Gummigulv: legging av gummigulv

publisert

Innledning

Det må ikke være sterk trekk eller kraftig solinnfall under leggingen av gulvet. Unngå direkte sollys. Det anbefales at vinduer dekkes under legging og i minst tre døgn etter at gulvet er lagt. Limet må herde.

 

Det ideelle er at gummibelegg legges på et sugende underlag for å sikre at limet hefter godt til underlaget. Såfremt der ikke er tilstrekkelig sugeevne, for eksempel på underlag av asfalt eller epoxy, skal det påføres et minst 2 mm tykt lag av en sparkelmasse som anbefales av sparkelmasseleverandøren til det aktuelle underlaget.

 

I situasjoner hvor det ikke kan påføres et lag sparkelmasse som sugende underlag, kontaktes leverandøren av belegget for anvisning av lim-metode.

 

NB! Husk at riktig akklimatisering av produktet er av vesentlig betydning for leggeprosessen og sluttresultatet.

Legging av banevare

Legging med tettskårne skjøter

 

Når gummibelegget ikke skal sveises, anbefales det å bruke «Tipp Topp skjærelinjal» for mest mulig korrekte skjøter.  Legg lengdene med ca. 3 cm overlapp og skjær gjennom begge lagene med hjelp av linjalen og skarp kniv. Press deretter sammen kantene og sikre lengdene med blå maskeringstape i halve retningen, før belegget brettes tilbake.

Etter at skjøter og eventuelle tverrskjøter er ferdig skåret, brettes halvparten tilbake og limes.

 

Liming

Bruk egnet limsparkel. Forbruk ca. 1 liter per 4 kvadratmeter gulvbelegg, avhengig av undergulvet.

La limet lufte litt før legging. Legg ned lengdene og tilpass de ferdige skjøtene slik at de blir helt tette.

Vals belegget godt. Stryk til skjøtene med egnet verktøy. Fjern eventuelt limsøl med en fuktig klut umiddelbart. Brett opp og lim den andre siden. Avslutt med å valse gulvet.

 

Legging med sveisede skjøter

Legg og skjær breddene som ovenfor, fres skjøten 2/3 ned i belegget. (Bruk trekantskrape før sveising).

 

Sveising bør ikke utføres før dagen etter legging/liming. Limet må tørke.

Sveisetråden er ubehandlet. Det anbefales å behandle skjøtene med Pu Sealer.

 

 

Sveising

 

Skal gjøres med varmluftpistol og hurtigsveisemunnstykke med avpasset varme. Bruk type Mozart kniv, som ikke skader belegget. Skjær bort halve sveisetråden straks etter sveising. Skjøtene renskjæres når tråden er kald.

 

Det anbefales at leggingen utføres av faglært gulvlegger.

Legging av gummifliser

Følg ovennevnte råd med følgende endringer: Mål opp og marker rommets senter og start leggingen fra midten og til sidene etter en snorslått strek.

 

Lim deler av gulvet etter streken. Ved legging av fliser må limet være fingertørt (semivått) før legging.

Legg flisene tett inntil hverandre uten å presse kantene for hardt mot hverandre.

Press ned hver flis. Lim som trenger opp til overflaten i skjøtene, fjernes omgående med en fuktig klut.

For å få optimal vedheft bør flisene valses eller strykes godt til begge sider, flere ganger.

Vent med rengjøring i 48 timer, til limet har herdet.

Fliser med knotter kan ikke sveises. 

 

Legging av trappetrinn og neser

 

Det finnes ferdig formstøpte trappeneser og komplette trappetrinn i samme material (trappenese, inntrinn og opptrinn)

Se leggeanvisning fra leverandøren.

Valg av lim

Limtyper – for belegg og fliser inntil 4 mm tykkelse.

Uzin 2000S

Casco Proff Solid,

Casco Proff Extra

eller tilsvarende.

 

Ved liming av 4 mm tykkelse eller mer, bruk et gummilim. I inngangspartier eller andre steder med mye fuktighet, brukes et gummilim som tåler vann.

 

Følg alltid lim-leverandørens anbefalinger.

Legging av elektrostatiske avledende gulv

 

Det finnes også gummigulv med spesielt ledende egenskaper. Denne typen gummigulv limes i ledende lim. Det brukes ofte kobberbånd i spesielt mønster koblet til jord i henhold til leverandørens anvisninger.

 

Legging av elektrostatisk avledende gummigulv skal gjøres i samråd med leverandøren. Jording skal utføres av autorisert el-installatør.

innhold