Sidekart

Admin

Reklamasjon

Når det installerte gulvet ikke lever opp til forventningene, og bestilleren eller brukeren reklamerer på gulvet, må feilen vurderes etter gitte kriterier. Her forklares anbefalte kriterier for vurdering av skjønnhetsfeil – altså ikke feil som påvirker gulvets funksjon eller bruksegenskaper.