker gulvet, kan hardvoksoljen trenge pleiebehandling flere ganger i året. 

Mindre riper og skader kan utbedres lokalt ved å pusse lett over og påføre ny hardvoksolje, uten at hele gulvet behandles.

Rehabilitering

Ved omfattende skader i overflaten kan det være nødvendig å slipe og rense hele gulvet til rent treverk, for så å gjenta hardvoksoljebehandlingen. En slik omfattende rehabilitering kan endre hele gulvets utseende, og for eksempel påvirke fasede kanter, børstet struktur og eventuell innfarging.

 

Helhetsinntrykk

Helhetsinntrykket av et riktig oljet tregulv skal være:

"Uniforme silkematte/blanke overflater. Riper av møbler uten beskyttelse på møbelbein (filtknotter) og fra sko kan forekomme etter bruk".

Vedlikehold av oljede tregulv

Vedlikehold av oljede tregulv er ment å reparere slitte områder, riper og matte deler av gulvet. Behovet for vedlikehold avhenger av gulvets bruk og smussbelastning. Det er viktig å vedlikeholde tregulvet når det trengs. Vedlikeholdshyppigheten kan variere fra daglig til en gang hvert annet år. Over tid vil det bli trukket et vedlikeholdsintervall for gjeldende lokaler.

 

Redskaper

Påføring: manuelt eller maskinelt (enkelskivemaskin elkler rotorrenser).

Avtørking: manuelt eller (best) maskinelt (tørr kludt på enkelskivemaskin).

Mellomsliping: slipenett, sliperondell på enkelskivemaskin.

Etter riktig vedlikehold med tregulvolje, fremstår gulvet med rimelig ensartet overflate, uten striper, men med noe glansforskjell mellom behandlede og ikke-behandlede områder.

Oljvevåte materialer skal fjernes etter bruk og kasseres eller oppbevares forsvarlig. Oljevåte kluter skal destrueres eller oppbevares på en forsvarlig måte for å unngå selvantenning. 

Lakkert tregulv

Daglig rengjøring

Daglig renhold med støvsuger/tørrmopp.

Ved behov tørk med oppvridd klut og et pH-nøytralt rengjøringsmiddel.

Periodisk renhold og vedlikehold

Et lakkert gulv som får riper, sprekker og andre skader i overflaten kan normalt kun repareres ved at hele gulvet slipes ned til rent treverk, for så å omlakkeres.

I noen tilfeller kan en moderat slitt lakkoverflate friskes opp med en lakkrefresher som gir ny glans og gjør gulvet enklere å holde rent.

Ved overfladiske riper, som ikke har gått ned i treverket, og ved glansforskjeller i gangbaner, er det mulig å vedlikeholdslakkere gulvet uten å slipe ned gulvet først. 

 

Lokale utbedringer vil bli synlig i overflaten.

 

Vedlikheholdslakkering 

Overfladiske riper og glansforskjeller kan ubedres i et lakkert gulv ved å påføre et nytt sjikt med lakk. Da trenger du ikke å slipe ned til bart treverk.

Vedlikeholdslakkering kan utføres på både fabrikklakkert- og rehabliliteringslakkerte gulv.

 

 

 

 

Sveip gulvet med en myk kost eller støvsuger med en børste børste med myk bust for å unngå riper i overflaten.

 

Når støvsuging / feiing ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, vaskes gulvet med en hardstrikket klut med etterfølgende avtørking. Vannet må tilsettes et universelt rengjøringsmiddel, dosert i henhold til produsentens anvisninger.

 

Uavhengig av type overflatebehandling er tregulv følsom for vannpåvirkninger. Derfor brukes moderate mengder vann og etterfølgende avtørking med tørr klut/mopp.

Lutbehandlede tregulv

Sveip gulvet med en myk kost eller støvsuger med en børste med myke bust for å unngå riper i overflaten.

 

Når støvsuging / feiing ikke lenger gir et tilfredsstillende resultat, vaskes gulvet med en hardstrikket klut med etterfølgende avtørking. Vaskevannet må tilsettes rensemiddel dosert i henhold til produsentens anvisninger. Hvis gulvet behandles med såpe og/eller hvite pigmenter er det en god idé å bruke en såpe som lukker porene i treet sammen med vaskevannet. 

Uavhengig av overflatebehanling er tregulv følsom for vannpåvirkning.

innhold