Inngangssystemer

Et gjennomtenkt system med inngangsmatter hindrer mer enn 90 prosent av smusset og fuktigheten fra å komme inn. Det reduserer rengjøringskostnadene kraftig, og forlenger gulvbeleggets levetid.

Tre bruksområder for inngangsmatter

For å holde bygningen ren og trygg, er det ikke tilstrekkelig med å legge matten utenfor døren. Et godt inngangsmattesystem tar hensyn til antall personer som går inn og ut i en gitt periode - og vandreruter (hvilke retning man går i innenfor døren). Denne infomasjonen brukes for å utforme inngangspartiet.

En av de beste metodene for å planlegge et inngangsmattesystem er å tenke på bruksområder - der gulvmatter med ulike spesifikke funksjoner brukes:

Entrésone 1: Utendørs 

Gulvmatter som plasseres utenfor bygninges inngangsparti, er den første forsvarslinjen mot smuss under skoene, før de krysser dørterskelen. 

Her brukes en matte med avskrapingseffekt.


Entrésone 2: Innendørs 
På innsiden av bygningen brukes neste forsvarslinje til å fjerne fuktighet og finere smusspartikler fra skoene.

Her brukes en matte med både avskrapings- og fuktabsorberende funksjoner. 


Entrésone 3: Andre traffikerte områder
Andre områder i bygningen blir også utsatt for smuss og fuktighet, f.eks. resepsjoner, korridorer, gangveier til andre deler av bygningen, heiser, trapper, utganger osv. Alle disse områdene blir utsatt for restsmuss og vil ha stor nytte av en spesialtilpasset inngangsmatte som absorberer denne typen smuss. Dermed slipper du hyppig og grundig støvsuging på utsatte steder.

Her brukes en matte med fuktabsorberende funksjon.

 

 

 

innhold