Herdet tregulv

publisert

Herdet tregulv er et solid og slitesterkt tregulv. Gulvet har treoverflate og en kjerne av HDF og herdet trepulver som gjør at gulvet tåler mer slag og belastning enn et vanlig parkettgulv. 


Introduksjon til herdet tregulv

Herdet tregulv brukes i alle typer boliger, næringslokaler, kontorer og offentlige lokaler. Gulvet er ikke egnet for montering i våtrom eller fuktige rom (bad, badstuer osv.)

Gulvet har en større motstandsevne mot inntrykksmerker enn vanlig parkett. Årsaken er et mye sterkere toppsjikt enn tradisjonell eikeparkett. 


Oppbygging av herdet tregulv

Herdet tregulv lages som et flersjiktgulv:


1. Overflatebehandling: matt lakk/olje

2. Toppsjikt: eikefiner 0,6 mm

3. Lag med trepulver 

4. Kjerne: HDF

5. Bunnsjikt: trefiner

Eik regnes for å være et av de hardere treslagene og er derfor det vanligste materialet i parkettgulv. Hvor hardt et treslag er, måles etter Brinell-skalaen, som sier noe om hvor stor plastisk deformasjon et materiale tåler.

Vanlig eik har et Brinell-verdi på 3,7 mens et hardgjort tregulv har Brinell 10,0.

Sjiktet med trepulver lages av en trefibermasse som er blandet med blant annet mineraler og fargepigmenter som presses sammen HDF-kjernen og en finersjiktet på toppen. Under høyt trykk og varme blir massen flytende, og trekker inn i porene i finersjiktet. Den pigmenterte trefibermassen fyller også ut eventuelle kvister og skader i finersjiktet, slik at de blir lite synlige.

Baksiden av kjernen kles med en stabiliserende trefiner.

Overflaten behandles med syv lag UV-herdet matt lakk.   

Tekniske spesifikasjoner

Total tykkelse 11 mm

Dimensjon 2200 x 270 mm   

Klikksystem MasterclicPlus

Brannklasse

EN 13 501 Bfl- s1 (lite brennbar)

Formaldehyd emisjon (E1 = 0,1ppm) EN 717-1 ≤ 0,05 ppm

Inntrykksmotstand (Brinell) EN 1534 ≥ 100 N/mm2 (Eik), ≥ 85 N/mm2 (Valnøtt)

Antiskli: DIN 51 130 BGR 181 R 10 (Eik)

Egnet for gulvvarme med vannbåren gulvvarme  

Blue Angel Tildelt

RAL-UZ 176


Miljøaspekter

  • har Blue Angel-merking som er en tysk internasjonalt anerkjent miljømerking
  • tynt toppsjikt av eik gjør at tømmeret utnyttes maksimalt

Gulvvarme

Tregulvet kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger. Dersom tregulvet legges på gulv med gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover hele gulvflaten.

Er det forskjellige varmesoner skal gulvet fysisk deles mellom de forskjellige sonene. Temperaturen på gulvets overflate må aldri overstige 27°C, og gulvvarme legges med maks 60W pr m2 . Vær oppmerksom på at det skal monteres termostat med gulvføler.

Makstemperaturen gjelder også under tepper hvor temperaturen som regel blir høye enn i resten av gulvet. For høy temperatur på gulvets overflate fører til sterk uttørking av treverket og kan føre til sprekker, lamellslipp o.l i tregulvet. Igangsetting av gulvvarmen må gjøres gradvis slik at gulvet får tilpasset seg.

Rengjøring og vedlikehold

Ved byggrengjøring og daglig renhold brukes pH-nøytrale vaskemidler eller spesialrengjøring for tregulv.

Periodisk rengjøring: Dyprengjøring for tregulv 


innhold