Gulvvarme under parkett og laminat

publisert

Presisering av krav til undergulv og trykkavlastning ved ulike gulvvarmesystem

Presisering av krav til undergulv og trykkavlastning ved ulike gulvvarmesystem

 

Leif Johansen (tidl. Teknisk sjef Pergo) har laget et forslag som vi diskuterer og bruker som underlag til tekst på gulvfakta.no. Ferdig tekst kan med fordel også brukes i leverandørenes leggeanvisninger.

 

Forslag til tekst:

Gulvvarme generelt er i stadig mer bruk både i nybygg og i forbindelse med rehabiliteringer. Det er i hovedsak to gulvvarmesystemer som benyttes i Norge, vannbåren eller elektrisk.

 

Vannbåren varme blir lagt i rør fra fyrkjele med regulator for rett temperatur på vannet. Rørene legges i sløyfer fordelt til forskjellige rom, og rørene er enten innstøpt i betong eller lagt i sporede gulvplater med varmefordeling mellom rørene som regel i aluminium. For at det valgte overgulvet skal fungere sammen med gulvvarmen er det avgjørende at rørsløyfene er jevnt fordelt over hele gulvflaten, og at det IKKE er konsentrerte «gater» med rørsamlinger som kan skape overoppheting av overgulvet. For vannbåren varme innstøpt i betong er det helt avgjørende at gulvvarmen blir slått på og av vekselsvis annenhver dag inntil betongen er fullstendig uttørket. På denne måten pumpes restfukt ut fra betongen før valgt diffusjonssperre og underlag legges for overgulvet. Om det valgte overgulvet skal hellimes er denne prosessen helt avgjørende også for limets funksjon og vedheft. Det anbefales ikke å avstenge sirkulasjonen på vannet i den varmere årstiden, men behold en viss temperatur også i sommerperioden. Ved sporede sponplater eller lignende ligger varmerørene «åpne» og som regel presset ned i varmefordelende plater av aluminium. Disse løsningene egner seg ikke for legging av LVT eller belegg uten solide trykkfordelende plater. Normalt kan parkett og laminat legges direkte på, men et diffusjonstett materiale, for eksempel 0,20mm plast og et godkjent underlag må benyttes. Det er helt avgjørende at produsentenes anvisninger følges, både for gulvvarmesystemet som sådan og for det valgte overgulvet.

 

Elektrisk gulvvarme er mer og mer i bruk, særlig ved rehabilitering, men også som tradisjonelle varmekabler innstøpt i betong. Ved innstøping i betong er det viktig å skru på og av varmen annenhver dag i en periode for å sikre at all gjenværende fukt pumpes ut av betongen. Betongtykkelsen over kablene avgjør hvor lenge slik av og på prosess må gjennomføres, likeledes i hvor lang tid betongen har tørket naturlig. Generelt kan man si at av og på funksjonen må gjennomføres i ei uke pr. cm overstøp på ei betongplate som er relativt nystøpt. Kontroll om det er gjenværende fukt kan på en enkel måte gjøres ved å teipe en 0,20 plast på ca. 1x1 meter på betonggulvet og la dette ligge i minimum 24 timer. Om det avgis kondens på plasten, eller om området under plasten er mørkere enn området omkring er dette et signal om at tørkeprosessen må fortsette. Før legging av et flytende overgulv må det alltid legges ei fuktsperre, for eksempel 0,20mm plast og et godkjent underlag for det valgte overgulvet. Kablene MÅ være jevnt fordelt og ikke legges i samlinger som kan skape lokal overoppheting. Ved valg av LVT behøves ikke fuktsperre om det valgte underlaget er egnet for direkte legging mot betong. Ved helliming av overgulv ned til betongen må betongen være absolutt tørr, max 75% RF. Det anbefales å aldri skru varmesystemet helt av på sommertid, men effekten kan skrues noe ned. Uansett overgulv på innstøpt elektrisk gulvvarme må gulvvarmen styres med gulvføler, og max effekt må aldri overstige 27 grader C. Gulvvarmen MÅ være jevnt fordelt over hele gulvflaten. Følg alltid produsentenes anvisninger.

 

Såkalte løslagte elektrisk gulvvarme som folier, matter, kabler på nett og lignende er typiske rehabiliteringsløsninger. Disse leveres med en effekt på omkring 60W pr. m2 og er ment som undervarme for stive og kompakte overgulv så som parkett, laminat og enkelte hybrid LVT og rigid LVT. Det er viktig at gulvvarmen kan styres med gulvføler, og begrenset slik at det aldri oppnås mer enn 27 grader C i overflatetemperatur. Leverandøren av gulvvarmesystemet MÅ kunne bekrefte at benyttet underlag eller den totale oppbyggingen av systemet har en trykkfasthet og kompresjonsstyrke som ivaretar kravene for det valgte overgulvet. Er oppbyggingen for myk vil overgulvet kunne sprekke opp, gi knirk eller lignende. Gulvvarmen MÅ være jevnt fordelt over hele gulvflaten. LVT eller typiske belegg kan IKKE legges direkte på slike systemer uten først å legge ut et solid trykkfordelende materiale. Følg alltid leverandørenes anvisninger.

 

Ved all gulvvarme, uansett om det er lagt gulvfølere som styrer varmen, så MÅ bruker være oppmerksom på at tepper, sokkelmøbler, sacko sekker o.l. vil isolere for varmen, og overflatetemperaturen vil da kunne overstige 27 grader vesentlig. Dette vil/kan skade overgulvet.

 

……..

 

+ ønske fra Forbo Flooring/Egil om tekst som forteller om maksimal temperatur i overflaten – uansett gulvtype.

 

innhold