Plassering av runde sluk - våtromsbelegg

publisert 27.05.2020, sist endret 03.11.2021

Bransjens anbefaling vedrørende plassering av sluk ved bruk av belegg på gulv.

Problemstilling

Bransjen opplever utfordringer når runde sluk plasseres med for liten avstand til vegg og at sluket ikke monteres i forskriftsmessig høyde i forhold til tilstøtende gulv. Dette gjelder i våtrom der det benyttes belegg på gulvet.

Plassering av sluket for nær veggen reduserer muligheten for en god håndverksmessig montering av belegget.

Problemene kan bestå i at:

  • sluk monteres for nær vegg
  • kort avstand til vegg, i kombinasjon med stort fall i nedfallssonen 
  • slukleverandørens monteringsanvisinger for rørleggeren blir ikke fulgt ved montering av sluket
  • slukleverandørens monteringsanvisninger for gulvleggeren er ikke tilgjengelig

 

Illustrasjon: Vanskelig slukplassering - Foto:Gulvleggere uten grenser/Jan-Oddvar Sørvåg, RMB Malerservice

Løsning

Sluk skal alltid monteres i riktig høyde i forhold til tilstøtende gulv. Ved prosjekteringen må det beregnes fallhøyder på gulvet.

Det forutsettes at slukleverandørens monteringsanvisning for gulvlegger er tilgjengelig.

Beleggleverandørene anbefaler at avstanden til vegg skal være minst 300 mm fra slukets ytterside, selv om det i Byggebransjens våtromsnorm, BVN 30.100, punkt 18 Plassering av sluk, er skrevet at avstanden bør være minst 300 mm.

Se mer i veiledningen til TEK 17:
VI Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner § 13-15.

I nedslagsfeltet for dusjen anbefales at lokalt fall mellom sluk og vegg ikke er større enn 1:25. Det forutsettes at toleranser for planhetsavvik i klasse PA følges for å unngå buler og svanker i gulvet.

Maksimalt planhetsavvik

 

Type toleranseMålelengde PAPB
Total planhet Hele delproduktet ± 5 mm± 10 mm

Lokal planhet (svanker

og bulninger)

 2,0 m ± 2 mm± 3 mm
 1,0 m± 1 mm± 2 mm
 0,25 m-± 1 mm
    
    

Tabell: Normalkrav til maksimalt planhetsavvik i henhold til NS-3420-T.

 

Veggsluk, hjørnesluk og andre typer spesialsluk må også monteres i henhold til produsentens anvisning.

  • Egne arbeider skal dokumenteres i henhold til krav i TEK 17.
  • Eventuelle avvik fra prosjekteringsunderlaget rapporteres skriftlig til oppdragsgiver FØR installasjon.
innhold