Gulvlegging

Legging av LVT - Designgulv

LVT (Luxury Vinyl Tiles) er et halvhardt gulv. Materialet finnes i hovedsak i tre typer som legges på ulike måter. Disse er click/lock/dovetail...

Legging av heldekkende teppe

Alle teppeprodusenter har egne anvisninger for legging av deres tepper, vi anbefaler at disse følges ved legging. Her har vi en enkel og generell...

Sjekkliste før legging av teppe

Før teppe installeres skal undergulvet være plant, jevnt, fast, rent og tørt og i øvrig utført i henhold til Norsk Standard. Teppeproduktene skal...

Fjerning av hellimte tepper

Ved fjerning av hellimte tepper er det fare for at deler av undergulvet følger med. I dette avsnitt gir gulvbransjen forslag til løsninger som kan...

Limguiden

Limguiden er utarbeidet av limprodusentene og gir deg oversikt over hvilke lim bransjen anbefaler til ulike underlag og beleggtyper.