Generell informasjon om belegg på stålglattet betong

sist endret 04.12.2019

Det finnes ulike typer betong som har ulike egenskaper. Betongens sammensetning kan forandre forutsetningene ved gulvlegging. Blant annet kan betongen få høyere pH og bli tettere enn tidligere. 

Introduksjon og sammendrag

Tradisjonelt er betong blitt produsert med naturtilsetning og Portlandsement som bindemidler. I dag kan betong også inneholde mineralske tilsetningsstoffer (som slagg, silikastoff og flyveaske).

Gulvbransjen i Norge er i dialog med andre deler av byggebransjen som entreprenører, betongprodusenter, byggherrer, gulvleggere og Standard Norge, for å finne ut mer om dette. 

Det finnes i dag bransjekrav på RF-nivåer i betong før montering av gulvbelegg. Disse kravene gjelder fortsatt. 


Stålglattet betonggulv kan være et krevende underlag for limte gulvbelegg fordi:

  • Høy alkalitet kan gi nedbrytning/forsåping av limet.
  • Uttørkningstid av restfukt i betong kan endres.
  • Slamlag kan gi dårlig vedheft, og bør fjernes.
  • Rester av herdemembran kan gi dårlig vedheft, og bør fjernes.
  • Kan gi ujevnt sugende overflate.
  • Stålfibre i overflaten av betongen kan forårsake misfarging/rustgjennomslag i belegget

For detaljerte krav til materialer og metoder, vises det til produsentenes anvisninger. 

Dette sier Norsk Standard om stålglattet betong og herdemembran:

Se NS 3420-T:2019, TH Halvharde og tekstile gulvbelegg, punkt "Generelt Y1.2", merknad 1:

"I følge NS EN 13670 skal det ikke brukes herdemembraner på betongoverflater der det skal limes andre materialer på flaten, med mindre herdemembranen fjernes helt før det påfølgende arbeidet, eller det er dokumentert at herdemembranen ikke har noen skadelig virkning på de påfølgende arbeider."

Se NS 3420-T:2019, TH Halvharde og tekstile gulvbelegg, punkt "Generelt Y1.2", merknad 2:

"Det bør unngås å beskrive gulvbelegg på stålglattede betonggulv. Dette fordi den stålglattede overflaten kan gi heftproblemer for belegget, samt skape fukt med høy alkalitet som kan medføre pløser eller buler på gulvbelegget etter legging."

Oppfordring

Det oppfordres til dialog ved prosjekteringstidspunktet mellom de ulike partene for å finne varige løsninger til valgte gulvmaterialer. 

Toleransekrav til ferdige gulvoverflater i NS 3420 del 1:

Normalkrav til toleranser for gulv

Type toleranse

Dekke

Gulv

Retning

RB

Planhet

 

PB

 

Retningstoleranser for gulv i RB

Type retningstoleranse

Målelengde meter

RB

Helning/loddavvik

Parallellitet,

vinkel-/hjørneavvik,

retning i horisontalplanet

-

7,5 mm

2,0 – 5,0

1,5 ‰

˂ 2,0

3 mm

 

Planhetstoleranser for gulv i PB

Type planhetstoleranse

Målelengde meter

PB

Lokal planhet

(svanker og bulninger)

2,0

± 3 mm

1,0

± 2 mm

0,25

± 1 mm

Total planhet

Hele delproduktet

± 10 mm

Sprang

-

1 mm

Merknad: Toleransekrav i PB måles med 2 m rettholt og kile.

innhold