Møte 24.11 Vinylbelegg: Renhold og vedlikehold

Laminatgulv har en toppsjikt som gjør rengjøring enkelt og omfattende vedlikehold unødvendig. For at forventningene til gulvet skal innfris over tid, må gulvleverandørens anvisninger for rengjøring følges. 

Generelt om rengjøring og vedlikehold av gummigulv

Før vinylbelegget tas i bruk skal det alltid foretas en såkalt byggrengjøring. Gulvet er klart til bruk fra fabrikk. Når byggrengjøring er utført som anvist er det normalt ikke behov for ytterligere behandling før gulvet tas i bruk.

Fremtidige brukere skal informeres om korrekt rengjøring.

Feil rengjøringsprodukter og metode kan skader beleggets overflate. 

 


Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. tørr- eller fuktmopping eller støvsuging.

Til periodisk rengjøring anvendes milde rengjøringsmidler uten sterke alkaliske stoffer.

Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet.

Byggrengjøring

Før vinylgulvet tas i bruk skal det alltid foretas en byggrengjøring.

BYGGRENGJØRINGENS FORMÅL
Riktig utført byggrengjøring er et viktig moment som påvirker gulvets funksjon, økonomi og levetid. Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet.
Selv om gulvet har vært tildekket under byggeperioden, skal det utføres byggrengjøring. Støv fra f.eks. sement og gips, kan lett trenge inn selv om det har vært godt tildekket.

  • LEGG PLATER I INNGANGSPARTIER FOR Å BESKYTTE DET NYLAGTE GULVBELEGGET.
  • Velg videre tildekking etter slitasje og belastning.
  • Bruk avskrapingsmatter ved inngangspartier under byggeperioden.
  • Bruk skobeskyttelse. 
  • Fjern byggstøv.
  • Etter avsluttet installasjon, ta bilder av den ferdige, feilfrie overflaten som dokumentasjon.

NB! Vær obs på at byggstøv kan skape glatte gulv. 

 

Byggrengjøring utføres alltid når gulvinstallasjonen er avsluttet. Dette fjerner støv, skitt og smuss fra gulvet og forbereder gulvene på daglig bruk og renhold.

 

Støvsug/mopp nøye for å fjerne alt støv, grus etc.

Skuring: Skur med rengjøringsmiddel og pad. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv bruk et surt rengjøringsmiddel.

 

Arbeid med mindre gulvflater om gangen. Metodikken  bør være: bløtlegg –skur – sug opp vannet. Bytt mopp ofte. Overflater som ikke kan rengjøres med maskin, rengjøres fortrinnsvis med skurepad. Skyll grundig med rent vann i henhold til leverandørens anvisning.

 

Følg leverandørens anvisning om rengjøring og vedlikehold av gulvet.

Daglig rengjøring i offentlig miljø

Til daglig rengjøring anvendes fortrinnsvis tørre metoder dvs. tørr- eller fuktmopping eller støvsuging. Der det er problemer med mye sand/grus må gulvet støvsuges. Der belegget ligger i våtrom anbefales det periodisk å benytte et rengjøringsmiddel med pH 3-5 for å løse for eksempel kalk/såpebelegg.

Til periodisk rengjøring anvendes milde rengjøringsmidler uten sterke alkaliske stoffer.

Gulvet er PUR-overflatebehandlet. De fjerner i utgangspunkt behov for voks og polish. Vinylbelegg kan Highspeed-poleres ved behov.

Bruk maskinelle metoder der dette er mer kostnadseffektivt og hygienisk enn tradisjonelle manuelle metoder. Følg alltid doseringen nøye.

Følg produsentens rengjørings- og vedlikeholdsanvisninger. 

 

Periodisk vedlikehold

Fremtidige brukere skal informeres om korrekt rengjøring (FDV link). Feil rengjøringsprodukter og metode kan skade beleggets overflate.

Tørr polering er en effektiv metode for å motvirke slitte overflater, gangveier, fjerne hæl og friksjonsmerker. Tørrpolering øker levetiden på belegget, og gir en smussavstøtende overflate. Beste løsning er å kombinere maskinell rengjøring og tørrpolering etter behov. 

Flekkfjerning på vinylbelegg

Flekkfjerning iverksettes når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Ettertørk med rent vann.

Flekkfjerningsnøkkel

Flekker fraTas bort med
Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, øl og vin Allrengjøringsmiddel, ev. tilsatt ammoniak
Karbonpapir, fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, skolakksmerker, skokrem Allrengjøringsmiddel eller white spirit, hvit/rød ScotchBrite kan brukes
Urin, oppkast, ekskrement Allrengjøringsmiddel
BlodKaldt vann + ammoniak
RustAllrengjøringsmiddel og oksalsyre
TyggegummiKuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med kniv/sikling
Brennmerke fra sigaretterSkrap med kniv/sikling. Bruk hvit/rød Scotch-Brite for etterpolering
GulvlimLimvask, white spirit eller sitrusrens, bearbeid med hvit/ rød Scotch-Brite, tørk nøye med en bomullsklut.

Migrering

Spesielt svart gummi, men også andre materialer med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarginger som ikke kan fjernes.

Eksempler kan være

  • fargede hjul
  • stolknotter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget.

For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knotter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter.

  • Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarginger dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Rengjøring i boligmiljø

Det holder som oftets å feie eller støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkares doseringsanvisning. Ikke overdoser! Ettertørk med rent vann slik at ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.

Beskytt gulvet

Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå bestående inntrykksmerker og riper. Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet.

Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen og risikoen for riping av grus og skitt.

Generelle råd

• OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosetynning, oljevoks og skurepulver.

• Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi bestående flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.

• Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes

• Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a. grus.

• Ved løslegging skal gulvbeskyttelse brukes under kontorstoler.

• Du som har løslagt vinylgulv; tenk på å bruke støvsuger med børstemunnstykke. Flekkfjerning Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanante (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Tørk med vann etter flekkfjerning.

 

innhold