FUGEFRIE GULV

Fakta om fugefrie gulv

Fugefrie gulv består ofte av en herdeplast som støpes til underlaget. Denne gulvtypen er allsidig og kan tilpasses en rekke bruksområder. Fugefrie...

Ulike typer fugefrie gulv

Det finnes en rekke ulike typer fugefrie gulv. Ved å se på egenskapene og de tekniske spesifikasjonene til de ulike typene kan hvert gulv skreddersys...

Forbehandling før installasjon

Før installasjon av et fugefritt gulv skal betongoverflaten enten behandles mekanisk ved sliping, slyngrensing eller fresing avhengig av underlagets...

Sjekkliste på byggeplass

Et vellykket resultat krever kontroll på forutsetningene på byggeplass før og under installasjon, samt under herdetiden.