Inngangssystemer

publisert

Inngangssystemer er viktige i moderne bygninger – de reduserer vedlikeholdskostnadene, bidrar til å holde bygningen presentabel hele dagen og beskytter gulvet og innemiljøet mot slitasje og tilsmussing.

Et gjennomtenkt system med riktig soneinndeling hindrer mer enn 90 prosent av smusset og fuktigheten fra å komme inn. Det reduserer rengjøringskostnadene kraftig, og forlenger gulvbeleggets levetid.Tre soner

Inngangssystemet skal tilpasses byggets bruk- og belastning. 

Et inngangssystem deles inn i tre soner:


Entrésone 1: Utendørs 

(avskrapningssone)

Nedfelte fotskraperister utenfor inngangspartiet, er den første barrieren mot stein, grus og strømidler under skoene.


Entrésone 2: Innendørs (Vindfang, snurredør/ karuselldør)

(Tørkesone)

Mattene er en utmerket barriere mot smuss og fuktighet som man drar med seg inn, i bygningen, under skosålene eller hjul. 


Her brukes en matte med både avskrapings- og fuktabsorberende funksjoner. 
Entrésone 3: Andre traffikerte områder

(absorbsjon)

Andre områder i bygningen blir også utsatt for smuss og fuktighet, f.eks. resepsjoner, korridorer, gangveier til andre deler av bygningen, heiser, trapper, utganger osv. Alle disse områdene blir utsatt for restsmuss og vil ha stor nytte av en spesialtilpasset inngangsmatte som absorberer denne typen smuss. Dermed slipper du hyppig og grundig støvsuging på utsatte steder.

Her brukes en matte med fuktabsorberende funksjon.

 

 

 

innhold